Новини

Свободни места за четвърти етап на класиране, прием в 8. клас

публикувано 4.08.2019 г., 1:09 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 4.08.2019 г., 1:11 ч. ]

 Ръководството на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ съобщава, че за четвърто класиране за прием след завършено основно образование, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование има следните свободни места:

-      За паралелка „Чужди езици – английски език“ – 2 места

-      За паралелка „Чужди езици – руски език“ –  16 места

-      За паралелка „Природни науки с английски език“ – 5 места

 

    Подаването на документи (заявление и оригинал на свидетелство за 7. клас) за участие в четвърти  етап на класиране става от 2.08.2019 г. до  5.09.2019 г. от 8.30 ч. до 17.30 ч. в кабинет № 109  в училището.

Обявяване на класирането - 09.09.2019 г.

Записване за трето класиране на приетите ученици след 7. клас

публикувано 29.07.2019 г., 6:09 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 29.07.2019 г., 11:55 ч. ]

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

    От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

    Записването ще става от 8:30 до 17 часа в 109 кабинет в 95. СУ

    Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

                       СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

                       на учениците след VII клас, Трето класиране

                       в  РУО СОФИЯ-ГРАД

                       в училище 95 СУ

                       към  29.07.2019

          Чужди езици - АЕ                                                                                          95 СУ

   0951

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2207858                                                                                                                                                          318.500             13

  2              2              2201460                                                                                                                                                          313.000             35

  3              2              2210430                                                                                                                                                          298.000               7

  4              2              2207986                                                                                                                                                          284.500             17

          Чужди езици - РЕ                                                                                          95 СУ

   0952

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2204093                                                                                                                                                          243.500               8

  2              2              2208497                                                                                                                                                          222.000             38

  3              2              2209411                                                                                                                                                          201.000             16

  4              2              2209315                                                                                                                                                          195.000             11

  5              2              2207829                                                                                                                                                          152.000               1

  6              2              2207866                                                                                                                                                          150.000               7

  7              2              2207867                                                                                                                                                          122.000               2

  8              2              2207870                                                                                                                                                          87.000                 2

          Природни науки - АЕ                                                                                   95 СУ

   0953

           Флаг     Вх.№          Име                                                                                                      Бал         №ж.

  1              2              2207848                                                                                                                                                          218.000               6

  2              2              2207857                                                                                                                                                          217.000               2

  3              2              2203581                                                                                                                                                          213.000               2

  4              2              2208238                                                                                                                                                          202.000               4

  5              2              2200043                                                                                                                                                          195.500             21

  6              2              2207890                                                                                                                                                          193.000               3

  7              2              2208854                                                                                                                                                          167.000               9

  8              2              2207974                                                                                                                                                          131.000               1

  9              2              2207859                                                                                                                                                          108.000               1

  10            2              2203582                                                                                                                                                          78.000                 1

 


СЪОБЩЕНИЕ

публикувано 23.07.2019 г., 7:25 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 23.07.2019 г., 7:25 ч. ]

    Ръководството на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ съобщава, че за трето класиране за прием след завършено основно образование, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование има следните свободни места:

-      За паралелка „Чужди езици – английски език“ – 4 места

-      За паралелка „Чужди езици – руски език“ –  17 места

-      За паралелка „Природни науки с английски език“ – 14 места

 

    Подаването на документи за участие в трети етап на класиране става на 24.07.2019 г. и на 25.07.2019 г. от 8.30 ч. до 17.30 ч. в кабинет №109  в училището, както и по електронен път с входящия номер на ученика.

 

Съобщение

публикувано 11.07.2019 г., 4:30 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.07.2019 г., 4:58 ч. ]

ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

 11.07.2019

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Записването на приетите в първия етап на класирането е до 16 юли включително.

За участие във второ класиране бъдещите гимназисти трябва да подадат заявления в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията автоматично участват във второ класиране.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

от 12.07 до 16. 07.2019 г. включително от 8:00 до 18:00 часа в 109 кабинет.

Учениците трябва да  носят свидетелство за основно образование /оригинал/ и служебна бележка /с резултатите от НВО/.


От Ръководството на 95. СУПрием на 95. СУ за профилирани паралелки в 8. клас за 2019-2020 учебна година.


Проект "Подкрепа за успех"

публикувано 10.07.2019 г., 2:56 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 10.07.2019 г., 3:08 ч. ]

Проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.


    С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. 

    Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.


График на дейностите по групи за периода юни-септември 2018-2019 учебна година


Ден на математиката, информатиката и ИТ

публикувано 29.06.2019 г., 0:05 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.07.2019 г., 4:15 ч. ]

 
 

 


На 25. 06. 2019 г. се проведе „Ден на математиката, информатиката и ИТ“ в актовата зала на 95. СУ, в което се включиха ученици от 7. до 10. клас.

Водещата на събитието, Цветелина Цветкова от 10. А клас, представи участниците и запозна присъстващите с някои интересни факти в областта на информационните технологии.

Калоян Петров от 7. Б клас представи презентация на тема „Видове четириъгълници“, а Виктор Васев от 8. А клас – презентация на тема „Забележителни точки в триъгълника“.

Учениците от 9. клас се представиха с викторина на тема „Забавна математика“, като се акцентира върху Питагор в математиката и приложението на питагоровата теорема.

 Учениците от 10. клас се  състезаваха в два отбора - 10. А и 10.Б. върху изучения материал по дигитални компетентности. Спечели отборът на 10. А клас.

Комисия в състав К. Каякчиев, Р. Дойнова и М. Христова оценяваше отговорите на учениците.

Гости на изявата бяха ученици от 7. до  10. клас, класните им ръководители,  г-жа Михова и г- жа Рецкова.

Г-жа Михова награди победителите във викторините, а г-жа Каякчиева – останалите активни ученици от публиката.

                                Милена Каякчиева - ръководител ИКТ и Костадин Каякчиев - преподавател по математика и ИТ

График за поправителна сесия на учениците от гимназиален етап

публикувано 28.06.2019 г., 23:59 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 29.06.2019 г., 0:03 ч. ]

График за поправителна сесия

на учениците от гимназиален етап

на обучение

Предмет

Място и време на провеждане

Основи на паз.икономика

на 02.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Основи на туризма

на 02.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Физическо възпитание и спорт

на 03.07.2019г. от 10ч. във физ. салон

Математика

на 03.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Биология и здравно образование

на 04.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

История и цивилизации

на 05.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Руски език

на 08.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Английски език

на 09.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Български език и литература

на 10.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Химия и оп. на ок. среда

 

на 11.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Музика

на 12.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

публикувано 27.06.2019 г., 23:12 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.06.2019 г., 23:22 ч. ]

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Изх. № РУО1-19279/25.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

 

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и училищата, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ

публикувано 27.06.2019 г., 23:07 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.06.2019 г., 23:08 ч. ]

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ

Изх. № РУО1-19506/26.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

Поправителна сесия за учениците от 5 и 6 клас

публикувано 25.06.2019 г., 5:38 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.06.2019 г., 5:38 ч. ]

График за провеждане на поправителна

сесия за учениците от 5 и 6 клас

 

Всички изпити се провеждат от 10 часа в 109 кабинет.

 

Изпит по учебен предмет

Дата

История и ицивилизации

Английски език

26.06.2019г.,

Български език и литература

27.06.2019г.,

Математика – задължителни уч.часове

28.0.2019г.,

Човекът и природата

01.07.2019г.,

Математика – избираеми уч.часове

02.07.2019г.,

 

 

1-10 of 94