Financiële Systeem

Lezingen-avond 3: Financiële systeem: niet leidend (in bekoring), maar ten dienste van

Wanneer? donderdag 22 maart, 18.15 uur in Utrecht (Uithof-complex)

Waar? Uithof, campus van de Universiteit Utrecht, collegezaal 042 in het Marinus Ruppertgebouw (zie routebeschrijving) - de locatie is vastgelegd i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute.

Zoals aangekondigd gaat de komende lezingen-avond over het financiële systeem. Welke bezwaren zijn er tegen het huidige financiële systeem en welke mechanismen liggen ten grondslag aan de huidige problemen. Zijn er alternatieven voor het huidige financiële systeem en wat is de visie van een bank met idealen op een duurzame manier van bankieren? Welke veranderingen zijn noodzakelijk/gewenst? Dat bespreken we op 22 maart aan de hand van drie inleidingen van mensen die op dit gebied werkzaam zijn en een duidelijke visie hebben en uitdragen.

Met hartelijke groet,
namens de organisatie,
Niels van der Stappen, Arie van Vliet
Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

U kunt nog tot half januari 2013 reageren op de lezingen-bundel Op zoek naar een Duurzame Economie.
Subpagina''s (2): Programma Reageren
ĉ
Jos B. Oude Elferink,
4 jun. 2012 05:57