Horarios de Actividades Culturales 2007 - 2008


    Colegio Anglo Americano Lomas 

Artes Plásticas
Secundaria                      lunes 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     miércoles 13:20 a 14:00 hrs

Intercolegial
Secundaria                      lunes y miércoles 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     lunes y miércoles 13:20 a 14:00 hrs

Basketball
Secundaria                      lunes y  miércoles 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes 13:20 a 14:00 hrs

Fútbol
Secundaria                       lunes y miércoles 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                      lunes y miércoles 13:20 a 14:00 hrs

Tae kwon do
Secundaria                      lunes y  miércoles 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes y jueves 13:20 a 14:00 hrs

Piano y Canto
Secundaria                       jueves 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes 13:20 a 14:00 hrs

Italiano y francés
Secundaria                      jueves 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes 13:20 a 14:00 hrs

Orquesta
Secundaria                      martes y jueves 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes y jueves 13:20 a 14:00 hrs

Teatro
Secundaria                      martes y jueves 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                     martes y jueves 13:20 a 14:00 hrs

Jazz
Secundaria                      martes y jueves 15:40 a 17:00 hrs
Bachillerato                      jueves 13:20 a 14:00 hrs