italya

Mozexaneyekî kirawe !مۆزه‌خانه‌یه‌کی کراوه‌ 


Geştêk bo îtaliya 2008.12.26 – 2009.1.6 Le çûne jûrewey markêtekanda؛ wek fînland snduq niye, bo dananî ew ştumekekaney ke lemarkêtî dî kirîute, pirsge - înfoyan heye, karmendêk lêt werdegirêt u bot dexate 'elagey naylonewe u serekey belehîm kirawî dedatewe destt! bêcge le'erebane, sebetey qebare gewre danrawe, ciyawaziyekey lewedaye, deskekey drêj u jêrekey taiyey pêwe bû, beduway xotda raydekêşî. ewey cêyî sernc bû beşî taybetî xwardinewe u elko hebû, bepêçewaney fînland, hemû core xwardineweyekt danrawe u destdekewêt, nrxîşiyan leçaw fînland u naw frokexanekan u paporekanîş ke bac niye, herzantirn! şarî vînîsa, ledû beş pêkhatuwe, ew beşey ke qîbiley geştiyarane u lenêw awda biniyat nrawe, hemuwî hewt dûrgeye, beyekêk lehewt sersûrhênerey cîhan dadenrêt. leçûne naweweda sert beserî kolanî fre tesk u barîkda deteqêt, otombêl boy naçêt, hatûçû u bargwastinewe bebeleme, danîştwanekey leciyatî otombîl belemiyan ragirtwe u heye. jimareyekî zor xanûbere gewre u kon debînrêt, begiştî dîuî derey xanuwekan toz lînîştu reş u dêz u born u noê nekirawnetewe! bînay zebelahî têda debînrêt wek kenîsey san marko, ke beyekêk lekenîse ‌konekanî cîhan dadenrêt. her bînayek ger biyanewêt çakî biken, çwardewrekey belewey taybet degirn, awekey bemator heeldehêncn ta degate bin deriyake u binaxekey lebin deriya bo helkenduwe! leherkolan u şeqamêkîda dukan u markêtî bçuk u kemê gewrey cluberg u demamk u mtumuru u xwardinge debînî. benêwbangtirîn markey weku gocî u pirada u vêrsaçê u valêntînoy lêyîe, berzî ‌nrxî kalakaniyan sersûrhênere, lekêşî xelkî normalda niye, tenha mlîoner u estêrekanî sînema detwanin biyan kirn! geştiyaran leherçwardewrî cîhanewe, ruwî têdeken, sîma u reng u ruwî coracorî debînrêt, hergîz geştiyarî lênabirêt, betaybetî leçend mangî hawînda. lezstananda zor car awî deriya berz debêtewe, ta astêkî diyarîkiraw, aw deçête markêt u dukanekanewe, xawen u karmendan asayî kasbî xoyan têk naden, ewan u geştiyaran becore czmeyekî taybetewe xerîkî kar u geranî xoyan debin, bo ew katene leçend şuwênda ger pêwîst bêt, kursî taybetî amade u danrawe bo hatûçokirdin beserîda. ger kesêk