График на поправителна септемврийска сесия 2019

График за септемврийска  поправителна сесия

на учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение

 

Предмет

Дата на провеждане

Човекът и природата

Биология и здравно образование

03.09.2019г.

 

Руски език

04.09.2019г.

Химия и оп. на ок. среда

05.09.2019г.

Английски език

10.09.2019г.

История и цив.

11.09.2019г.

Музика

09.09.2019г.

Български език и литература

12.09.2019г.

Математика

13.09.2019г.

  

 Всички изпити ще се провеждат от 10.00 ч. в 109 кабинет.