Обществен съвет

Отчет на дейността на Обществения съвет на 95. СУ за учебна 2016-2017 г.

Отчет на дейността на Обществения съвет на 95. СУ за учебна 2017-2018 г.


Членове на обществения съвет към 95. СУ:

Председател – Зорница Тоткова

Членове:

1.   Ил. Божкова – експерт в район Подуяне

2.   Д. Касабов – родител

3.   Ц. Крумова - родител

4.   Б. Младенова - родител

5.   М. Маринова - родител

6.   А. Тодоров - родител

7.   П. Джонгова - родител

 Резервни членове:

8.    Д. Димов - родител

9.     С. Христова - родител

10.   Н. Николов – родителПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Издаден от министъра на образованието и науката

Изтеглете от тук


ПОКАНА

    Уважаеми номинирани представители на родителите, каним ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, което ще се проведе на 15.02.2017 г.  от 18:00 ч. в Актовата зала на училището, при следния дневен ред:

1. Представяне на същността и работа на обществения съвет

2. Процедура по избор на членовете на обществения съвет

3. Избор на членовете на обществения съвет

4. Разни

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.