8 Pruszkowska Drużyna Wędrownicza "Knieja" im. podpułkownika Antoniego Żurowskiego.


Dlaczego warto do nas wstąpić?

Jesteśmy niewielką drużyną, liczącą kilkanaście osób w wieku między 14 a 25 lat. Pracujemy ze specjalnością Harcerskiej Służby Granicznej - współpracujemy z Komendą Główną Straży Granicznej i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Dzięki naszym kontaktom w różnych instytucjach dajemy możliwość różnego typu szkoleń (bezpłatnie lub za symboliczną kwotę).

Jesteśmy zgraną paczką ludzi, którzy dają gwarancję niezapomnianych przeżyć i wspaniałej atmosfery.

W ramach naszych działań śródrocznych realizujemy takie zadania jak:
- pomoc w organizacji programu na biwakach i piknikach rodzinnych (SG, Stowarzyszenie 5+)
- służba na rzecz społeczności lokalnej (akcja św. Mikołaja, reagowanie kryzysowe podczas powodzi, zabezpieczenia imprez masowych - Bieg Powstania Warszawskiego itp.)

A poza tym:
- uczymy się udzielać pierwszej pomocy
- poznajemy techniki pionierki i terenoznawstwa
- poznajemy kulturę i historię Polski
- przeżywamy przygody w lesie i nad jeziorem
- oraz wiele, wiele innych rzeczy!