Presentació

El Grup DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia, i altres ciències socials) és un grup de recerca i innovació educativa, que des del 2002 forma part de la xarxa de grups universitaris de qualitat de la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 463). S’ha distingit per la competència en temes d’educació en els diversos camps de la didàctica de la geografia, la història de l’art, la filosofia i la sociologia. 

La recerca del grup DHIGECS s'orienta a: 1) metodologia i avaluació dels aprenentatges, 2) professionalització docent, 3) creació de materials i recursos didàctics, 4) l'aplicació de les noves tecnologies a la aula i 5) difusió científica de la discussió acadèmica sobre qüestions epistemològiques de metodologia didàctica. Per a assolir aquestes tasques, el grup dirigeix diferents projectes competitius que s'han obtingut per a potenciar les investigacions amb finançament privat o públic sigui en els espais formals d'ensenyament i aprenentatge com els espais no formals. Durant els últims deu anys, el Grup DHIGECS ha treballat en un gran nombre de projectes, com ara Educàlia, Sida Saber Ajuda, i altres sobre identitat i coneixement d’Europa per part dels joves, així com en projectes internacionals a Iberoamèrica i Europa.

La seu del grup es troba al la Universitat de Barcelona, la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d'estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, aquesta universitat es coneguda com el principal centre de recerca universitari de l'Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. És l'única universitat espanyola que apareix en la classificació 2009 Times Higher Education de les millors universitats del món.