DoPP initiatief Economie-Transitie

De voortdurende crises van de laatste jaren geven aan, dat een grondige herinrichting van de economie nodig is om te komen tot een duurzame economie ten behoeve van people, planet en profit. Dit was de constatering in 2011 binnen het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen, een samenwerkingsverband van duurzaamheidsgroepen met verbinding met de politieke partijen CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP en VVD.

Binnen het DoPP is een werkgroep Duurzame Economie aan de slag gegaan om te komen tot gedachten en voorstellen voor de Nederlandse politiek om de noodzakelijke economie-transitie te stimuleren. Bedoeling is om hiervoor te putten uit de inzichten vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
 
Dit initiatief is gestart in samenwerking met het USI (Utrecht Sustainability Institute) van o.a. Klaas van Egmond en Herman Wijffels, en het Platform voor een Duurzame en  Solidaire  Economie.

Het initiatief is gestart met een lezingencyclus, waarna een bundel hierover is gemaakt. Vervolgens zijn hieruit politieke conclusies getrokken in het Manifest, een partijoverstijgend manifest voor een economie-transitie. Sinds 2013 zijn we bezig de partijen in de Tweede Kamer warm te maken voor onze ideeën.
Dit proces hebben we analoog opgezet aan de eerder door het DoPP geïnitieerde discussie over de energie-transitie in 2010, die uiteindelijk hebben geleid tot het manifest en het burger-initiatief “Nederland krijgt Nieuwe Energie”

Lezingenavonden (voorjaar 2012)

Het initiatief is gestart met een lezingencyclus over "duurzame economie" in het voorjaar van 2012. Steeds zo’n ordegrootte 100 deelnemers hebben geluisterd naar informatie en meningen over het huidige financiële en economische systeem en gediscussieerd over oplossingsrichtingen.
Het lezingenprogramma volgde de zeven onderwerpen in de kolom links op deze pagina.
De ervaringen van de lezingencyclus zijn in de zomer van 2012 verzameld in de lezingenbundel “Op zoek naar een Duurzame Economie” die HIER is te lezen.

Politiek Manifest en Appèl aan de Nederlandse politiek (najaar 2012 - voorjaar 2013)

De lessen van de lezingencyclus waren het startpunt voor de totstandkoming van een manifest namens het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen. Dit is onze gezamenlijke stellingname richting de Nederlandse politiek en leidraad voor de komende tijd. Het manifest is in het voorjaar van 2013 afgerond en op 22 mei 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer fracties, in een Algemeen Overleg van de Commissie Infrastructuur & Milieu.
Het Manifest  “Nederland verdient beter: naar een Duurzame Economie” is HIER te lezen.
Het aan de politiek aangeboden Appèl “Nederland verdient beter: naar een Duurzame Economie” is HIER te lezen.
Reacties en aanvullingen op het manifest en appèl zijn nog steeds welkom!

Vervolg-discussies en beïnvloeding van de politiek

Wij hebben ervoor gekozen om in directe contacten met de fracties van de politieke partijen de ontvankelijkheid voor radicalere stappen naar een duurzame economie te vergroten. Samen met spelbepalende spelers in de economie willen we het gesprek met de landelijke politiek aangaan. Zie hiervoor de Voortgang en Agenda.

Suggesties over de uitwerking van de hoofdthema’s, het genereren van positieve actie richting de politiek alsmede leuke PR-initiatieven zijn altijd welkom!


De werkgroep “Duurzame Economie” van het DoPP:

Niels van der StappenCDA-duurzaamheidsberaad (en voorzitter)
Simon Frans de VriesChristenUnie Partijcommissie Duurzaamheid
Simon KalfD66 Platform Duurzame Ontwikkeling
Berend PotjerGroen Links MilieuNetwerk
Detlef MeijerLiberaal Groen
Frans van der LooPvdA Duurzaam
Lammert van Raan
Partij voor de Dieren
Jan Willem BijnagteSGP WI werkgroep Economie