Новини

Съобщение

публикувано 11.07.2019 г., 4:30 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.07.2019 г., 4:58 ч. ]

ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

 11.07.2019

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Записването на приетите в първия етап на класирането е до 16 юли включително.

За участие във второ класиране бъдещите гимназисти трябва да подадат заявления в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията автоматично участват във второ класиране.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

от 12.07 до 16. 07.2019 г. включително от 8:00 до 18:00 часа в 109 кабинет.

Учениците трябва да  носят свидетелство за основно образование /оригинал/ и служебна бележка /с резултатите от НВО/.


От Ръководството на 95. СУПрием на 95. СУ за профилирани паралелки в 8. клас за 2019-2020 учебна година.


Проект "Подкрепа за успех"

публикувано 10.07.2019 г., 2:56 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 10.07.2019 г., 3:08 ч. ]

Проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.


    С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. 

    Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.


График на дейностите по групи за периода юни-септември 2018-2019 учебна година


Ден на математиката, информатиката и ИТ

публикувано 29.06.2019 г., 0:05 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.07.2019 г., 4:15 ч. ]

 
 

 


На 25. 06. 2019 г. се проведе „Ден на математиката, информатиката и ИТ“ в актовата зала на 95. СУ, в което се включиха ученици от 7. до 10. клас.

Водещата на събитието, Цветелина Цветкова от 10. А клас, представи участниците и запозна присъстващите с някои интересни факти в областта на информационните технологии.

Калоян Петров от 7. Б клас представи презентация на тема „Видове четириъгълници“, а Виктор Васев от 8. А клас – презентация на тема „Забележителни точки в триъгълника“.

Учениците от 9. клас се представиха с викторина на тема „Забавна математика“, като се акцентира върху Питагор в математиката и приложението на питагоровата теорема.

 Учениците от 10. клас се  състезаваха в два отбора - 10. А и 10.Б. върху изучения материал по дигитални компетентности. Спечели отборът на 10. А клас.

Комисия в състав К. Каякчиев, Р. Дойнова и М. Христова оценяваше отговорите на учениците.

Гости на изявата бяха ученици от 7. до  10. клас, класните им ръководители,  г-жа Михова и г- жа Рецкова.

Г-жа Михова награди победителите във викторините, а г-жа Каякчиева – останалите активни ученици от публиката.

                                Милена Каякчиева - ръководител ИКТ и Костадин Каякчиев - преподавател по математика и ИТ

График за поправителна сесия на учениците от гимназиален етап

публикувано 28.06.2019 г., 23:59 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 29.06.2019 г., 0:03 ч. ]

График за поправителна сесия

на учениците от гимназиален етап

на обучение

Предмет

Място и време на провеждане

Основи на паз.икономика

на 02.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Основи на туризма

на 02.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Физическо възпитание и спорт

на 03.07.2019г. от 10ч. във физ. салон

Математика

на 03.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Биология и здравно образование

на 04.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

История и цивилизации

на 05.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Руски език

на 08.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Английски език

на 09.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Български език и литература

на 10.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Химия и оп. на ок. среда

 

на 11.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Музика

на 12.07.2019г. от 10ч. в  403 кабинет

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

публикувано 27.06.2019 г., 23:12 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.06.2019 г., 23:22 ч. ]

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Изх. № РУО1-19279/25.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

 

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и училищата, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ

публикувано 27.06.2019 г., 23:07 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 27.06.2019 г., 23:08 ч. ]

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ

Изх. № РУО1-19506/26.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

Поправителна сесия за учениците от 5 и 6 клас

публикувано 25.06.2019 г., 5:38 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 25.06.2019 г., 5:38 ч. ]

График за провеждане на поправителна

сесия за учениците от 5 и 6 клас

 

Всички изпити се провеждат от 10 часа в 109 кабинет.

 

Изпит по учебен предмет

Дата

История и ицивилизации

Английски език

26.06.2019г.,

Български език и литература

27.06.2019г.,

Математика – задължителни уч.часове

28.0.2019г.,

Човекът и природата

01.07.2019г.,

Математика – избираеми уч.часове

02.07.2019г.,

 

 

Съобщение

публикувано 17.06.2019 г., 1:57 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 17.06.2019 г., 1:57 ч. ]

95. СУ обявява 34 свободни места за прием на ученици от 1. клас.
Записване на ученици, приети на трето класиране:
18.06.2019 г.  - от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Важно!

публикувано 13.06.2019 г., 0:16 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 17.06.2019 г., 3:08 ч. ]

      Предложение от фирма  “БОНИТА СТИЛ” ЕООД за униформи за учебната 2019-2020 г.:

    За родителите, които имат възможност да направят поръчките си до края на м.Юни за 1-4 клас и до края на м.Юли  за 5-12 клас и да закупят необходимата униформа или елементи от униформата, предлагаме възможност за отстъпка от общата сума на поръчката в размер на 5%. За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или повече) деца от едно семейство, предлагаме  допълнителна отстъпка 5%. Допълнителната отстъпката за братя и сестри е валидна при поръчка над 50.00 лв. за всяко дете.

    След 30 юни за 1-4 клас и съответно след 31 юли за 5-12 клас, цените ще се калкулират в поръчките им в базовия им размер от офертата. За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или повече) деца от едно семейство отстъпката остава 10% целогодишно при обявените условия.

    Моля по подходящ начин да информирате родителите, за да могат да направят организацията си навреме и при желание от тяхна страна, да се възползват от предварително подготвените облекла и от обявените отстъпки. За да бъдат готови поръчаните униформи за първия учебен ден, желателно е да направят поръчките си не по-късно от 30 юли. Поради натоварения ни график през летния сезон не можем да се ангажираме с изпълнение в срок на единични поръчки, подадени през месеците Август и Септември и те ще бъдат изработени без приоритет.

Работно време с клиенти:  Делничен ден: понеделник – петък – 9:00  - 19:00 часа и събота 9:00 – 15:00 часа.

Bonita Style fashion

1303 Sofia, Bulgaria

122, Ovche pole Str., fl.2
Съобщение за свободни места в 1. клас

публикувано 13.06.2019 г., 0:04 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 13.06.2019 г., 0:04 ч. ]

95. СУ обявява 33 свободни места за трето класиране в 1. клас.

 

График за подаване на заявления за участие във трето класиране:

на 13.06.2019 г. - от 8:00 ч. до 18:00 ч.

на 14.06.2019 г. - от 8:00 ч. до 12:00 ч.

 

От Ръководството на 95. СУ

1-10 of 91