Voortgang en Agenda

Na de aanbieding van het manifest en appèl aan de Tweede-Kamer-de fracties, hebben we geconcludeerd dat verbreding van de discussies naar commissie van EZ een volgende noodzakelijk stap is.
Wij hopen daar aan te kunnen gaan sluiten bij het agendapunt "Groene Groei".
Daarnaast vergt het 'openen van de harten en de geesten' voortdurend contact en discussie.

1 november: gesprek met Tweede Kamerleden en Feike Sijbesma

De eerstvolgende stap daarin is een gesprek met vertegenwoordigers in de Tweede Kamer in aanwezigheid van de DoPP-werkgroep met DSM-topman Feike Sijbesma, die al jarenlang met DSM een gestage verduurzaming doorvoert en daarmee een voorbeeld is. Hij kan aangeven hoe de overheid kan bijdragen, dat meer (ook grote) bedrijven kiezen voor een voortdurende verduurzaming. Wij zien dit gesprek dan ook als een goede vervolgstap.
Het gesprek staat gepland voor 1 november.
Daarna zal een verslag op de website worden gezet.