The Iraqi Poet 

Abdul Wahab Almuttalibi         

موقع الشاعر عبد الوهاب المطلّبي


 

 ينحدر الشاعر عبد الوهاب المطلّبي من عائلة أدبية عريقة حيث ضمت الكثيرمن االشعراء والروائيين والنقاد والمترجمين وقد ولد الشاعر عبد الوهاب المطلّبي في ميسان ثم انتقل  الى 

بغداد ليستقر فيها وكان يكتب الشعر منذ  الصغر وله العديد من الدواوين الشعرية

                                                                                                              قصائد