Іспит “українська мова та література” є обов'язковим для вступу на будь-який факультет будь-якого вищого навчального закладу України.

Наш курс “українська мова та література” готує до успішного складання іспиту на Незалежному зовнішньому оцінюванні знань, оскільки:

Українська — просто, доступно і цікаво!

Переваги:

 • викладачі вищих навчальних закладів з великим досвідом роботи
 • особиста відповідальність викладача за знання учня
 • тестовий контроль
 • високі результати попередніх учнів на на НОЗ 2007-2009

Ми використовуємо сучасні світові методики викладання:

 • спрямованість на результат
 • системність та послідовність
 • індивідуальний підхід до учня (рівень знань, домінантний тип мислення,
 • розвиток мотивації до навчання
 • використання на заняттях цікавих аудіо- та відеоматеріалів

Навчальна програма:

 • ефективна, проста і цікава
 • апробована та вдосконалена впродовж декількох років
 • гнучка залежно від потреб конкретного учня

Українська — просто, доступно і цікаво!