biyeuwêt hemû ew şuwêne,‌ bibînêt, bêguman çend rojî gereke. ewey cêyî sernc bû em şuwêne lekotayî mangî yek u seretay mangî duwî hemû salêk kernavalêk benawî demamkewe tiyasaz dekirêt. nerîtêkî konî ayniye, ta iêsta berdewame, xelk lew kateda demûçawî xo u laşeyan be'ebay reş yan rengî tir yan beher şêweyekî dîkey dlxwazî xoyan degorn u deşarnewe, nasînewe zehmet debêt. boye dukanî demamk çêkirdin zor debînrêt u demamkî corawcor u hemeqebare debînrêt. lenêw ew hemû dukananeda dwaniyan tenha xawenekaniyan kurdî şarî hewlêr bûn. hewrweha lenêw sedeha çêştxaneda, şeş çêştxaney pîtzey lêyîe, xawenekaniyan kurd bûn. kesayetî benawbangî wek kazanova ke rawçiyekî sersûrhînerî jnane, xelkî em şare buwe. rengdanewey şarî vînîsiya zore, betaybetî lehunerî hewtemda؛ bercestetirîniyan flîmî iêkişn u sîxurî cîms bonde, ew kesayetiye lenêw kolane tesk u tiruske awiyekanîda debînrêt legel neyarekanîda؛ xerîkî rakerak u serçliyekanêtî. nûserî benêwbangî înglandî uliyam şkspîr têkstêkî şanoyî be nawî bazrganî vînîsiyawe heye, kirawe bekurdî u leser şanoy şarî sleymanî lesalanî heftakanî çerxî rabirdû nimayşkirawe. amarî danîştwanî şarî vînîsiya beherdû beşekeyewe, herweha beqeza u nahiyekaniyewe nzîkî 800 hezar kese. em wilate, karî peyker u kolîn hênde têyîda rîşedare, her kesêk biyanî beasanî hestî pêdekat, le zorbey fermange u tenanet baxçe u ... peykerî corawcorî mirov u bûnewerî tir konî wilateke debînrêt. her şarêkî pire lepaşmawey kon, wilateke wek delên mozexaneyekî kirawey gewreye. ewey cêyî sernce ew malaney ke serbexo u zemîniye, zorber zorî dergakanî berîmont kontirol dekirêtewe. wilatêkî pir nakokî u dij beyekekane, xwaruwey wilateke her zor dwakewtuwe, wek delên xelkekey neparey kareba deden ne aw u ne bac u ne hîç deden! bebinkey girupekanî mafiya dadenrêt. serokî ‌ partî yekgirtû lêge lombarda, partêkî rast u entî penahendeye, beşdarn lehikumetda, gutuiyetî: iême deykeyn u ewan deyxon! bêrleskonî, serok wezîranî iêsta, wek basî deken muwî seriyan bo rûandotewe, ke dîqetî dedey ziyatir lemomiyakiraw deçêt, hemû demû çawî çak kirawe u berdewam çakdekirêt, beyekê lehere dewlemendekanî îtaliya dadenrêt. bo her çawpêkewtinêkî telefîzîonî