Новини


График за провеждане на изпити за ученици с неоформен успех

публикувано 14.02.2019 г., 0:10 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 14.02.2019 г., 0:25 ч. ]

График

за провеждане на изпити 
за ученици с неоформен успех 

за първия учебен срок

/дневна форма на обучение/

 Всички изпити започват
от 13:30 часа в 404 кабинет.

Изпит по учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.02.2019 г.

Руски език - ЗУЧ и РУЧ

14.02.2019 г.

Математика

15.02.2019 г.

Музика

18.02.2019 г.

Информационни технологи

19.02.2019 г.

Етика и право - 10 клас

20.02.2019 г.

Биология и здравно образование

21.02.2019 г.

Основи на туризма  - 10 клас

22.02.2019 г.

Основи на пазарната икономика

25.02.2019 г.

Счетоводство на фирмата

26.02.2019 г.

Физическо възпитание и спорт

 

27.02.2019 г.

физкултурен салон

Съобщение

публикувано 5.02.2019 г., 4:57 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 5.02.2019 г., 4:59 ч. ]

Програмата на начален етап за 06.02.2019 г. (сряда) ще бъде същата каквато е била през първия учебен срок за този ден!

От Ръководството на 95. СУ

Съобщение

публикувано 4.02.2019 г., 23:44 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 4.02.2019 г., 23:44 ч. ]

    Състезанието Математика без граници, предвидено за 7.02, ще се проведе на 8.02, петък от 11 часа, за да има възможност да се събере информация за желаещите да участват и да се създаде организация.
    Евелина Николова - пом. директор в 95. СУ

Промяна в графика на изпитите за самостоятелна подготовка

публикувано 26.01.2019 г., 11:54 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 14.02.2019 г., 0:25 ч. ]

Промяна в графика на изпитите за учениците
на самостоятелна форма на обучение

Всички изпити започват от 13:30 часа в 404 кабинет

Учебен предмет

Дата за изпит

1. Български  език и литература

11.02.2019 г.

 2. Технологии и предприемачество       Домашен бит и техника

11.02.2019г.

3.  Руски език ЗИП

12.02.2019 г.

4.   Англ.ез. ЗИП

13.02.2019 г.

5. Основи на пазарната икономика
    /9,10 клас/

14.02.2019 г.

6. Счетоводство на фирмата

14.02.2019 г.

7. Маркетинг и реклама в туризма

14.02.2019 г.

8. География на туризма с културология

15.02.2019 г.

9. Екотуризъм

15.02.2019 г.

Грипна ваканция в област София-град

публикувано 25.01.2019 г., 7:23 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.01.2019 г., 7:39 ч. ]

    Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.


Заповед № РД 09-536/25.01.2019 г. на министъра на образованието и науката


ZUMBA flashmob

публикувано 25.01.2019 г., 4:07 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.01.2019 г., 4:09 ч. ]


Отчет на библиотеката за 2018 г.

публикувано 18.01.2019 г., 0:34 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 18.01.2019 г., 0:38 ч. ]

Винаги по това време училищната библиотека отчита своята дейност за изминалата година.

Новите читатели за изминалата 2018 г са 103, потенциалните са 748, а реалните са 360 - с 30 повече от миналата година. Библиотеката е посетена 4459 пъти  като 2499 са посещенията от начален и среден етап и 1960 от горен етап, учители и служители. Посещенията на ден са 25  души срещу 21 за миналата година. Мъжете посетили библиотеката са 821, а жените 3338. Обяснимо е, че начален етап четат повече, защото се ограмотяват, за това от 282 ученици – 270 са читатели. За жалост желанието за четене в среден и горен етап намалява и броят на читателите - също. За сега четящите от среден етап са от 5 и 6 клас.

През изминалата година 25 души са дарили книги на стойност 187 лв., а закупените със средства от членски внос са на стойност 137,50 лв. Ограниченото пространство не ни позволява нито да вземаме повече дарения, нито да закупуваме нови книги. Опитваме се да поддържаме интереса с най-търсените заглавия и за големи и за малки.

Прочети целия отчет

Важно съобщение

публикувано 16.01.2019 г., 23:11 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 17.01.2019 г., 9:22 ч. ]

    Поради неотстранена авария в топлоподаването 18.01.2019 г. (петък)
ще бъде неучебен ден за всички ученици от 95. СУ . 

Съобщение

публикувано 15.01.2019 г., 23:06 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 16.01.2019 г., 3:13 ч. ]

    Със заповед № 364 /16.01.2019 г. на директора на 95. СУ, поради авария в топлофикация  дните 16.01 и 17.01. 2019 г. са учебни , но с намалени часове  по 30 мин.
    Умоляваме родителите на учениците, които имат учебни занимания следобяд, по възможност да си вземат децата.

Стартират заниманията по интереси

публикувано 15.01.2019 г., 5:36 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 15.01.2019 г., 11:50 ч. ]

Съобщение за извънкласни дейности

Колеги, ученици и родители,

Стартират заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

Към момента наличната информация е следната:

I. Тематичните направления за извънкласни дейности са:

Тематична област: 1. Математика:  Тематична подобласт: Математическа лингвистика; Математическа логика; Математическо моделиране; Приложна математика

Тематична област: 2. Екологично образование и здравословен начин на живот Тематична подобласт: Астрономически лаборатории; Екология; Знания за здравето; Хранене и здраве

  Тематична област: 3. Гражданско образование: Тематична подобласт: Институционални знания и култура; Интеркултурна комуникация; Емоционална интелигентност; Психология и превенция на зависимостите; Психология на общуването

  Тематична област:  4. Природни науки Тематична подобласт: Биологически науки; Околна среда; Физически, химически и науки за земята

   Тематична област: 5. Дигитална креативност Тематична подобласт: Дигитални умения; програмиране и роботика; Иновации и решаване на проблеми; Креативно мислене в действие

   Тематична област: 6. Изкуства и култура Тематична подобласт: Изящни изкуства; Приложни изкуства; Сценични и танцови изкуства

   Тематична област: 7. Спорт Тематична подобласт: Колективни спортове; Индивидуални спортове

   Тематична област: 8. Технологии Тематична подобласт: Езиков свят; Природоматематическо познание; Техника и технологии; Хуманитарни познания; Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет; Предприемачество

II. Направленията, които трябва да обхванат 40% от дейностите са Дигитална креативност, Природни науки, Математика и Технологии.

III. До 21.01.2019 г. трябва да са въведени търсените и предлаганите дейности в електронната платформа, така че е важно да се съберат анкетите от учениците и заявленията на учителите до 18.01.2019 г.  включително.

IV. Занятията могат да се провеждат след часовете, събота и неделя или през ваканцията.

V. Броят на занятията до края на учебната 2018/2019 година може да бъде между 36 и 60 часа.

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ С ИНТЕРЕС КЪМ УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заявление и декларация за информирано съгласие (за родител)

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в занимания по интереси (за учител)

1-10 of 86