Новини‎ > ‎

Посещение на ВАС и Народното събрание

публикувано 25.04.2019 г., 1:03 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.04.2019 г., 1:04 ч. ]

Посещение на Върховния Административен Съд

     Учениците от 11. Б клас в часовете по извънкласна дейност с ръководител Наташа Тодорова  посетиха на 26.03.2019 г. Върховния Административен Съд и присъстваха на съдебни заседания в зала 3 от 14.30 часа. Запознаха се с работата на съдебният състав и спецификата на дейността на ВАС, а именно: разглеждането на жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, актове на областните управители, произнасяне по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове, разглеждане на молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

 

 

 
 
 

Посещение на Народното събрание

     Учениците от 11. Б клас в часовете по извънкласна дейност с ръководител Наташа Тодорова  посетиха на 23.04.2019 г. в 14,30 ч. Народното събрание. Разгледаха сградата на Народното събрание, която е построена след  Освобождението по проект на сръбския архитект от български произход  Константин Йованович. Запознаха се със спецификата на работата на парламентарните стенографи от Вася Йорданова.