График за поправителна сесия на самостоятелна форма - септемврийска сесия 2019

График

за провеждане   на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение

поправителна септемврийска сесия

за учебната 2018/2019г.

Предмет

Дата и място на провеждане

Български език и литература

 

от 14.30 ч

на  27.09.2019г.

403 кабинет

Английски език

 

от 14.30 ч

на 26.09.2019г.

403 кабинет

Руски език

 

от 14.30 ч

на 30.09.2019г.

403 кабинет

Математика

 

от 14.30 ч

на   01.10.2018г.

403 кабинет

Информатика

 

от 14.30 ч

на 17.09.2019г.

403 кабинет

Информационни технологии

 

от 14.30 ч

на 17.09.2019г.

403 кабинет

История и цивилизация

 

от 14.30 ч

на 18.09.2018г.

403 кабинет

География и икономика

 

от 14.30 ч

на 18.09.2019г.

403 кабинет

Човекът и природата

4,7 клас

Биология и здравно образование

 

от 14.30 ч

на 19.09.2019г.

403 кабинет

Физика и астрономия

 

от 14.30 ч

на 20.09.2019г.

403 кабинет

Химия и опазване на околната среда

 

от 14.30 ч

на 27.09.2019г.

403 кабинет

Етика и право

Философия

Психология и логика

Свят и личност

от 14.30 ч

на 17.09.2019г.

403 кабинет

Музика

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Изобразително изкуство

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Физическо възпитание и спорт

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Бълг.ез. и литер. ЗИП

 

от 14.30 ч

на 27.09.2019г.

403 кабинет

Руски.ез. ЗИП

 

от 14.30 ч

на 30.09.2019г.

403 кабинет

Англ.ез. ЗИП

 

от 14.30 ч

на 26.09.2019г.

403 кабинет

История и цивилизация ЗИП

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Основи на пазарната икономика

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Маркетинг и реклама в туризма

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г..

403 кабинет

География на туризма с културология

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Мениджмънт  на туризма

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет

Основи на туризма

 

от 14.30 ч

на 25.09.2019г.

403 кабинет