Новини‎ > ‎

О Б Я В Л Е Н И Е

публикувано 3.09.2019 г., 2:39 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 3.09.2019 г., 2:41 ]

С текста на настоящата заповед ( Заповед 917/02.09.2019 г. )  се определят реда и условията за кандидатстване на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

Процедурата е открита с публикуването на интернет-страницата на 95. СУ „Проф. Иван Щищманов“. Срок за подаване на документи от заинтересованите лица – 05.09.2019 г., 17.00 ч.

Интересуващите се могат да се запознаят с текста на заповедта на директора на 95. СУ, където са отразени критериите, на които заявителите следва да отговарят.