Новини


Базар на мартеници

публикувано 25.02.2017 г., 23:20 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.02.2017 г., 23:34 ]

    

    На 27 и 28 февруари и 1 март във фоайето на първия етаж на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ ще се проведе базар „Баба Марта бързала, мартенички вързала“. Всички събрани средства ще бъдат използвани за ремонт на Актовата зала.

    Очакваме Ви!

    От ръководството на 95 СУ


Училищен стол

публикувано 25.02.2017 г., 23:10 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.02.2017 г., 23:32 ]

   
 
 

     Училищният стол е ремонтиран и обновен, функционира от края на декември и предлага топъл обяд за учениците.
Купоните се закупуват всеки петък или понеделник – сутрин. Цената за обяд е 2,50 лв. Работното време на стола е от 12:00 ч. до 14:30 ч. 
                От ръководството на 95 СУ

144 години от обесването на Васил Левски

публикувано 18.02.2017 г., 8:54 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 18.02.2017 г., 8:58 ]

 
 
 

    На 17.02.2017 г. в Актовата зала на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“  учениците от вторите класове тържествено отбелязаха годишнината от обесването на Васил Левски.  Бяха подготвени табло, филм за живота и делото на Апостола и песен посветена на него.  Накрая учениците  рабoтиха с работни листа с интересни задачи, оцветиха моменти от неговия живот на революционер. 
    Поздравяваме всички участници в тържеството и нека всички да помним и тачим заветите на Апостола: "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само себе си", "За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно".

Съобщение

публикувано 18.02.2017 г., 8:31 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 18.02.2017 г., 8:32 ]

    На 1.03. 2017 г. от 17:30 часа ще се проведе Ден на отворените врати за бъдещите първокласници и техните родители. Настоящите ученици ще покажат, че училището може да бъде място за учене и забавление, чрез извънкласните дейности.
Очакваме Ви!
                                                            От ръководството на 95 СУ

Съобщение

публикувано 18.02.2017 г., 8:26 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 18.02.2017 г., 8:29 ]

Уважаеми родители,
    На 21.02.2017 г. (вторник) от 18:00 часа в Актовата зала на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ ще се проведе родителска среща за разясняване на приема на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас /основно образование/ за учебната 2017/2018.
 Очакваме Ви!
                                                                            От ръководството на 95 СУ

Открит урок по български език в шести клас

публикувано 26.01.2017 г., 3:27 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.01.2017 г., 1:59 ]

На 24 януари 2017 г. гостите на шести „в” клас и на г- жа Илка Черкезова: г-жа Рецкова, Е. Николова, А. Димитрова, Л. Младенова и Ив. Георгиева наблюдаваха открит урок по български език в шести клас на тема: ”Местоимения”.

Учениците в обобщителен урок демонстрираха знанията си за всички видове местоимения, изучени в пети и шести клас – определение, практическо значение и употреба.

 В раздадения им от учителката работен лист те изпълниха 11 упражнения - откриваха местоименията в текстове от изучавани произведения, определяха вида и граматическите признаци на местоименията, правиха синтактичен разбор, попълваха празни места в модели на изречения и избираха правилната форма, съставяха изречения, редактираха и откриваха граматични омоними.

Учителката и учениците работиха в синхрон и показаха чудесна спокойна атмосфера, за което им благодариха Ася Димитрова и директорката – М. Рецкова. 

Собствена информация

Отчет на библиотеката на 95. СУ „ Проф. Иван Шишманов” за 2016 г.

публикувано 26.01.2017 г., 3:26 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.01.2017 г., 1:59 ]

Училищната библиотека съществува от 1972 г и макар да е настанена в малки помещения, в нея се съхраняват книги на български, руски, английски, италиански и немски език.

Основните постъпления в нея са от дарения, които само за 2016 г. са 1368, от тях 770 –дарения от 21 дарители и 598 новозаприходени книги от минали дарения. За последните 7 години даренията са над 3000 бр. От 3 години имаме собствени постъпления и от членски внос като всеки читател заплаща 1 лв годишно. Благодарение на това сме закупили книги за над 300 лв., а само за тази учебна година са за 168 лв. Така поддържаме интереса на посетителите да четат най-новите издания.

Сега читателите ни са 332, новозаписаните са 101. Посещенията в библиотеката са 4035 като средно на ден са 22. От тях от начален и прогимназиален етап са 12, а от гимназиален етап - 10. Само посещенията на учителите са средно 6 на ден. Тази цифра отговаря на броя на пресниманията в библиотеката, които освен основната библиотечна работа, са част от нашата дейност. Заетите  книги са с 1000 повече от миналата година.

