Waarom een Economie-Transitie

Waarom naar een Duurzame Economie?

Huidig perspectief voor Nederland: deze economie is niet houdbaar

Nederland is rijk en veelal gelukkig: op de indicatoren van welvaart en welzijn scoren we hoog. Velen zien de huidige economische crisis nog als een tijdelijke inzinking. Daarna kunnen we weer doorgaan ‘as usual’.

Echter, als we kijken naar de onderliggende ontwikkelingen dreigen onze kinderen slechter af te  zijn dan wij. Juist als we doorgaan met de huidige inrichting van de economie. We verbruiken immers meer dan onze planeet blijvend kan opbrengen. Dus onze huidige manier van leven, onze economie, is  niet duurzaam in de betekenis van houdbaar, "nu en later, voor allen".

Of je nu kijkt met sociale of liberale blik, vanuit milieu- of financieel oogpunt: we handelen in strijd met onze eigen principes en met onze verantwoordelijkheid. Daarom zien wij vanuit elke politieke overtuiging de noodzaak om te veranderen naar een economie die wel houdbaar is. Onze medeburgers en onze kinderen verdienen het!

People - planet - profit: het moet anders

Een eigen Nederlands voorbeeld van onduurzaam omgaan met de  natuurlijke rijkdom (‘planet’) is hoe onze welvaart decennia lang is opgestuwd met de opbrengsten van aardgas uit eigen bodem. In tegenstelling tot een land als Noorwegen hebben we deze "bonus" niet opgespaard en geïnvesteerd, maar grotendeels geconsumeerd.

Op financieel gebied (‘profit’) zijn onze consumptieve bestedingen de afgelopen 20 jaar gebouwd op krediet. Het totaal van onze schulden is nu een veelvoud van ons nationale inkomen. Mede gezien de vergrijzing hebben we hiermee een grote last gelegd op de volgende generaties. We hebben geld uitgegeven dat onze kinderen nog moeten verdienen.

De manier waarop we onze welvaart verdienen legt ook een te groot beslag op onze planeet. Dat gaat ten koste van het voortbrengingsvermogen (‘planet’). En omdat wij bovengemiddeld gebruik maken van de aarde gaat dat ook ten koste van andere mensen (‘people’-aspect), die daardoor minder vrij zijn hún behoeften te vervullen. Een gemiste kans.

Dus juist als we onze welvaart willen behouden én doorgeven zullen  we onze economie, inclusief ons financieel beleid, onze energiehuishouding en onze omgang met grondstoffen drastisch moeten veranderen.