yek katjmêr lejûrî mîkiyacda xerîkî debin, bo danîştinîş leber ewey kurtebalaye, debêt kursiyekî uway bo dabinên ke ew 'eybey dapoşêt! lewlatêkî pîşesazî gewrey wek îtaliya, partî komonîstî tiya behêze u beşdarn lehikumetda! wextî xoy eluiyey sûrî peyda bû, serek komariyan rfand u kuştiyan, bê ewey btwanin biyangirn! lewêstgey şemeneferî serekî vînîsiya u leyekê lederwazekanî be boyaxî pemp u berengî reş, sumbulî komonîstan, dasuçekuş u estêre u dêrêk nûsînim bînî, hewlmda bzanim ew dêre manay çî? behoy serqaliyewe bîrm çû! rêk serdemî rjêmî be'sm webîrhatewe ke rêkxstine nhêniyekanî nawşarî ser behêze opozsîone corawcorekanî leser dîwar beşew druşmiyan denûsî. mlliyetekey germugure u zorbilên , fêlawîn u zûrbeyan mû reşn, jniyan naşîrîn u piyawiyan qoz u kepû zln. serma u befrman legel xoda bird, dwahemîn rojî sal befr barî, her kebefrîş debarêt kêşey hatûço ziyad debêt, betaybetî otombîl lêxurîn, giran debêt, wek fînland, taye ‌gorînî zstan u hawîne niye.‌ bêcge leşeqame gewre u otobanekan, ewanî nawxoy şarekan pak nakirênewe u zîx rştin niye. bemebestî çûn bo şarî mîlano ke nzîkî sê katjmêr le şarî vînîsiyawe dûre, nzîkî pênc mlîon kesî tiya dejî. beyanî pênc lexew helsayn, beotombil çuwîne uwêstgey serekî şemenefer, diyare em çûne leser daway yekêkman bû, çend roj lemewber arezuwî bînînî ew şarey drkand, hawkat u debuwaye jnî xanexuwêkeman fîzey turkiyaî werbigirtaye, qunsuliyetiyetîş lewê hebû, boye buwe, hem ziyaret hem tcaret. beyaniyan, bo ewey xelkî friyaî serkar bikewn, şemenefere xêrakan amaden u nrxî serkewtin girantire, fargonekeman‌ zor sard bû! leherdû ser têbînîm kird lewêstgakanda u lekontirolewe ranedegeyenra ke geyştîne flan uwêstgeye, sernşînekan debuwaye xoyan biyanzaniyaiye lekuwê dadebezn! belam lefargonî dewlemendekanda ew xizmetguzariye hebû! duway geyştin serman teqî beserî şarêk letirazêkî bînasazî zor ciyawaztir, uwêstgeke zebelae bû, bepê berew qunsuliyet çuwîn. ta wergirtinewey welam ke nzîkî pênc demjêrî gerek bû, debuwaye xoman xerîk bikirdaye؛ legorepanêkî fre gewreda peykerî naplîo lekatî smkolankirdinî espekeyda, hebû. lewserî u beramberî kenîseyekî gewrey gelê cwanî pir nexş u nîgar u peyker, ke