Прием

За новата 2017-2018 учебна година 
95. СУ обявява следния прием на ученици:
  I.  Една подготвителна група.
 
 

  II. Първи клас - паралелки със засилено изучаване на:

    Английски език;

    Математика ИТ;


Учебен план за 1-4 клас
Учебен план за 1-4 клас_Математика 

На свое заседание от 16.03.2017 г. Педагогическият съвет взе решение в първи клас

да бъдат приети всички ученици, отговарящи на критерий № 5 –

адрес на родителите на територията на Столична община - 20 т.


Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички първокласници 
за новата 2017/2018 учебна година ще бъдат приети в ПИГ (занималня).

СЪОБЩЕНИЕ

 Родителската среща за учениците от 1-ви клас ще се проведе на 20.06.2017г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището.

Списъците на учениците по паралелки и съответните класни ръководители ще бъдат на сайта на училището и на информационното табло в 16.00ч. на 20.06.2017г.

Свободни места - 6 за следващо класиране.


Наредба на СОС за прием в 1 клас
с правила и график за записване

Списък на приетите ученици в I клас

Списък на 1.а и 1.б клас

Списък на 1.в и 1. г клас

 III. Прием V клас 
- паралелки със засилено изучаване на:
 • Английски език и руски език;
 • Математика и информационни технологии;
 • Български език и литература - творческо писане.
                                                    Учебен план за 5-7 клас_ЧЕ
                                                     Учебен план за 5-7 клас_Математика
 
 

IV. Прием след VІІ клас -  три  профилирани паралелки:          

 • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език руски език 
 • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на  руски език и втори чужд език китайски език
 • Профил "Изобразително изкуство" - с разширено изучаване на английски език, профилиращи предмети - ИИ и ИТЗаповед № РД 01-145/28.03.2017 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване 
на държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.
Приложение 1 (Прием след 7 клас)
Приложение 2 (Прием след 8 клас)   Учебен план за 8 клас_Профил ЧЕV. Прием след VІІІ клас - две профилирани паралелки: 

 • Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език руски език;
 • Профил "Технологичен - туризъм" - с интензивно изучаване на  технологии, география и икономика, информационни технологии 
                                                                                Учебен план 9 клас Профил ЧЕ

 
 


 95. СУ предлага:                


 • Високо квалифицирани и опитни учители; 
 • Три компютърни кабинета;
 • Целодневно медицинско и стоматологично обслужване;
 • Обновена библиотека с интернет;
 • Игротека;
 • Стол и два бюфета;
 • Електронно училище;
 • Училищен вестник;
 • Ученически фирми към Джуниър Ачийвмънт–България;
 • Ученически съвет в среден и горен курс;
 •  Разнообразни състезания и тържества;
 •  Извънкласни форми:                                                             
 • 15 групи по проект "Твоят час"
 • Вокална група;
 • Мажоретен състав;                                   
 • Фолклорни танцови състави; 
 • Зумба;
 • Шах;
 • Джудо;  
 • Таекуондо;
 • Футбол;