Transitie-Proces

Discussie- en netwerk-avond: Het Proces naar een duurzame economie

14 juni 2012, 18.00 uur in Utrecht
Aula van het Academie-gebouw Utrecht (Domplein 29) (i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute)

De voortdurende crises van de laatste jaren geven aan, dat een grondige herinrichting van de economie nodig is om te kunnen komen tot een duurzame economie ten behoeve van people, planet en profit. September vorig jaar begonnen we met een inleidende avond, waarna we dit voorjaar op 6 avonden 6 inhoudelijke gebieden bekeken: algemene economie, internationale handel, financiën, corporate governance, rol van consument en de overheid.
Op dit moment bundelen we de voorlopige conclusies op www.economie-transitie.nl. Wij nodigen iedereen uit om hierop te reageren!

Klik hier om het programma van de avond te bekijken.
Klik hier voor het verslag van de avond.
Subpagina''s (2): Programma Programma
ĉ
Jos B. Oude Elferink,
28 aug. 2012 11:06