beyekê lesersûrhênerekan dejmêrrêt, nawî domo dîmîlano ye, hebû. betenîşt kenîsekewe jimareyekî zor bazar u markête giring u benêwbangekan hebûn؛ yekê lewane benaw lerînaşîntê؛iye, le apartmanêkî de nhomîdaye, ger yekêk biyeuwê bo nimûne pênûsêkî markeyekî cîhanî feyk- teqlîd nebêt bikirêt yan leşuwênêkî dî bîkirêt, girîman be yek iêro bêt, ewa lêre be şeş‌ iêro deykirêt, nrxî kalakan ebileqt deken! sereray ewe bernedekewt! zûrbey kiriyarekan şîk u poşte u berdax bûn. her bo fîz nîu sêt kewçkî çaman kirî duway leseda penca tenzîlat be 15 iêro! şarî mîlano leser astî ewrûpa beşarî faşîon u yaney topî pê benêwbange. 2009.1.11


گه‌شتێک  بۆ ئیتالیا 2008.12.26 – 2009.1.6 له‌چوونه‌ ژووره‌وه‌ی مارکێته‌کاندا؛ وه‌ک فینلاند سندوق نییه‌، بۆ دانانی ئه‌و شتومه‌که‌کانه‌ی که‌ له‌مارکێتی دی کڕیوته‌‌، پرسگه‌ - ئینفۆیان هه‌یه‌، کارمه‌ندێک لێت وه‌رده‌گرێت و بۆت ده‌خاته‌ عه‌لاگه‌ی نایلۆنه‌وه‌ و سه‌ره‌که‌ی به‌له‌حیم کراوی ده‌داته‌وه‌ ده‌ستت! بێجگه‌ له‌عه‌ره‌‌بانه‌، سه‌به‌ته‌ی قه‌باره‌ گه‌وره‌ دانراوه‌‌، جیاوازییه‌که‌ی له‌وه‌دایه‌، ده‌سکه‌که‌ی درێژ و ژێره‌که‌ی تایه‌ی پێوه‌ بوو، به‌دوای خۆتدا ڕایده‌کێشی. ئه‌وه‌ی جێی سه‌رنج بوو به‌شی تایبه‌تی خواردنه‌وه و ئه‌لکۆ هه‌بوو، به‌پێچه‌وانه‌ی فینلاند، هه‌موو جۆره‌ خواردنه‌وه‌یه‌کت دانراوه‌ و ده‌ستده‌که‌وێت، نرخیشیان له‌چاو فینلاند و ناو فرۆکه‌خانه‌کان و پاپۆره‌کانیش که‌ باج نییه‌، هه‌رزانترن شاری ڤینیسا، له‌دوو به‌ش پێکهاتووه‌، ئه‌و به‌شه‌ی که‌ قیبله‌ی گه‌شتیارانه‌ و له‌نێو ئاودا بنیات نراوه‌، هه‌مووی حه‌وت دوورگه‌یه‌، به‌یه‌کێک له‌حه‌وت سه‌رسووڕهێنه‌ره‌ی جیهان داده‌نرێت. له‌چوونه‌ ناوه‌وه‌دا سه‌رت به‌سه‌ری کۆڵانی فره‌ ته‌سک و باریکدا ده‌ته‌قێت، ئۆتۆمبێل بۆی ناچێت، هاتووچوو و بارگواستنه‌وه‌ به‌به‌له‌مه‌، دانیشتوانه‌که‌ی له‌جیاتی ئۆتۆمبیل به‌له‌میان ڕاگرتوه‌ و هه‌یه ژماره‌یه‌کی زۆر خانووبه‌ره‌ گه‌وره‌ و کۆن ده‌بینرێت، به‌گشتی دیوی ده‌ره‌ی خانووه‌کان تۆز لینیشتو ڕه‌ش و دێز و بۆرن و نۆێ نه‌کراونه‌ته‌وه‌! بینای زه‌به‌لاحی تێدا ده‌بینرێت وه‌ک که‌نیسه‌ی سان مارکۆ، که‌ به‌یه‌کێک له‌که‌نیسه ‌کۆنه‌کانی جیهان داده‌نرێت هه‌ر بینایه‌ک گه‌ر بیانه‌وێت چاکی بکه‌ن، چوارده‌وره‌که‌ی به‌له‌وحی تایبه‌ت ده‌گرن، ئاوه‌که‌ی به‌ماتۆڕ هه‌ه‌ڵده‌هێنجن تا ده‌گاته‌ بن ده‌ریاکه‌ و بناغه‌که‌ی له‌بن ده‌ریا بۆ هه‌ڵکه‌ندووه‌ له‌هه‌رکۆڵان و