Tekst Manifest

Tussen augustus en februari is een manifest opgesteld, met daarin een breed overzicht van doelstellingen t.a.v. people, planet en profit en een toedeling van verantwoordelijkheden aan de 3 hoofdrolspelers in de economie: de producent, de consument en de overheid.

Lees hier de tekst van het manifest (versie mei 2013).