Библиотеката вече притежава 2 компютъра като единият е лично дарение за библиотекаря и дава възможност да се ползва Интернет за проекти. Тази година 131 души са ползвали компютъра и са направени 81 справки и е получена информация.

Тук се редактират част от материалите за сайта на училището, дават се методически указания за изготвянето на проекти по различни предмети за всички класове, тук се пише и летописната книга.

В Месеца на четенето се прави маратон по четене и се запознават учениците с неизучавани автори и техни творби. Тази година в рамките на Националната седмица на четенето обсъждахме ползата и значението на общуването с книгите.

Тържествено приемаме новите членове на библиотеката на Празника на буквите в първи клас. Цял месец първокласниците се готвят за състезанието по четене, което седма година е традиционно и вълнуващо. Дават се награди и се отразява в сайта.

За празника на училището 11 май издаваме табло, в което се отчитаме пред читателите, препоръчваме книги, изказваме благодарност към дарителите или изразяваме отношение към проблемите на четенето.

Въпреки затрудненията с материалната база си имаме почитатели сред целия колектив и заемаме своето място в работата на училището. Ще се радваме на всеки, който проявява интерес и желание да ни помага.

Иванка Георгиева - библиотекар

Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите

публикувано 26.01.2017 г., 3:21 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.01.2017 г., 2:02 ]

    
    Скорошно изследване установи, че 1/3 от българските семейства се държат агресивно с децата си и одобряват шамара като възпитателно средство. В училище агресивността сред децата също е голяма. Насилието в българското училище е на едно от най-високите нива, според доклад на ЕС. Въпреки това в едно столично училище се борят успешно с нея и помагат на децата да станат по-добри хора. По тази причина от Новини.бг потърсихме мнението на училищния психолог на 95 СУ в столицата Нели Велкова като специалист, работещ с децата за преодоляване на различни техни проблеми. 
    Тя уточни, че в училище децата се насочват към психолог от класен ръководите, учител или родител. Разбира се, със знанието (попълва се декларация за информирано съгласие) на родител/настойник. „Има деца, които сами търсят подкрепата на училищния психолог. Най-често те споделят за конфликт с други ученици, а все по-често и за "липса на внимание" в семейството. Това не означава непременно, че родителите не са обгрижващи, а по-скоро е сигнал за незадоволени базисни потребности от любов, разбиране, доверие“, подчерта специалистът.   „Винаги в основата на някакъв проблем се корени моделът на поведение, който е в къщи. Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите. Причините за агресивното поведение са разнообразни и зависят от много фактори, които в основата се отнасят към семейното възпитание. Обикновено ние сами създаваме порочния модел. Родителите са модел на подражание и неправилна реакция от тяхна страна при определено поведение на децата, също може да бъде причина за деструктивно поведение. Трябва да се търсят различни начини на общуване, насоки, подкрепа. Например спортът е една много ефективна мярка за превенция. Той дава възможност при по-буйните и агресивни ученици този вид "излишна" енергия да бъде пренасочена в правилна посока. Много добре се отразява и при хиперактивните деца.”, подчерта Велкова. 
    
   

Кукери

публикувано 26.01.2017 г., 3:14 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.02.2017 г., 23:06 ]

 
 
 

          Кукерите носят радост и берекет и със звъненето на чановете прогонват злите сили в природата и лошотията между хората. Тази година в празника на кукерите в гр. Крупник участваха наши ученици: Иван и Теодора Новоселски от 4в клас и подготвителната група. Иван от 4в клас прави кукерски маски с кожи от четиригодишен и със собствените маски участва в състезания. Кукерите от Крупник са много артистични и интересни. За голяма тяхна радост, тази година взеха първо място в гр. Симитли.
Поздравяваме ги и им желаем успех в следващите състезания!

Събрание за избор на обществен съвет

публикувано 23.01.2017 г., 8:14 от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 23.01.2017 г., 9:06 ]

ПОКАНА

    Уважаеми номинирани представители на родителите, 
каним ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, което ще се проведе на 15.02.2017 г.  от 18:00 ч. в Актовата зала на училището, при следния дневен ред:

    1. Представяне на същността и работата на обществения съвет

    2. Процедура по избор на членовете на обществения съвет

    3. Избор на членовете на обществения съвет

    4. Разни

                                От ръководството на 95 СУ


Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

Изтеглете Правилник за създаването, устройтвото и дейността на обществените съвети

1-10 of 108