Hjemsted - Bornholm

Efter 30 år med bopæl i Holte og arbejde som ingeniør i NIRAS, Allerød, flyttede jeg i 2004 tilbage til min fødeø, Bornholm, til Lauegård ved Nexø.

Pr. 1. januar 2018 solgte jeg både Lauegård (30 ha) og Slamrehus (23 ha) til Peter Kofoed-Dam, Svanegård, Svaneke. 

Jeg fortsætter dog med at have bopæl på Lauegård, hvor jeg har rådighed over stuehuset, vestre længe, søndre længe (delvis), gårdsplads og have samt 3 hektar jord, således at jeg fortsat har mulighed for hestehold på gården. 


Jeg er født og opvokset i Bodilsker på Bornholm, og mine forfædre i mange generationer var bornholmske bønder. Nogle af disse forfædre er nærmere omtalt under menupunkterne Slægtsforskning, Hans Christian Hansen, Slamrehus-familien, og Lauegårds ejere fra 1598

Flere af gårdene i Bodilsker ejes eller har været ejet af slægtninge. Det drejer sig om bl.a. 18. slg. Vestre Slamregård, der har været i familiens eje i 7 generationer, 20. slg. Slamrehusder har været i familiens eje i 4 generationer, 32. slg. Stensebygård, 23. slg. Lauegård, 1. slg. Skovgård, 33. slg. Store Pilegård, 34. slg. Brandsgård og 37. slg. Gadegård. Gårdene med tilhørende matrikler, matr. nr. og slg. nr. kan ses på Sognekort-1864.
 
Slamrehus (klik på billedet for at forstørre det)
 
Mit fødehjem er Slamrehus, hvor jeg boede sammen med mine forældre og søskende, indtil jeg efter studentereksamen rejste til København for at læse videre. 
 
Vi havde malkekøer (RDM), grisesøer og 3-4 heste (Frederiksborg) samt lidt høns. En af hestene, en skimlet hoppe, der hed Lise, fik præmie som skuets bedste hoppe på Dyrskuet i Almindingen. Hun var en bryllupsgave til min far og mor fra min mors forældre på Hjortegård i Pedersker.

Der var 18,6 ha eller ca. 30 tdl. jord, hvor markarbejdet blev udført med heste indtil vi, da jeg var 8-9 år gammel, anskaffede en traktor (en Nuffield). Arbejdshestene beholdt vi nogle år, men efterhånden blev de afløst at travheste i stalden. Da jeg var 12 år fik vi Bornholms første avlshingst opstaldet. Det var Isak, en pragtfuld sort hingst. Vi købte også et par travhopper, og det blev starten på Stutteri Burgundia.
 
Min bror Herluf har skrevet lidt om sin barndom på Bornholm, og selvom han kun er 12 år ældre end mig, er det en noget anderledes barndom end min egen, bl.a. fordi han oplevede 2. Verdenskrig, hvorimod jeg er født efter krigen: Min bornholmske barndom.
Da Herluf fyldte 80 år i 2014 skrev Kristeligt Dagblad denne artikel om ham: Han ville vise "et andet Danmark"
 
Slamrehus i 1956 (klik på billedet for at forstørre det)

Panorama mod Nexø i 1969 (klik på billedet for at forstørre det)

Slamrehus i 1965 (klik på billedet for at forstørre det)
 
Slamrehus i 1965 (klik på billedet for at forstørre det)
 
Min far med Laps Burgundia i 1965 (klik på billedet for at forstørre det)
 
Isak med en 12-årig Aage Hansen på ryggen (klik på billedet for at forstørre det)
 
Slamrehus (klik på billedet for at forstørre det)
 
Slamrehus (klik på billedet for at forstørre det)
 
Slamrehus (klik på billedet for at forstørre det)
 
Slamrehus (klik på billedet for at forstørre det)
 
Da jeg flyttede til København for at læse videre på DTH/DIA boede jeg på Paul Bergsøe Kollegiet i Søllerød - et dejligt sted i det grønne område nord for København.
 
Paul Bergsøe Kollegiet (klik på billedet for at forstørre det)
 
Efter i 1973 at være blevet ansat som ingeniør i Nielsen & Rauschenberger A/S, Lyngby, købte jeg en ejerlejlighed i Holmegårdsparken, Kokkedal, Fredensborg.
 
Holmegårdsparken (klik på billedet for at forstørre det)
 
I 1980 solgte jeg ejerlejligheden og købte et hus i Holte, Landsebakken 8, ved Rude skov. Min arbejdsplads, Nielsen & Rauschenberger A/S, som først var i Lyngby, flyttede senere til Teknikerbyen i Virum og derefter til Allerød. Holte viste sig derfor at være det helt rigtige sted at have sin bopæl. Det var også et dejligt sted at bo - midt i det grønne område - i Søllerød kommune. Da jeg i 2004 flyttede til Bornholm, kunne jeg ikke få mig selv til at sælge huset, men i 2010 endte jeg dog med at sælge det. Da havde jeg endelig besluttet mig for at bo resten af livet på min fødeø Bornholm.
 
Landsebakken 8, Holte (klik på billedet for at forstørre det)
 
I 1999 købte jeg sammen med min søster Lauegård, en nabogård til Slamrehus, mit fødehjem, som jeg iøvrigt var blevet medejer af i 1980. Da jeg flyttede til Bornholm i 2004, var det derfor Lauegård jeg flyttede ind på.

Pr. 1. januar 2018 solgte jeg både Lauegård (30 ha) og Slamrehus (23 ha) til Peter Kofoed-Dam, Svanegård, Svaneke. Jeg fortsætter dog med at have bopæl på Lauegård, hvor jeg har rådighed over stuehuset, vestre længe, søndre længe (delvis), gårdsplads og have samt 3 hektar jord, således at jeg fortsat har mulighed for hestehold på gården. 
 
Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)
 
Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)


 Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)
 
Bautasten på Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)
 
Bautasten på Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)

 

Hestestald på Lauegård (klik på billedet for at forstørre det)

Rockaroundtheclock (klik på billedet for at forstørre det)

Vino Camielle (klik på billedet for at forstørre det)

Paul med Sasha Queen og Primula Sund (klik på billedet for at forstørre det)

Rønne Ridehal købte jeg i 2015 af min søster, Elna Hansen, efter at have drevet den siden 2007, da hun købte hallen på tvangsauktion. 
Fra november 2016 har jeg lejet ridehallen ud til Aakirkeby Rideforening.
 
Rønne Ridehal (klik på billedet for at forstørre det)
 
Rønne Ridehal (klik på billedet for at forstørre det)
 
Rønne Ridehal (klik på billedet for at forstørre det)
 
 
Bornholm (klik på billedet for at forstørre det)