ALLURE RUGS : ALLURE

ALLURE RUGS : RUGGED SERVERS : NEXT DAY CARPET AND FLOORING

Allure Rugs


allure rugs
  allure
 • tempt: dispose or incline or entice to; "We were tempted by the delicious-looking food"
 • (alluring) highly attractive and able to arouse hope or desire; "an alluring prospect"; "her alluring smile"; "the voice was low and beguiling"; "difficult to say no to an enticing advertisement"; "a tempting invitation"
 • The quality of being powerfully and mysteriously attractive or fascinating
 • the power to entice or attract through personal charm
  rugs
 • A thick woolen coverlet or wrap, used esp. when traveling
 • A floor covering of shaggy or woven material, typically not extending over the entire floor
 • (rug) floor covering consisting of a piece of thick heavy fabric (usually with nap or pile)
 • (Rug (animal covering)) A rug (UK), blanket(Equine and other livestock, US), or coat (canine and other companion animals, US) is a covering or garment made by humans to protect their pets from the elements, as in a horse rug or dog coat.
 • A small carpet woven in a pattern of colors, typically by hand in a traditional style
 • (Rug) Rhug (normally Y Rug in Welsh; sometimes given the antiquarian spelling Rug) is a township in the parish of Corwen, Denbighshire, Wales, formerly in the old cantref of Edeirnion and later a part of Merionethshire, two miles from CorwenRug Chapel and ten miles north east of Bala.
allure rugs - Oriental Weavers
Oriental Weavers Sphinx 53A Transitional Allure Green / Red Contemporary Rug Size: 7'8" Round
Oriental Weavers Sphinx 53A Transitional Allure Green / Red Contemporary Rug Size: 7'8" Round
Oriental Weavers Sphinx 53A An eclectic collection of varying style elements and colorations, the Allure collection is a natural fit for any home. Featuring a machine-made construction of resilient nylon, each rug offers beautiful styling and value with the durability to meet the demands of active lifestyles. From designs representative of traditional heirlooms to geometric contemporaries and chic transitionals, this alluring compilation is sure to please. -Machine-made in the USA with 100% nylon -Cross-woven for added durability Allure 009a1 Rug pictured left Features: -Construction: Machine made. -Technique: Woven. -Material: Nylon. -Origin: USA. -Collection: Allure. -Color: Green and red. -Available in the following sizes: 1'11" x 3'3", 1'11" x 7'6" runner, 3'10" x 5'5", 5'3" x 7'6", 6'7" x 9'6", 7'8 x 10'10", 9'10" x 12'9", 7'8" round, 7'8" square. Recommended Care: -Brush and shake off or sweep with broom. -Professional rug cleaning recommended. -No bleach; dry cleaning not needed. -Rug pad is recommended under all rugs to avoid skidding. -Due to the hand made nature of the rugs, colors and sizes will vary slightly. Note: Please be aware that actual colors may vary from those shown on your screen. Accent rugs may also not show the entire pattern that the corresponding area rugs have. Additionally, rugs 8' x 10' and larger may ship Truck Freight Size: 7'8" Round

