Новини‎ > ‎

Стартират заниманията по интереси

публикувано 15.01.2019 г., 5:36 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 15.01.2019 г., 11:50 ч. ]

Съобщение за извънкласни дейности

Колеги, ученици и родители,

Стартират заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

Към момента наличната информация е следната:

I. Тематичните направления за извънкласни дейности са:

Тематична област: 1. Математика:  Тематична подобласт: Математическа лингвистика; Математическа логика; Математическо моделиране; Приложна математика

Тематична област: 2. Екологично образование и здравословен начин на живот Тематична подобласт: Астрономически лаборатории; Екология; Знания за здравето; Хранене и здраве

  Тематична област: 3. Гражданско образование: Тематична подобласт: Институционални знания и култура; Интеркултурна комуникация; Емоционална интелигентност; Психология и превенция на зависимостите; Психология на общуването

  Тематична област:  4. Природни науки Тематична подобласт: Биологически науки; Околна среда; Физически, химически и науки за земята

   Тематична област: 5. Дигитална креативност Тематична подобласт: Дигитални умения; програмиране и роботика; Иновации и решаване на проблеми; Креативно мислене в действие

   Тематична област: 6. Изкуства и култура Тематична подобласт: Изящни изкуства; Приложни изкуства; Сценични и танцови изкуства

   Тематична област: 7. Спорт Тематична подобласт: Колективни спортове; Индивидуални спортове

   Тематична област: 8. Технологии Тематична подобласт: Езиков свят; Природоматематическо познание; Техника и технологии; Хуманитарни познания; Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет; Предприемачество

II. Направленията, които трябва да обхванат 40% от дейностите са Дигитална креативност, Природни науки, Математика и Технологии.

III. До 21.01.2019 г. трябва да са въведени търсените и предлаганите дейности в електронната платформа, така че е важно да се съберат анкетите от учениците и заявленията на учителите до 18.01.2019 г.  включително.

IV. Занятията могат да се провеждат след часовете, събота и неделя или през ваканцията.

V. Броят на занятията до края на учебната 2018/2019 година може да бъде между 36 и 60 часа.

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ С ИНТЕРЕС КЪМ УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заявление и декларация за информирано съгласие (за родител)

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в занимания по интереси (за учител)