شه‌قامێکیدا دوکان و مارکێتی بچوک و که‌مێ گه‌وره‌ی جلوبه‌رگ و ده‌مامک و متومورو و خواردنگه‌ ده‌بینی. به‌نێوبانگترین مارکه‌ی وه‌کو گۆجی و پرادا و ڤێرساچێ و ڤالێنتینۆی لێیه‌، به‌رزی ‌نرخی کاڵاکانیان سه‌رسووڕهێنه‌ره‌، له‌کێشی خه‌ڵکی نۆرماڵدا نییه‌، ته‌نها ملیۆنه‌ر و ئه‌ستێره‌کانی سینه‌ما ده‌توانن بیان کڕن گه‌شتیاران له‌هه‌رچوارده‌وری جیهانه‌وه‌، ڕووی تێده‌که‌ن، سیما و ڕه‌نگ و ڕووی جۆراجۆری ده‌بینرێت، هه‌رگیز گه‌شتیاری لێنابڕێت، به‌تایبه‌تی له‌چه‌ند مانگی هاویندا له‌زستاناندا زۆر جار ئاوی ده‌ریا به‌رز ده‌بێته‌وه، تا ئاستێکی دیاریکراو، ئاو ده‌چێته‌ مارکێت و دوکانه‌کانه‌وه‌، خاوه‌ن و کارمه‌ندان ئاسایی کاسبی خۆیان تێک ناده‌ن، ئه‌وان و گه‌شتیاران به‌جۆره‌ جزمه‌یه‌کی تایبه‌ته‌وه‌ خه‌ریکی کار و گه‌ڕانی خۆیان ده‌بن، بۆ ئه‌و کاته‌نه‌ له‌چه‌ند شوێندا گه‌ر پێویست بێت، کورسی تایبه‌تی ئاماده و دانراوه‌‌ بۆ هاتووچۆکردن به‌سه‌ریدا گه‌ر که‌سێک بیه‌وێت هه‌موو ئه‌و شوێنه،‌ ببینێت، بێگومان چه‌ند ڕۆژی گه‌ره‌که‌. ئه‌وه‌ی جێی سه‌رنج بوو ئه‌م شوێنه‌ له‌کۆتایی مانگی یه‌ک و سه‌ره‌تای مانگی دووی هه‌موو ساڵێک که‌رناڤاڵێک به‌ناوی ده‌مامکه‌وه‌ تیاساز ده‌کرێت. نه‌ریتێکی کۆنی ئاینییه‌، تا ئێستا به‌رده‌وامه‌‌، خه‌ڵک له‌و کاته‌دا ده‌مووچاوی خۆ و لاشه‌یان به‌عه‌بای ڕه‌ش یان ره‌نگی تر یان به‌هه‌ر شێوه‌یه‌کی دیکه‌ی دڵخوازی خۆیان ده‌گۆڕن و ده‌شارنه‌وه، ناسینه‌وه‌ زه‌حمه‌ت ده‌بێت. بۆیه‌ دوکانی ده‌مامک چێکردن زۆر ده‌بینرێت و ده‌مامکی جۆراوجۆر و هه‌مه‌قه‌باره‌ ده‌بینرێت. له‌نێو ئه‌و هه‌موو دوکانانه‌دا دوانیان ته‌نها خاوه‌نه‌کانیان کوردی شاری هه‌ولێر بوون. هه‌وروه‌ها له‌نێو سه‌ده‌ها چێشتخانه‌دا، شه‌ش چێشتخانه‌ی پیتزه‌ی لێیه‌، خاوه‌نه‌کانیان کورد بوون که‌سایه‌تی به‌ناوبانگی وه‌ک کازانۆڤا که‌ ڕاوچییه‌کی سه‌رسووڕهینه‌ری ژنانه‌، خه‌ڵکی ئه‌م شاره‌ بووه‌. ڕه‌نگدانه‌وه‌ی شاری ڤینیسیا زۆره‌، به‌تایبه‌تی له‌هونه‌ری حه‌وته‌مدا؛ به‌رجه‌سته‌ترینیان فلیمی ئێکشن و سیخوری جیمس بۆنده‌، ئه‌و که‌سایه‌تییه‌ له‌نێو کۆڵانه‌ ته‌سک و تروسکه‌ ئاوییه‌کانیدا ده‌بینرێت له‌گه‌ڵ نه‌یاره‌کانیدا؛ خه‌ریکی راکه‌ڕاک و سه‌رچڵییه‌کانێتی نووسه‌ری به‌نێوبانگی ئینگڵاندی ولیام شکسپیر تێکستێکی شانۆیی به‌ ناوی بازرگانی ڤینیسیاوه‌ هه‌یه‌، کراوه‌ به‌کوردی و له‌سه‌ر شانۆی شاری سله‌یمانی له‌ساڵانی حه‌فتاکانی چه‌رخی ڕابردوو نمایشکراوه‌ ئاماری دانیشتوانی شاری ڤینیسیا به‌هه‌ردوو به‌شه‌که‌یه‌وه‌، هه‌روه‌ها به‌قه‌زا و ناحییه‌کانییه‌وه‌ نزیکی 800 هه‌زار که‌سه‌‌ ئه‌م وڵاته‌، کاری په‌یکه‌ر و کۆڵین هێنده‌ تێیدا ڕیشه‌داره‌، هه‌ر که‌سێک بیانی به‌ئاسانی هه‌ستی پێده‌کات، له‌ زۆربه‌ی فه‌رمانگه‌ و ته‌نانه‌ت باخچه‌ و ... په‌یکه‌ری جۆراوجۆری مرۆڤ و بوونه‌وه‌ری تر کۆنی وڵاته‌که‌ ده‌بینرێت. هه‌ر شارێکی پڕه‌ له‌پاشماوه‌ی کۆن، وڵاته‌که‌ وه‌ک ده‌ڵێن مۆزه‌خانه‌یه‌کی کراوه‌ی گه‌وره‌یه‌ ئه‌وه‌ی جێی سه‌رنجه‌ ئه‌و ماڵانه‌ی که‌ سه‌ربه‌خۆ و زه‌مینییه‌، زۆربه‌ر زۆری ده‌رگاکانی به‌ریمۆنت کۆنترۆڵ ده‌کرێته‌وه‌ وڵاتێکی پڕ ناکۆکی و دژ به‌یه‌که‌کانه‌، خوارووه‌ی وڵاته‌که‌ هه‌ر زۆر دواکه‌وتووه‌، وه‌ک ده‌ڵێن خه‌ڵکه‌که‌ی نه‌پاره‌ی کاره‌با ده‌ده‌ن نه‌ ئاو و نه‌ باج و نه‌ هیچ ده‌ده‌ن! به‌بنکه‌ی گروپه‌کانی مافیا داده‌نرێت. سه‌رۆکی ‌ پارتی یه‌کگرتوو لێگه‌ لۆمباردا، پارتێکی ڕاست و ئه‌نتی په‌ناهه‌نده‌یه‌، به‌شدارن له‌حکومه‌تدا، گوتویه‌تی: ئێمه‌ ده‌یکه‌ین و ئه‌وان ده‌یخۆن بێرله‌سکۆنی، سه‌رۆک وه‌زیرانی ئێستا، وه‌ک باسی ده‌که‌ن مووی سه‌ریان بۆ ڕوواندۆته‌وه‌، که‌ دیقه‌تی ده‌ده‌ی زیاتر له‌مۆمیاکراو ده‌چێت، هه‌موو ده‌موو چاوی چاک کراوه‌ و به‌رده‌وام چاکده‌کرێت، به‌یه‌کێ له‌هه‌ره‌ ده‌وڵه‌مه‌نده‌کانی ئیتالیا داده‌نرێت. بۆ هه‌ر چاوپێکه‌وتنێکی ته‌له‌فیزیۆنی یه‌ک کاتژمێر له‌ژووری میکیاجدا خه‌ریکی ده‌بن، بۆ دانیشتنیش له‌به‌ر ئه‌وه‌ی کورته‌باڵایه‌، ده‌بێت کورسییه‌کی وای بۆ دابنێن که‌ ئه‌و عه‌یبه‌ی داپۆشێت له‌وڵاتێکی پیشه‌سازی گه‌وره‌ی وه‌ک ئیتالیا، پارتی کۆمۆنیستی تیا به‌هێزه‌ و به‌شدارن له‌حکومه‌تدا! وه‌ختی خۆی ئه‌لویه‌ی سووری په‌یدا بوو، سه‌ره‌ک کۆماریان رفاند و کوشتیان، بێ ئه‌وه‌ی بتوانن بیانگرن له‌وێستگه‌ی شه‌مه‌نه‌فه‌ری سه‌ره‌کی ڤینیسیا و له‌یه‌کێ له‌ده‌روازه‌کانی به‌ بۆیاخی په‌مپ و به‌ره‌نگی ڕه‌ش، سومبولی کۆمۆنیستان، داسوچه‌کوش و ئه‌ستێره‌ و دێڕێک نووسینم بینی، هه‌وڵمدا بزانم ئه‌و دێره‌ مانای چی؟ به‌هۆی سه‌رقالییه‌وه‌ بیرم چوو! ڕێک سه‌رده‌می ڕژێمی به‌عسم وه‌بیرهاته‌وه‌ که‌ ڕێکخستنه‌ نهێنییه‌کانی ناوشاری سه‌ر به‌هێزه‌ ئۆپۆزسیۆنه‌ جۆراوجۆره‌کانی له‌سه‌ر دیوار به‌شه‌و دروشمیان ده‌نووسی مللیه‌ته‌که‌ی گه‌رموگوره‌ و زۆربڵێن ، فێڵاوین و زووربه‌یان موو ڕه‌شن، ژنیان ناشیرین و پیاویان قۆز و که‌پوو زلن سه‌رما و به‌فرمان له‌گه‌ڵ خۆدا برد، دواهه‌مین ڕۆژی ساڵ به‌فر باری، هه‌ر که‌به‌فریش ده‌بارێت کێشه‌ی هاتووچۆ زیاد ده‌بێت، به‌تایبه‌تی ئۆتۆمبیل لێخوڕین، گران ده‌بێت، وه‌ک فینلاند، تایه ‌گۆڕینی زستان و هاوینه‌ نییه.