Полезни връзки

 Министерство на образованието http://www.minedu.government.bg
 Регионален инспекторат
 http://www.ruo-sofia-grad.com/
 Държавни зрелостни изпити
 http://www.zamaturite.bg/
 За ученици от 5 до 12 клас
 http://www.uchenik.com/
 За кандидат гимназисти
 http://kandidat-gimnazist.info/
 Безопасен Интернет
 http://www.safenet.bg/
 Горещата линия за безопасен Интернет  http://web112.net/
 Национална агенция за професионално
образование и обучение
 http://www.navet.government.bg
 Министерски съвет
 http://www.government.bg
 Президентство
 http://www.president.bg/
 Министерство на физическото възпитание и спорта
 http://mpes.government.bg/
 Български детски портал
 http://az-deteto.bg/
 Забавен детски сайт
 http://dechica.com/
 Национален образователен портал
 http://start.e-edu.bg/