Прием

За новата 2018-2019 учебна година 
95. СУ обявява следния прием на ученици:


  I. Първи клас - пет паралелки по 22 ученици със засилено изучаване на:
  •  Английски език;
  • Руски език;
  •  Математика ИТ;
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички първокласници 
за новата 2018/2019 учебна година ще бъдат приети в ПИГ (занималня).

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас -
 
от 16.04.2018 г. 
до 16.05.2018 г. вкл.
в кабинет  
№ 107 от 8:00 ч. до 18:00 ч.всеки работен ден.СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Списъци на приетите ученици в първи клас


 II. Обявяваме свободни места в паралелки
 
със засилено изучаване на:
  • Английски език и руски език;
  • Математика и информационни технологии;
  • Български език и литература - творческо писане.
                                                             Учебен план за 5-7 клас_ЧЕ
                                                     Учебен план за 5-7 клас_Математика  
 
 

III. Прием след VІІ клас -  три  профилирани паралелки по 26 ученици:          

  • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език руски език 
  • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на  руски език и втори чужд език китайски език
  • Профил "Предприемачески" - с разширено изучаване на английски език, профилиращи предмети - Технологии и ИТ

Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване 
на държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.  и 
график на дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен 7 клас  за учебната 2018-2019 година  

   Учебен план за 8 клас - Профил ЧЕ

Учебен план за 8 клас - Профил Предприемачески