Vision og Målsætning

Juniorafdelingen i Aabybro Golfklub består af ca. 50 aktive juniorer og ynglinge mellem 8 og 21 år.

Visionen for Junior og Ynglinge Golf i Aabybro Golfklub er

Sammenhold og udvikling
- Sikre godt samvær på tværs af alder, køn og HCP
- Fokus på bredde golf
- Udvikling af talenter

Målsætning 2016

Junior klubben skal i gennemsnit levere en elitespiller pr. årgang
Fastholde eksisterende medlemmer (50 junior og ynglinge spillere 8-21 år)
Tiltrække nye medlemmer
Aabybro Golfklub skal være kendt for at have et godt juniormiljø og bakke op om juniorgolf
Sociale arrangementer og godt sammenhold