85% (19)
110601 664 WFA Flandern, Gent, Westerbegraafplaats
110601 664 WFA Flandern, Gent, Westerbegraafplaats
War memorial. Oorlogsmonument Geallieerden. Dit monument bevindt zich op een rond punt op de grens van het oude en het nieuwe gedeelte van de Westerbegraafplaats. Het betreft een architecturale compositie in witte Euvillesteen, ter ere van de geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie is sterk symmetrisch opgebouwd: de voor- en achterzijde zijn quasi identiek, evenals de zijkanten. De verschillen situeren zich in de uitwerking van de laag- en hoogreliefs die het geheel versieren. In vooraanzicht onderscheidt men een centrale partij, die hoger is dan de muren die deze flankeren. Dit centraal gedeelte wordt gevormd door een lage trap, die uitkomt op een kleine, gesloten galerij, versierd met een suggestie van in elkaar passende, steeds kleiner wordende, omlijstingen. Deze galerij wordt geflankeerd door twee pijlers, die als console dienen voor twee zeer grote standbeelden, die allegorische vrouwenfiguren voorstellen. Op de pijlers boven de vrouwen ziet men een fries van laurierbladeren. Tussen de beelden in, boven de gelijkvloerse galerij, bevindt zich een constructie van pijlers, kroonlijst en guttae, sterk refererend aan de klassieke Griekse architectuur. Op de kroonlijst leest men de datering '1914 - 1918'. De flankerende muren zijn alle op gelijkaardige wijze versierd: de muren zijn uit grote blokken opgebouwd en bovenaan met een relief versierd waarop men de soldaten van een bepaald land in actie ziet. Hieronder werd een schild, eveneens in relief, aangebracht, dat de vlag van dat land voorstelt. Op de zijkanten van deze flankerende muren werd telkens hetzelfde laagrelief aangebracht: een frontaal voorgestelde, halfnaakte dame, die een bloemenkrans voor haar schoot houdt. Het monument werd opgericht ter ere van de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog voegde men in de galerijen voor- en achteraan ook de jaartallen '1940 - 1945' toe. In de galerij langs de voorzijde (met de rug naar het oude deel van de begraafplaats) staat een standaard waaraan kransen kunnen worden opgehangen. Aan de voet van de linkerconsole vooraan liggen een eikentak en lauriertak uit brons. De allegorische vrouwenfiguur op de linkervoorzijde van het monument draagt een Belgische soldatenhelm, ze houdt de armen gekruist voor zich, in haar rechterhand houdt ze een zwaard, in haar linker een weegschaal. Zij staat symbool voor de gerechtigheid. Ook de vrouw rechts draagt een helm, ditmaal een met oorflappen, ze houdt eveneens de armen gekruist voor zich. In haar handen ziet men opengebroken boeien, symbool voor bevrijding. Langs de voorzijde herkent men op de muur links van de centrale partij soldaten die een kanon bedienen, gevolgd door soldaten met geweren en een soldaat met een trompet. Het is de infanterie van Belgie, te zien aan de kledij en aan het schild met leeuw onder het relief. Op het rechterrelief ziet men Franse infanteristen. Langs de achterzijde (aan het nieuwe deel van de begraafplaats) draagt de allegorische figuur links een helm met een grote veer, net als de Italiaanse soldaten (bersaglieri, infanteristen) op het fries ernaast. Deze dame houdt met haar beide handen een fakkel rechts van haar gelaat, allegorie van de hoop. Rechts van haar ziet men de allegorie van de zee, deze dame draagt namelijk in de drietand in de handen, terwijl er een vis en een boei aan haar voeten liggen. Rechts van haar bevindt zich het relief van de Britse mariniers. Ook hier is er dus een directe link tussen de allegorische vrouwenbeelden en de reliefs. De ontstaansgeschiedenis van dit monument is volledig te volgen aan de hand van documenten die in het Gentse stadsarchief bewaard zijn (reeks VII, 1825). De stad schreef een ontwerpwedstrijd uit, waaraan uiteindelijk 23 kunstenaars deelnamen. Onder de deelnemers herkent men de namen van kunstenaars, die ook instonden voor het ontwerp van andere oorlogsmonumenten in Gent. Zo bijvoorbeeld Domien Ingels, Gustave Vanden Meersche, Hippolyte Leroy, Theo Soudeyns, Geo Verbanck en Jules Vandenhende. In deze documenten leest men onder meer ook dat het oorspronkelijke ontwerp van De Cock twee bronzen deuren bevatte, waardoor het geheel de allure van een poort zou verkrijgen. Tengevolge de te hoge kostprijs werd uiteindelijk gekozen deze te vervangen door een eenvoudige muur in Euvillesteen. Het verhaal van de oprichting eindigt in deze documenten in mineur. Terwijl de inhuldiging pas van 26 oktober 1924 dateert, constateerde men in februari 1925 reeds dat niet alle gebruikte Euvillesteen van een goede kwaliteit was, op dat moment waren sommige stenen reeds gebarsten. Bovendien waren sommige voegen te breed en kon het regenwater niet overal vrij afstromen. Ook ontbraken er elementen, zoals beplanting en zelfs wierookvaten die op blauwdruk aangeduid waren, maar er nooit gekomen zijn. Er is dan ook een deel van het loon van de kunstenaar ingehouden.
