График за поправителна сесия за 5 и 6 клас

График за провеждане на поправителна

сесия за учениците от 5 и 6 клас

 

Всички изпити се провеждат от 10 часа в 109 кабинет.

 

Изпит по учебен предмет

Дата

История и ицивилизации

Английски език

26.06.2019г.,

Български език и литература

27.06.2019г.,

Математика – задължителни уч.часове

28.0.2019г.,

Човекът и природата

01.07.2019г.,

Математика – избираеми уч.часове

02.07.2019г.,