Welkom

Wat als het leren lezen, spellen en/of rekenen niet vanzelf gaat?

Kinderen op de basisschool krijgen veel nieuwe leerstof voor hun kiezen. Ze leren de letters en de cijfers en daar moeten ze vervolgens mee leren lezen, spellen en rekenen. Maar niet iedereen vindt die letters of cijfers zo logisch. Gelukkig bestaat er begeleiding voor kinderen die op school teveel achter raken. Ik, Aarja van Ooijen, ben remedial teacher met jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en kan die extra hulp bij leerproblemen bieden.

Is het nu een b of een d?
Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen of met dyslexie (als de lees- en of spellingsproblemen erg hardnekkig zijn), hebben veel baat bij remedial teaching. Het is mogelijk uw kind te leren hoe hij of zij met zijn of haar probleem het beste kan omgaan en het maken van fouten zoveel mogelijk kan voorkomen.

11 + 7 = 81, toch?
Ook kinderen met rekenproblemen of dyscalculie (als de rekenproblemen erg hardnekkig zijn), hebben veel baat bij remedial teaching. Het is mogelijk om stapsgewijs het rekenkundig inzicht te verbeteren en uw kind te leren hoe hij of zij het beste met zijn of haar rekenprobleem kan omgaan.

Vreemde talen
Als uw kind moeite heeft met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal dan heeft hij of zij  meestal ook moeite met het lezen en schrijven van vreemde talen. Ook hierbij kan ik uw kind helpen. 

Remedial teaching en andere begeleiding
U kunt voor allerhande vragen met betrekking tot leren bij mij terecht. Ik ben remedial teacher  en ondersteun kinderen met leerproblemen (remedial teaching) in de basisschoolleeftijd en de 1e jaren van het voortgezet onderwijs. Volwassenen die hun lees-, spellings- en rekenvaardigheden willen verbeteren kunnen ook bij mij terecht. Hieronder treft u aan op welk gebieden ik ondersteuning verleen.
  • Dyslexie 
  • Lees- en/of spellingsproblemen
  • Dyscalculie
  • Rekenproblemen 
  • Engels 
  • Duits  
Ik kan uw kind ook verder helpen door middel van 
Meer weten?
Wilt u weten of ik ook iets voor u en uw kind kan betekenen, bel of mail  mij voor meer informatie. Het kennismakings- c.q. intakegesprek is gratis, daarin kijken we naar de hulpvraag en of u en uw kind  met mij verder willen werken naar een verbetering van de schoolprestaties.