Новини

Свободни места за ученици в 95. СУ

публикувано 2.08.2021 г., 2:12 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 2.08.2021 г., 2:25 ч. ]


Съобщение

публикувано 2.08.2021 г., 2:07 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 2.08.2021 г., 2:34 ч. ]

Съобщение
Уважаеми родители, поради независещи от нас обстоятелства, летният отдих на учениците по програма „Отново заедно“ ще бъде в хотел „Левъл“ гр. Приморско, а не в Слънчев бряг.  Напомняме, че до 05.08. 21г. родителите трябва да попълнят  декларация за информирано съгласие. Непопълването на декларацията се счита за отказ и освободилите се места ще бъдат предложени на други деца.

За да разгледате програмата, трябва да изтеглите прикачения по-долу файл.

Свободни места за ученици за учебната 2020-2021 г.

публикувано 28.07.2021 г., 8:39 ч. от Milena Kayakchieva

Може да разгледате свободните места в 95. СУ за учебната 2020-2021 г. от прикачения по-долу файл.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ , ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

публикувано 25.07.2021 г., 12:41 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.07.2021 г., 12:54 ч. ]

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.

Празник на химията - ,,Химията в наши дни"

публикувано 11.07.2021 г., 0:25 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 12.07.2021 г., 0:07 ч. ]

 
 

 

Нашето училище имаше достойно присъствие в провелия се празник ,, Химията в наши дни"- Лора Димитрова и Виктория Кьосева от 7Б клас. Нека им пожелаем да са все така устремени !
Цеца Димитрова - преподавател по химия и опазване на околната среда в 95. СУ

Физиката в природата и технологията.

публикувано 2.07.2021 г., 23:18 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 2.07.2021 г., 23:18 ч. ]

 
 
 

Проекти на учениците от 9- тите класове. Наука която е свързана с живота. Голямо практично приложение. Учи как да се справяме с трудни ситуации. Да се пазим от някой явления или да ги използваме в наша полза.
Румяна Димитрова - преподавател по физика и астрономия

Списък на приетите и записани ученици за 1. клас в 95. СУ

публикувано 28.06.2021 г., 6:01 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 28.06.2021 г., 6:02 ч. ]

Списък на учениците от първи ,,а“ клас

Избираем учебен предмет:

Математика и Информационни технологии

Класен ръководител: Антоанета Христова

1.     ААЗ

2.     АЦН

3.     ББП

4.     ВБВ

5.     ГПП

6.     ГРИ

7.     ГТК

8.     ДМГ

9.     ДДК

10.ДТК

11.ЕАП

12.ЗИЗ

13.ЙГЙ

14.КВГ

15.ЛТ

16.МГГ

17.МТЦ

18.НИИ

19.ССГ

20.ХВВ

21.ХВТ


Списък на учениците от първи ,,б“ клас

Избираем учебен предмет:

Английски език

Класен ръководител: Галина Кралева

1.     БИТ

2.     ГГА

3.     ГИИ

4.     ГГЕ

5.     ДКК

6.     ДСЙ

7.     ДПИ

8.     ДДБ

9.     ЕД

10.ЗЦБ

11.МЕД

12.ННП

13.НЛС

14.НЛА

15.ПСГ

16.СПК

17.ССГ

18.ТЕГ

19.ЮВГ


Списък на учениците от първи ,,в“ клас

Избираем учебен предмет:

Английски език

Класен ръководител: Ирена Терзиева

1.     АКЛ

2.     ВВЦ

3.     ВМК

4.     ГББ

5.     ДИЙ

6.     ДСШ

7.     ЕЦМ

8.     ИГИ

9.     КИП

10.МИП

11.МСИ

12.МКН

13.ННС

14.НББ

15.ПГС

16.СМА

17.СЦИ

18.ХВС

19.ЦС

Запознаването с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас от НВО по БЕЛ, математика и чужди езици

публикувано 28.06.2021 г., 5:00 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 28.06.2021 г., 5:01 ч. ]

Изх. № РУО 1-21227/28.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В VII и X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

  • БЕЛ VІІ и Х клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
  • математика VІІ и Х клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • чужди езици VІІ и Х клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ и на Х клас през учебната 2020/2021 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят срещу документ за самоличност.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII и X клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

График за раздаване на удостоверенията на учениците от 1. до 3. клас

публикувано 22.06.2021 г., 3:50 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 22.06.2021 г., 4:03 ч. ]

Удостоверенията на учениците от 1. до 3. клас 
ще се раздават на 24.06.2021 г във фоайето на 95. СУ по график:
I клас - от 17:00 ч. до 17:30 ч.
II клас - от 17:30 ч. до 18:00 ч.
III клас - от  18:00 ч. до 18:30 ч.

От Ръководството а 95. СУ

Съобщение

публикувано 21.06.2021 г., 3:31 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 21.06.2021 г., 3:31 ч. ]

На 29.06.2021 г. от 18 часа в Актовата зала 
на 95. СУ "Проф. Иван Шишманов" 
ще се проведе среща с родителите на бъдещите първокласници.

От Ръководството на 95. СУ

1-10 of 72