График за априлска сесия 2019 г

График

за априлска поправителна сесия

за учениците на самостоятелна форма на обучение

12 клас

Учебен предмет

Дата и място на провеждане

Български език и литература

404 кабинет от 13:30 ч. на 08.04.2019 г

Математика

404 кабинет от 13:30 ч. на 09.04.2019 г

Английски език /писмен изпит/

404 кабинет от 13:30 ч. на 10.04.2019 г

Свят и личност

404  кабинет от 13:30 ч. на 11.04.2019 г

Физическо възпитание и спорт

404  кабинет от 13:30 ч. на 12.04.2019 г

Счетоводство на фирмата/само профил туризъм/

404  кабинет от 13:30 ч. на 15.04.2019 г

Екотуризъм /само профил туризъм/

404  кабинет от 13:30 ч. на 16.04.2019 г

Законодателство в туризма/само профил туризъм/

404 кабинет от 13:30 ч. на 17.04.2019 г

Мениджмънт в туризма/само профил туризъм/

404  кабинет от 13:30 ч. на 18.04.2019 г

Руски език / ЗИП – писмен изпит/

404  кабинет от 13:30 ч. на 19.04.2019 г

Английски език /устен изпит/

404  кабинет от 13:30 ч. на 22.04.2019 г

Руски език / ЗИП – устен изпит/

404  кабинет от 13:30 ч. на 23.04.2019 г

География и икономика /ЗИП - само чуждоезиков профил /

История и цивилизация /ЗИП - само чуждоезиков профил /

404  кабинет от 13:30 ч. на 24.04.2019 г

 

Физика и астрономия

404  кабинет от 13:30 ч. на 25.04.2019 г