Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) is een samenwerkingsverband van werkgroepen binnen bestaande politieke partijen die zich bezighouden met duurzaamheid.

Deelnemende werkgroepen zijn:
  • CDA Duurzaamheidsberaad
  • ChristenUnie TPC Duurzaamheid
  • D66 Platform Duurzame Ontwikkeling
  • GroenLinks Milieunetwerk
  • Liberaal Groen (met links naar VVD)
  • PvdA Duurzaam
  • Partij voor de Dieren Werkgroep Duurzaamheid
  • SGP Wetenschappelijk Instituut Werkgroep Energie
De basis voor deze samenwerking is het besef dat de problemen inzake duurzaamheid, zoals klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen vragen om een goed gefundeerde, pragmatische en effectieve strategie die partijoverstijgend is, zowel op politiek niveau als in samenleving en bedrijfsleven.
Het DoPP is een los verband zonder formele entiteit. De duurzaamheidsgroepen doen aan de afzonderlijke activiteiten mee naar eigen inzichten. Belangrijkste doelstellingen zijn informatie-uitwisseling, discussie en zoeken naar gedeelde doelen en strategieën.

Op dit moment zijn aanspreekpunten voor het DoPP: Niels van der Stappen (CDA-duurzaamheidsberaad,voorzitter) en Harmen Bos (PvdA-LME, secretaris). Naast een centraal overleg worden werkgroepen ingesteld voor specifieke projecten.

De samenwerking tussen verschillende duurzaamheidsgroepen is begonnen met de organisatie in november 2008 van een conferentie over "Green New Deal". Dit is gevolgd door een discussie-middag met de Tweede Kamer fracties in november 2009 in de aanloop naar Kopenhagen.
In 2010 is een partijoverstijgend plan voor de energie-transitie opgesteld: “Nederland krijgt Nieuwe Energie”. Dit plan heeft veel aandacht gekregen. Behandeling ervan door de Tweede Kamer is echter op formele gronden afgewezen. Op dit moment werkt een aparte stichting samen met bedrijven en andere betrokkenen aan concretisering van projecten om op deze manier zélf de transitie door te zetten.

Als belangrijkste initiatieven van het DoPP lopen momenteel een initiatief om de Duurzame Economie te ondersteunen en een Energie-werkgroep, die de vorderingen van het SER-EnergieAkkoord monitort en tracht te ondersteunen. Aanspreekpunt voor de laatste werkgroep is Frans van der Loo (info@LooEconsult.nl).

Niels van der Stappen: stappenvd@hotmail.com
Harmen Bos: info@harmenbos.nl