Новини

Четвърто класиране

публикувано 3.08.2020 г., 5:51 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 10.08.2020 г., 23:46 ]

95. СУ обявява 1 свободно място за профил "Руски език" и 5 свободни места за профил "Природни науки".
Подаване на документи:
От 4.08.2020 г. до 4.09.2020 г. от 9:00 до 12:00 часа в канцеларията.
От Ръководството на 95. СУ

Второ класиране

публикувано 20.07.2020 г., 6:08 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 20.07.2020 г., 6:15 ]

Второ класиране - записване от 8:00 часа до 18 часа в стая 108 на 95. СУ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2020 г.

В случай на поставяне под карантина следва да се обърнете към училището, в което е класиран ученикът за допълнителни указания.

Пожелавам успех!

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Прием в VIII клас – учебна 2020/ 2021 година

публикувано 9.07.2020 г., 23:16 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 13.07.2020 г., 6:32 ]

Подаване на документи за прием в 8 клас: 
 - от 8:00 часа до 18:00 часа в 108 кабинет на 95. СУ
- от 14.07.2020 г до 16.07.2020 г.

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.


          График на дейностите по прием в 8 клас 

 1

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2020 г.

 2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07. 2020 г.

 3

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2020 г.

 4

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020 г.

 5

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

 6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27.07.2020 г.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

дo 29.07.2020 г.

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

3.08.2020 г.

10

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора на училището до 10.09.2020 г.

11

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020 г.


Важно!

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

Повече информация за прием в 8 клас от сайта на РУО София-град, вижте тук.

График

публикувано 3.07.2020 г., 2:55 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 9.07.2020 г., 22:42 ]

График за провеждане на  поправителните и  приравнителните изпити на учениците от дневна форма на обучение

Учебен предмет

Дата, час и място на провеждане

Английски език

03.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Химия и опазване на околната среда

06.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

История и цивилизация

поправителен  приравнителен изпит

07.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Математика

08.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Инф. технологии

09.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Руски език

10.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Китайски език

приравнителен изпит

за 9 клас

13.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

БЕЛ

15.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

Биология и здравно образование

14.07.2020г.

  403 кабинет

10.00 ч.

                             

 

 

 

 

 

Родителска среща за първи клас

публикувано 24.06.2020 г., 9:05 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 24.06.2020 г., 9:06 ]

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че на 25.06.2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа
в 95.СУ "Проф. Иван Шишманов" ще се проведе родителска среща.
Очакваме Ви!
От Ръководството на училището

Свободни места за трето класиране за прием в първи клас

публикувано 18.06.2020 г., 8:05 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 18.06.2020 г., 8:10 ]

95. СУ обявява 4 свободни места за прием в първи клас за трето класиране.
Подаване на заявления за участие в трето класиране - от 19.06.2020 г. от 9:00 ч. до 18:00 ч. и на 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.

От Ръководството на училището

Свободни места за второ класиране за прием в първи клас

публикувано 8.06.2020 г., 7:00 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 8.06.2020 г., 7:00 ]

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

публикувано 8.06.2020 г., 4:25 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 8.06.2020 г., 7:19 ]

        Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително, както он-лайн така и в  в стая 108 на 95. СУ от 9:00 до 18:00 часа.

         Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

График за връщане на учебниците

публикувано 8.06.2020 г., 4:22 от Milena Kayakchieva


1-10 of 62