Ръководство

  

            
        Директор:

  Мими Рецкова-Димитров
а
 
    тел. 02 945 03 46
Приемно време
      Сряда: 13:30 - 17:30
    
Четвъртък: 8:30 - 12:30
    
 
 Заместник-директор
 
       Евелина Николова
  
тел. 02 945 12 61
   Приемно време
По всяко време
от 8:00 до 15:00 
когато няма часове
    

 Заместник-директор
 
          Велина Михова
 
тел. 02 945 12 61
Приемно време
По всяко време 
от 9:00 до 15:00,
когато няма часове
    
 Заместник-директор по АСД Явор Иванов тел. 02 945 03 65  Приемно време
 Четвъртък: 9:00 - 12:00