График на дейностите по групи през юни-септември 2019 г.

График на дейностите по групи на проект „Подкрепа за успех“

за периода юни-септември 2018-2019 учебна година

Група

Дати

Часове

Масто на провеждане

БЕЛ – 1. Б клас

От 03.06 до 14.06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

9.00 ч. – 10.30 ч. – 2 ч. през юни

Каб. 210

Г-жа Виолета Минчева

БЕЛ – 1. Г  клас

От 03.06 до 14.06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

9.00 ч. – 10.30 ч. – 2 ч. през юни

Каб. 214

Г-жа Райничка Димитрова

БЕЛ – 2. Г  клас

От 03.06 до 14. 06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

9.00 ч.– 10.30 ч.– 2 ч. през юни

Каб. 213

Г-жа Даниела Божилова

БЕЛ – 5. клас

8. 06.2019 г.

18. 06.2019 г.

20. 06.2019 г.

25. 06.2019 г.

27. 06.2019 г.

10:00 ч. – 10:45 ч. – 1 ч.

10:55 ч.– 12:30 ч. – 2 ч.

10:00 ч. – 12:30 ч. – 3 ч.

10:00 ч. – 11:30 ч. - 2 ч.

8:45 ч. – 10:30 ч. - 2 ч.

 

Каб. 404

Г-жа Люси Крумова

БЕЛ – 6. клас

5.06; 12.06; 18.06; 19.06; 26.06;

 03.09; 04.09; 5.06;10.09; 11.09.2019 г.

13:30 – 15:00 -  2 ч. през юни

10:00 – 11:30 - 2 ч. през септември

 

Каб. 403

Г-жа Лили Младенова

МАТ – 1.Б клас

 От 3.06  до 14. 06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

10.40 – 12.15 – 2 ч.

Каб. 210

Г-жа Манчева

МАТ – 1. Г клас

От 03.06 до 14. 06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

10.40 – 12.15 – 2 ч.

Каб. 214

Г-жа Райничка Димитрова

МАТ – 2. Г клас

От 03.06 до 14. 06.2019 г.

10 учебни дни по 2 часа

10.40 – 12.15 – 2 ч.

Каб. 213

Г-жа Даниела Божилова

МАТ – 5. клас

5.06; 12.06; 17.06; 19.06;

18.06; 20.06; 21.06; 24.06; 25.06; 26.06

4.09; 5.09

13:30 – 15:00 -  2 ч.

10:00 – 11:30 - 2 ч.

10:00 – 11:30 - 1 ч.

 

Каб. 301

Г-жа Росица Дойнова

МАТ – 6. А, В клас

4.06; 11.06;

 18.06; 20.06; 21.06; 24.06; 25.06; 26.06; 

 03.09; 05.09

13:30 – 15:00 -  2 ч.

10:00 – 11:30 - 2 ч.

10:00 – 11:30 - 2 ч. през септември

 

Каб. 305

Г-жа Марияна Христова

МАТ – 9. клас

3.06; 6.06; 10.06; 13.06; 17.06;20.06; 24.06; 27.06 

5.09; 12.09

15:00 – 16:30 - 2 ч. през юни

10:00 – 11:30 - 2 ч. през септември

Каб. 310

Г-н Костадин Каякчиев