Новини‎ > ‎

Записване за трето класиране на приетите ученици след 7. клас

публикувано 29.07.2019 г., 6:09 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 29.07.2019 г., 11:55 ч. ]

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

    От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

    Записването ще става от 8:30 до 17 часа в 109 кабинет в 95. СУ

    Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

                       СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

                       на учениците след VII клас, Трето класиране

                       в  РУО СОФИЯ-ГРАД

                       в училище 95 СУ

                       към  29.07.2019

          Чужди езици - АЕ                                                                                          95 СУ

   0951

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2207858                                                                                                                                                          318.500             13

  2              2              2201460                                                                                                                                                          313.000             35

  3              2              2210430                                                                                                                                                          298.000               7

  4              2              2207986                                                                                                                                                          284.500             17

          Чужди езици - РЕ                                                                                          95 СУ

   0952

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2204093                                                                                                                                                          243.500               8

  2              2              2208497                                                                                                                                                          222.000             38

  3              2              2209411                                                                                                                                                          201.000             16

  4              2              2209315                                                                                                                                                          195.000             11

  5              2              2207829                                                                                                                                                          152.000               1

  6              2              2207866                                                                                                                                                          150.000               7

  7              2              2207867                                                                                                                                                          122.000               2

  8              2              2207870                                                                                                                                                          87.000                 2

          Природни науки - АЕ                                                                                   95 СУ

   0953

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2207848                                                                                                                                                          218.000               6

  2              2              2207857                                                                                                                                                          217.000               2

  3              2              2203581                                                                                                                                                          213.000               2

  4              2              2208238                                                                                                                                                          202.000               4

  5              2              2200043                                                                                                                                                          195.500             21

  6              2              2207890                                                                                                                                                          193.000               3

  7              2              2208854                                                                                                                                                          167.000               9

  8              2              2207974                                                                                                                                                          131.000               1

  9              2              2207859                                                                                                                                                          108.000               1

  10            2              2203582                                                                                                                                                          78.000                 1