‌ بێجگه‌ له‌شه‌قامه‌ گه‌وره‌ و ئۆتۆبانه‌کان، ئه‌وانی ناوخۆی شاره‌کان پاک ناکرێنه‌وه‌‌ و زیخ ڕشتن نییه‌ به‌مه‌به‌ستی چوون بۆ شاری میلانۆ که‌ نزیکی سێ کاتژمێر له‌ شاری ڤینیسیاوه‌ دووره‌، نزیکی پێنج ملیۆن که‌سی تیا ده‌ژی. به‌یانی پێنج له‌خه‌و هه‌ڵساین، به‌ئۆتۆمبل چووینه‌ وێستگه‌ی سه‌ره‌کی شه‌مه‌نه‌فه‌ر، دیاره‌ ئه‌م چوونه‌ له‌سه‌ر داوای یه‌کێکمان بوو، چه‌ند رۆژ له‌مه‌وبه‌ر ئاره‌زووی بینینی ئه‌و شاره‌ی درکاند، هاوکات و ده‌بوایه‌ ژنی خانه‌خوێکه‌مان فیزه‌ی تورکیای وه‌ربگرتایه‌، قونسولیه‌تیه‌تیش له‌وێ هه‌بوو، بۆیه‌ بووه‌، هه‌م زیاره‌ت هه‌م تجاره‌ت به‌یانیان، بۆ ئه‌وه‌ی خه‌ڵکی فریای سه‌رکار بکه‌ون، شه‌مه‌نه‌فه‌ره‌ خێراکان ئاماده‌ن و نرخی سه‌رکه‌وتن گرانتره‌، فارگۆنه‌که‌مان‌ زۆر سارد بوو! له‌هه‌ردوو سه‌ر تێبینیم کرد له‌وێستگاکاندا و له‌کۆنترۆڵه‌وه‌ ڕانه‌ده‌گه‌یه‌نرا که‌ گه‌یشتینه‌ فڵان وێستگه‌یه‌، سه‌رنشینه‌کان ده‌بوایه‌ خۆیان بیانزانیایه‌ له‌کوێ داده‌به‌زن! به‌ڵام له‌فارگۆنی ده‌وڵه‌مه‌نده‌کاندا ئه‌و خزمه‌تگوزارییه‌‌ هه‌بوو دوای گه‌یشتن سه‌رمان ته‌قی به‌سه‌ری شارێک له‌ترازێکی بیناسازی زۆر جیاوازتر، وێستگه‌که‌ زه‌به‌لاح بوو، به‌پێ به‌ره‌و قونسولیه‌ت چووین. تا وه‌رگرتنه‌وه‌ی وه‌ڵام که‌ نزیکی پێنج ده‌مژێری گه‌ره‌ک بوو، ده‌بوایه‌ خۆمان خه‌ریک بکردایه‌؛ له‌گۆره‌پانێکی فره‌ گه‌وره‌دا په‌یکه‌ری ناپلیۆ له‌کاتی سمکۆلانکردنی ئه‌سپه‌که‌یدا، هه‌بوو. له‌وسه‌ری و به‌رامبه‌ری که‌نیسه‌یه‌کی گه‌وره‌ی گه‌لێ جوانی پڕ نه‌خش و نیگار و په‌یکه‌ر، که‌ به‌یه‌کێ له‌سه‌رسووڕهێنه‌ره‌کان ده‌ژمێررێت، ناوی دۆمۆ دیمیلانۆ یه‌، هه‌بوو به‌ته‌نیشت که‌نیسه‌که‌وه‌ ژماره‌یه‌کی زۆر بازار و مارکێته‌ گرنگ و به‌نێوبانگه‌کان هه‌بوون؛ یه‌کێ له‌وانه‌ به‌ناو له‌ریناشینتێ؛یه‌، له‌ ئاپارتمانێکی ده‌ نهۆمیدایه‌، گه‌ر یه‌کێک بیه‌وێ بۆ نموونه‌ پێنووسێکی مارکه‌یه‌کی جیهانی فه‌یک- ته‌قلید نه‌بێت بکڕێت یان له‌شوێنێکی دی بیکرێت، گریمان به‌ یه‌ک ئێرۆ بێت، ئه‌وا لێره‌ به‌ شه‌ش‌ ئێرۆ ده‌یکڕێت، نرخی کاڵاکان ئه‌بله‌قت ده‌که‌ن! سه‌ره‌ڕای ئه‌وه‌ به‌رنه‌ده‌که‌وت! زووربه‌ی کڕیاره‌کان شیک و پۆشته‌ و به‌رداخ بوون. هه‌ر بۆ فیز نیو سێت که‌وچکی چامان کڕی دوای له‌سه‌دا په‌نجا ته‌نزیلات به‌ 15 ئێرۆ! شاری میلانۆ له‌سه‌ر ئاستی ئه‌ورووپا به‌شاری فاشیۆن و یانه‌ی تۆپی پێ به‌نێوبانگه‌. 2009.1.11

----------------

 AbAsShiWaN

عه‌باس شوان 

0..0..0..0..00...00...00

بۆ یه‌که‌مجار له‌ماڵپه‌ڕی کوردستان پۆستدا بڵاوکرایه‌وه‌