Bundel met lessen uit de lezingencyclus

Tussen juli en oktober 2012 is door de DoPP-werkgroep een bundel samengesteld van gedachten over een transitie van de economie. Dit is een enigszins geordende bundeling van opties, belangrijke concepten en proces-ideeën, zoals verkregen in de lezingencyclus. U kunt reageren op de lezingenbundel.

De lessen van de lezingenbundel zijn het startpunt geweest voor de totstandkoming van een manifest namens het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen. Dit is onze gezamenlijke stellingname richting de Nederlandse politiek.
 
De bundel “Op zoek naar een Duurzame Economie” is HIER te lezen.