История

 
      Училището се намира в София кв. Стефан Караджа, район Подуяне,
срещу стадион „Герена”.  Открито е през 1972 г. От учебната 1973/74 г. е  училище
с преподаване на руски език. 
 От 1986 г. училището носи  името на поета Владимир Маяковски, а от 1992 г.  е  с настоящото си име.  От учебната 1990/91 г. то става  училище със засилено изучаване на чужди езици – английски, италиански, но се запазва и изучаването на руски. От учебната 1992/93 г. са приети първите подготвителни паралелки с английски и  италиански, и  втори език немски. От учебната 2002/2003 г. е създадена паралелка по туризъм, а от 2007/2008 г. – по стопански мениджмънт. Всички класове в училището са профилирани в изучаването на езици, а в начален етап и прогимназиален етап се работи по два профила – езиков и природо-математически. Езиковите паралелки изучават засилено английски език или руски език.
    От 1973-1974 учебна година директор е Вера Куцарова до пенсионирането си  през 1989 г. От 1990 до 1993 година за кратко време директори  са били Георги  Димитров и Живко Желев, а от 1994 г.  до  април 2015 г. директор на 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов” е била Лилия Черкезова, дългогодишна учителка по руски език в начален  и гимназиален етап, завършила различни факултети на СУ "Климент Охридски”, автор на учебници и помагала. 
    От учебната 2015/16 г. директор е Мими Рецкова, начален учител, заместник-кмет в район Подуяне и директор на 155 ОУ.
    В момента  в училището има 630  ученици и 60 учители, от тях работят преподаватели с два и повече завършени факултета  – Мария Сидерова, Мадлен Иванова, Галя Кралева, Антоанета Христова, Ася Димитрова, Галя Хуриетчиева, Велина Михова. Учителите Стефка Миленова и Росица Стойнева  са автори на учебни  помагала по различни дисциплини. Базов учител на СУ „Кл. Охридски” е  Росица Стойнева, учител по химия.
    От 20 години  училището работи съвместно с Департамента за  информация и усъвършенстване на учителите с професор Мариана Стефанова настоящ директор. Свидетелство  е броят на учителите с клас квалификация  - 21

    ·  1 клас –2 учители;

·  2 клас - 11 учители;

·  3 клас – 3 учители; 

·  4 клас - 4 учители;

·  5 клас - 1 учител.

    Учителите периодично повишават квалификацията си в различни форми и  програми, където се запознават с новата информация по различните предмети, овладяват  нови стратегии и техники на преподаване.  
    Училището поддържа тесни връзки с Британския съвет и Руското посолство.     Тържествено се отбелязват всички празници като се акцентува на 24 май, 15 септември, изпращането на випуските.
 
    От учебната 1998/99 г. празник на училището е 11 май, когато по традиция се правят концерти в Актовата зала, организират се спортни прояви, дни на езиците, драматизации, състезания и др.
    От 2005 г. имаме собствен сайт и Електронно училище. Имаме три компютърни кабинета. Компютаризирани са : Дирекциите, Секретариата, Домакинката, Счетоводството  и Библиотеката. В училището има 3 ксерокса, 2 бюфета и книжарница. Имаме и два физкултурни салона. През 2007 г. училищната библиотека спечели  проект към Министерството на културата по програмата „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност” и бе основно обогатена с речници , учебна и художествена литература. Има и читалня  с многобройна литература на руски.

Нашите ученици са се реализирали в различни области на обществения живот – журналисти, юристи, спортисти, учени. Прославят името ни в Австралия, САЩ, Германия, Италия, Швейцария. Имаме доктори по физика, химия, биология, връзки с обществеността.