Rend


Az informatika órák rendje

Zsuzsanna Abaffy, 2009. okt. 13. 0:54   [ 2015. okt. 3. 0:36 frissítve ]

 • A géptermeket a szaktanár nyitja és Ő megy ki utoljára. Szünetben a teremben tartózkodni nem lehet!
 • A gépek elektromossággal való ellátása kizárólagosan a szaktanár feladata, illetve a gépeket csak az Ő engedélyével szabad áram alá helyezni!
 • A gépek bekapcsolása kizárólag a tanár engedélyével történhet!
 • A munka befejezésével minden tanuló köteles az általa használt gépet, külön felszólítás nélkül, a szaktanár által előírt módon, szabályosan kikapcsolni!
 • A gépekbe saját lemezt, adathordozót tenni tilos, szoftverek a gépekre a tanulók által nem telepíthetőek. Az ebből fakadó vírus, vagy szoftverhiba a tanulót terheli!
   • Saját adathordozót kizárólag a tanár utasítására és felelősségére lehet használni!
 • A géptermekben enni, inni, rágógumizni, szemetelni szigorúan Tilos!
 • Dohányzás és nyílt láng használata Tilos!
 • Internet használatára kizárólag a szaktanár által engedélyezett időben kerülhet sor!
 • Bármilyen hibajelenség tapasztalásánál az órát tartó szaktanár értesítése kötelező, a bejelentés elmulasztása a hibáért való felelősség átvállalását jelenti!
   • Pl. hiányzó eszközök, rendellenes működés, rongálás, sérülés, szennyeződés
 • A tanuló, aki a fentebb leírt hibákat nem jelezte anyagilag és erkölcsileg is felelősségre vonható!


"A szabályokat akkor sem szabad megszegned, ha úgy látod, hogy körülötted mindenki megszegi őket. Mert ha te is megszeged - meg mindenki más -, akkor az egész világ nagyon félelmetes hellyé válik. (...) Ezért a legjobbnak tűnő dolgot nem tehetjük meg, helyette úgy kell cselekednünk, hogy az a leghelyesebb legyen. (...) A legjobb dolog az, amiről te úgy gondolod, hogy meg kellene tenned. A leghelyesebb pedig az, amiről az adott helyzetben tudni lehet, hogy azt kell tenni - és ehhez nem csak magadra kell gondolni, hanem más egyéb dolgokra is: kinek mit okozol ezzel, mi történt korábban, mi vezetett idáig, és mit írnak elő a szabályok."

Jodi Lynn Picoult


Dolgozat - számonkérés eredmények

Zsuzsanna Abaffy, 2009. okt. 13. 0:53   [ 2017. márc. 22. 0:58 frissítve ]

Javítási százalékok: (Informatika tagozatosoknál)

1: 0-30%
2: 31-50%
3: 51-70%
4: 71-90%
5: 91-100%

Javítási százalékok: (A nem Informatika tagozatosoknál)

1: 0-15%
2: 16-35%
3: 36-55%
4: 56-75%
5: 76-100%

Érettségi pont és százalék határok (Informatika tantárgyból)

Írásbeli 120 pont (180 perc)
Szóbeli 30 Pont (felkészülés + 20 perc) - 23 tétel!
Összesen: 150 pont

1: 24%-ig (0-36 pont)
2: 25% (37-59 pont)
3: 40% (60-89 pont)
4: 60% (90-119 pont)
5: 80% (120-150 pont)


Zsuzsanna Abaffy, 2009. okt. 13. 0:52   [ 2011. aug. 14. 5:03 frissítve ]


1-3 of 3