Old Damascus Syria
Old Damascus Syria
Damascus is a city brimming with character, culture and a history that spills from every corner. It is said that Damascus is the oldest inhabited city in the world (competing closely with Aleppo and Byblos). It embraces both the old and new worlds, which one can discover just by walking from one district to the next. However, for me the vibrancy of the old shone with much more vigor than the new. The city had a more conservative feel about it than most parts of Lebanon, no doubt due to the far greater number of practicing Muslims. The majority of women were dressed in a chador (black sorceress-like capes, covering them from head to toe and sometimes also the face) or hijabs (head scarves pinned to headbands covering any remnants of hair). We stayed at the Al Rabie Hotel, a simple budget hotel set around a lovely leafy courtyard. It was about a 10 minute walk from the old town, through a myriad of busy streets. Road traffic appeared more orderly than Lebanon but the foot traffic was much more prolific. Our walk to the Old Town took us through a few squares laced with sweet shops exhibiting pyramids of honey-drenched sweets and nut shops displaying jigsaw puzzles of various nut varieties. The Old Town is medieval Islamic in style (although it dates back to long before that) and is encapsulated by the old city walls. We entered through the large covered Souq Al-Hamidiyya, which forms one of the main arteries leading to heart of the Old Town. Hordes of locals pour into the souq, eying up the sparkling paraphernalia spilling from the vendors windows. Entrance to the souq Some of the clothing is so bling and bad taste it is hard to imagine what occasion these might be used for. Further inside the Old Town the streets disperse into a labyrinth of capillary alleyways – these alluring little streets that have a wonderful charm about them. Many of the streets are cobblestoned and are augmented with lazy green vines that hang like hammocks overhead. The character-filled shops sell more ornate wares, including colourful rugs, silverwear, pashminas and antiques (or faux antiques as it may be). On our first evening we ate Leila's restaurant, a wonderful rooftop restaurant overlooking the majestic Umayyad Mosque. It was another warm evening, glowing lanterns hung overhead and the smell of strawberry shisha wafted across the terrace. We devoured an array of delicious Syrian dishes under the star punctured blue-black night sky - mmm, Damascus we like you! We spent the next morning collecting our Iranian visa from the embassy. We had arranged for them to be sent to Damascus and thankfully everything worked out exactly to plan. On the way back to the old town we visited the National Museum, which was hugely impressive with it's extensive array of artifacts from across Syria. We would highly recommend a visit. We spent the afternoon losing ourselves in the souqs once more, eating lunch at one of the many Ottoman style courtyard restaurants. One of the beauties of the old town is that behind every small door (often incredibly ornate doorways) there is another world awaiting, one that takes you back a 1,000 years to another place in time. The courtyard restaurants are surrounded by 4 high walls and often have a covered roof. Greenery climbs up the walls, which are colourfully painted like the backdrop of a stage, and there is usually a small water feature in the middle of the courtyard. We finished our lunch with fresh cool watermelon, ready to face the mid afternoon heat once more. We visited a few more beautifully restored Ottoman style houses, looked at a few churches in the Christian quarter and then spent the rest of the afternoon lounging by the pool at the Cham Palace Hotel. My tummy was starting to make a few strange noises so I welcomed the respite from the hustle and bustle outside.

allure rugs
allure rugs
1905-700 Tan
Dynamic Rugs Allure offer a unique blending of yarns, featuring a rich chenille, a high sheen artsilk and wool in different yarn sizes. The area rugs in this collection have a pile with a velvety soft hand and a subtle sheen. With sophisticated looks and sleek accents and a master-craft carving by hand, each of these rugs is a unique piece that will coordinate beautifully with the most fashion forward home interior design. Elegant Design Handmade Pure wool with a touch of lustrous art silk Fashion-forward Colors and Style View Full Allure Collection by Dynamic Rugs

Similar posts:
toxic carpet fumes
carpet ohio
landlord replace carpet
hollywood love rugs
rugs bedding
carpet and tile liquidators ohio
milliken carpet canada
Comments