Home‎ > ‎

3) Máy tính xưa và nay


Thế hệ máy tính

TÍNH NĂNG CỦA thế hệ đầu tiên

1. Sử dụng các ống chân không

2. Big & Vụng về

3. Tiêu thụ cao Điện

4. Lập trình Ngôn ngữ cơ khí

5. Lớn hơn AC là cần thiết

6. Rất nhiều thất bại điện xảy ra

TÍNH NĂNG CỦA THẾ HỆ THỨ HAI

1. Các bóng bán dẫn được sử dụng

2. Bộ nhớ lõi được phát triển

3. Nhanh hơn so với máy tính thế hệ đầu tiên

4. Hệ điều hành đầu tiên đã được phát triển

5. Lập trình là trong ngôn ngữ máy Ngôn ngữ & Aseembly

6. Từ băng đĩa đã được sử dụng

7. Máy tính đã trở thành kích thước nhỏ hơn so với các máy tính thế hệ đầu tiên

8. Máy tính tiêu thụ ít nhiệt điện tiêu thụ ít

Các tính năng thế hệ thứ ba

1. Mạch tích hợp phát triển

2. Công suất tiêu thụ thấp

3. SSI & MSI Công nghệ đã được sử dụng

4. Ngôn ngữ bậc cao đã được sử dụng

THỨ TƯ THẾ HỆ MÁY TÍNH

1. LSI - VLSI Công nghệ sử dụng

2. Phát triển máy tính xách tay

3. Công nghệ RAID của lưu trữ dữ liệu

4. Được sử dụng trong thực tế ảo, đa phương tiện, mô phỏng

5. Máy tính bắt đầu được sử dụng cho dữ liệu truyền thông

6. Các loại khác nhau của những kỷ niệm với tốc độ truy cập rất cao và dung lượng lưu trữ

THỨ NĂM THẾ HỆ MÁY TÍNH

1. Được sử dụng trong xử lý song song

2. Được sử dụng các chất siêu dẫn

3. Được sử dụng trong nhận dạng giọng nói

4. Được sử dụng trong các robot thông minh

5. Được sử dụng trong trí tuệ nhân tạoFIRST GENERATION


Thế hệ thứ hai

Thế hệ thứ ba

Thế hệ thứ tư

Thế hệ thứ năm

http://library.thinkquest.org/08aug/01795/Website/generations_of_computer.html