Edebiy Tallanmilar

EDEBIY ESERLERDIN BEHRLINISH

 

 

Qumul Xelq Qoshaqliri

 

Yarim yatidu yalghuz,

Gülning tüwide nemde.

Mungdashqili yari yoq,

Uxlap qalidu ghemde.

 

Chilan kötiki nede,

Chilan kolighan yerde.

Bizning qara köz nede,

Köngli xalighan yerde.

 

Ishik achtim, törge baqtim,

Törde bir ay olturur.

Qashliri qiyghan qelemdek,

Közliri oynap turur.

 

Baghda shaptul xoy pishiptu,

Üzmidim bir daniken.

Qedrimni bilmidi yar,

Kichik bala, nadan iken.

 

Ériqingda su yoqmu,

Béliqlargha nim boptu.

Barche alem oynaptu,

Biz oynisaq nim boptu.

 

Gül tüwide oltursam,

Gülning süyi gülge tamur.

Arzuluqning arzusi

Yarni körgende qanur.

 

Tünügün bir chaghda,

Ot köyer ochaqida.

Öltürsengmu öltürgin,

Yarimning quchaqida.

 

Ilining bazarida,

Rengmu-reng tumari bar.

Kétey dep kételmeydu,

Yarining xumari bar.

 

MUNDERIJE

 

Abduréhim Abdulla shéiri: «Ah, Atilar» 

Muellimlik Menggü Medhiyileshke Munasip Mertibidur

Bilim Yurtidiki «Moda» Qiz (Filyeton)

«Qoymichi»gha

«Ulugh»lirimizning Xelq'araliqi

 

Bir Minutluq Filyetonlar

 

 Filyeton Toghrisida

 

Yumur We Letipe 

 

Meshhur Kishilerning Eqliye Sözliri

 

Perq Néme Üchün Bunche Chong? (Filyeton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Bash Betke Qaytis