Новини

1 ноември - Ден на народните будители

публикувано 4.11.2019 г., 11:00 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.11.2019 г., 6:24 ]

Скъпи читатели,

Пред Вас е първият за тази учебна година брой на нашия училищен вестник. Какво ще откривате всеки месец тук– интересни рубрики, образователни статии, лично литературно творчество, снимки и картини. И всичко това е дело на тези, които са наша грижа и отговорност, наша болка и обич, наша гордост –учениците на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“

Колегите, които ще ръководят списването на вестника са съмишленици и последователи на делото на професор Шишманов, или просто казано– съвременни будители.

В навечерието на този единствен по рода си български празник – Денят на народните будители искам да поздравя всички онези, които се чувстват членове на нашата училищна общност – колеги, ученици, родители, приятели и да им пожелая здраве и да пазят българската духовност, за да я има България!

На добър час и честит празник! 

                      Мими Рецкова, директор на 95. СУПоздрав към всички съвременни будители от 2. Б клас с класен ръководител Виолета Минчева.    Днес, 31.10 2019 г. учениците от 2. г клас представиха кратка програма в навечерието на 1 ноември - Деня на будителите. Райничка Димитрова -кл. ръководител на 2. г клас

 


 
 

HAPPY HALLOWEEN!

публикувано 4.11.2019 г., 9:59 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 4.11.2019 г., 10:29 ]

 
  

31 октомври 2019 г. HALLOWEEN в 95. СУ "Проф. Иван Шишманов", гр. София . Лилия Таскова - преподавател по АЕ в 95. СУ


Понеделник (4.11.2019 г.) е учебен ден за всички ученици, освен за 2. и 3. клас

публикувано 30.10.2019 г., 6:05 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 30.10.2019 г., 6:21 ]

Понеделник (4.11.2019 г.)  е учебен ден за всички ученици, освен за 2. и 3. клас - Заповед на г-жа Мими Рецкова

Родителска среща

публикувано 11.09.2019 г., 10:47 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.09.2019 г., 10:47 ]


Покана за откриване на учебната 2019-2020 учебна година

публикувано 9.09.2019 г., 10:32 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 9.09.2019 г., 10:34 ]


О Б Я В Л Е Н И Е

публикувано 3.09.2019 г., 2:39 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 3.09.2019 г., 2:41 ]

С текста на настоящата заповед ( Заповед 917/02.09.2019 г. )  се определят реда и условията за кандидатстване на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

Процедурата е открита с публикуването на интернет-страницата на 95. СУ „Проф. Иван Щищманов“. Срок за подаване на документи от заинтересованите лица – 05.09.2019 г., 17.00 ч.

Интересуващите се могат да се запознаят с текста на заповедта на директора на 95. СУ, където са отразени критериите, на които заявителите следва да отговарят.


График на поправителна септемврийска сесия 2019 г.

публикувано 2.09.2019 г., 8:32 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 2.09.2019 г., 8:35 ]

Родителска среща

публикувано 2.09.2019 г., 2:28 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 2.09.2019 г., 8:06 ]

На 3.09.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща, съвместно с родители и ученици, новоприети в 8. клас.
Ще бъдат представени учителите и класните ръководители. Присъствието е задължително!
От Ръководството на 95. СУ

Свободни места за четвърти етап на класиране, прием в 8. клас

публикувано 4.08.2019 г., 1:09 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 4.08.2019 г., 1:11 ]

 Ръководството на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ съобщава, че за четвърто класиране за прием след завършено основно образование, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование има следните свободни места:

-      За паралелка „Чужди езици – английски език“ – 2 места

-      За паралелка „Чужди езици – руски език“ –  16 места

-      За паралелка „Природни науки с английски език“ – 5 места

 

    Подаването на документи (заявление и оригинал на свидетелство за 7. клас) за участие в четвърти  етап на класиране става от 2.08.2019 г. до  5.09.2019 г. от 8.30 ч. до 17.30 ч. в кабинет № 109  в училището.

Обявяване на класирането - 09.09.2019 г.

1-10 of 74