Projekt Centrum Palmovka

Projekt nové radnice Prahy 8 v průběhu času

V následujících řádcích se pokusíme popsat, jak se měnil projekt stavby nové radnice a jak se  vyvíjel i přístup jednotlivých politických subjektů.

Duben 2008

V měsíčníku Osmička radní Penk (ODS) odpovídá, na jaké účely budou použity peníze získané privatizací bytů. Nechybí školy, školky a investice do životního prostředí.


Léto 2008
Radní Josef Vokál (ODS) se stává předsedou nově vzniklé komise, která mý za cíl připravit rekonstrukci stávajících prostor radnice MČ Praha 8, zejména tzv. Bílého domu. (zdroj: vilgus.cz)

Listopad 2009
Radní Josef Vokál (ODS) bez zdůvodnění odstoupuje z Rady Městské části Praha 8. (zdroj: cssdpraha8.cz)


Leden 2010

Opoziční zastupitelé se poprvé o záměru stavět novou budovu radnice dovídají z návrhu rozpočtu na rok 2010, kde se mezi stovkami jiných položek objevuje i "Projektová příprava Centra Palmovka - 60 milionů Kč ". Návrh schválen nebyl a částka skončila v účelové rezervě.(zdroj: vilgus.cz a rozpočet MČ Praha 8 na rok 2010 - příloha 4)


Únor 2010

Starosta Josef Nosek se sešel se zástupci všech politických klubů a prezentoval jim záměr stavby nové radnice s hypermarketem v několika variantách.


Varianta A měla náklady pořízení ve výši 691 795 628 Kč, příjmy z komerčních ploch o velikosti 14 722 m2 měly být 55 191 120 Kč ročně. Kanceláře radnice by zabíraly plochu 5 790 m2, tedy cca 20% z celkové plochy 34 240 m2. Návratnost investice (ROI) byla vypočtena na 7,98 %.


Varianta B počítala s náklady 840 960 624 Kč, komerční plochou 19 882 m2 a příjmy z ní 83 055 120 Kč. Prostory pro úředníky radnice by byly velké 6 728 m2, tedy cca 17 % z celkové plochy 41 765 m2. Návratnost investice (ROI) ve variantě B by byla 9,88 %.


Nejdražší varianta C by stála 996 609 766 Kč, příjmy z komerčních ploch 19 645 m2 byly uvažovány ve výši 82 315 680 Kč. Radnice by byla na ploše 7 020 m2, tedy na cca 15 % z celkové plochy objektu 45 731 m2. Investice v této varinatě by přinesla návratnost investice 8,26 %.


Zároveň představeny první vizualizace zeleného obchodně společenského a správního centra Centru Palmovka od Ing. arch. Jiřího Ehla.  (zdroj: web Ehl & Architects a urbanisticko-architektonická studie Centrum Palmovka)


Březen 2010
Radnice použila 4 miliony z rezervy na koncesní projekt u právnické kanceláře Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1683/127. I přesto, že nabídka od Rowan Legal byla jediná obdržená nabídka ve výběrovém řízením na zpracování koncesního projektu, toto výběrové řízení nebylo zrušeno a Rowan Legal tedy toto řízení vyhrál. Dáváme na zvážení každému, zda cena za 70 stránkový dokument je oprávněná. (zdroj: isvz.cz)
Následně radnice Prahy 8 vypsala další výběrové řízení "Centrum Palmovka - Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb" formou soutěžního dialogu. Tato forma veřejné zakázky je určena pro zadávání veřejných zakázek se zvláště složitým předmětem, kdy zadavatel nemůže vědět předem, jak dostatečně přesně specifikovat podmínky zadání. V tomto případě bylo použití formy soutěžního dialogu velmi sporné. Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je opět advokátní kancelář Rowan Legal. Právnící této kanceláře se podíleli na tvorbě zákona o veřejných zakázkách. Je tedy paradoxem, že ti, kteří zákon pomáhali tvořit, teď ve službách radnice radí, jak ho ohnout tak, aby po právní stránce bylo vše v pořádku a veřejnost se k žádným informacím nedostala.

Duben 2010

Do soutěžního dialogu se přihlašuje 5 uchazečů: Metrostav Development a.s., HOCHTIEF CZ a.s., UNISTAV a.s., Sdružení "Centrum Palmovka", AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.

Z těchto 5 uchazečů 2 odstupují (k výběrovému řízení dialogem jsou potřeba 3 firmy).


Květen 2010

MČ Praha 8 požádala Magistrát hl.m.Prahy o svěření pozemků pro stavbu nové radnice. V této žádosti předložila projekt Ing.arch.Jiřího Ehla, který ale bude v budoucnu nahrazen projektem arch. Pleskota. (zdroj: drahan.chabry.cz)


Léto 2010
Výběrové řízení vyhrává Metrostav, respektive dceřiná společnost Metrostav Development a.s. 

Září 2010

Na zastupitelstvu 22. září 2010 (tři týdny před volbami) byl na zastupitelstvu prezentován vítezný návrh firmy Metrostav Development. Celková plocha radnice se oproti původním návrhům zmenšila na 35 655 m2, prostory pro radnici narostly na 9 675 m2, tedy na cca 27 % z celkové plochy. Cena se ale zvýšila na 1 182 764 110 Kč a výnosnost investice rapidně klesla na 4,3 %.

Návrh prošel o jediný hlas. Stavba nového sídla radnice se na poslední schůzi před volbami schválila o jediný hlas. Ne všichni občanští demokraté však s projektem souhlasili. Onen poslední potřebný třiadvacátý hlas dodal Václav Musílek z Nezávislých pro Prahu (nyní Volba pro Prahu 8).

Předvolební kampaň Volby pro Prahu 8 byla podle všeho velmi nákladná. Otázkou zůstává, kde takto malé sdružení získalo peníze na billboardovou kampaň. Posléze na Praze 8 začíná působit proradniční TV Praha 8, kterou provozuje člen Volby pro Prahu 8 Jiří Vítek. Televize je opět placena ze zdrojů Volby pro Prahu 8. Opět vyvstává otázka, kde takto malé sdružení získává prostředky na financování TV Praha 8.

TOP09 v rámci předvolební kampaně projekt kritizuje a navrhuje jiný postup. Stavbu radnice vidí jako zbytečnou, navrhuje dokonce Palác Svět jako možné sídlo úřadu. Matěj Fichtner (dnes radní TOP 09) svůj nesouhlas s projektem vyjadřuje na zastupitelstvu rozvinutím transparentu "Stavební dobrodružství za všechny prachy. Rychleji, než si myslíte...". Posléze v listopadu 2011 TOP 09 ze svých stránek text "Nová radnice Prahy 8 - investiční projekt s mnoha otazníky" maže, přitom ostatní neproblematické předvolební texty zůstávají. (zdroj. drahan.chabry.czlidovky.cz)

Říjen 2010
Proti projektu panoval velký odpor. Kromě toho, že se jednalo o významné hlasování těsně před volbami, zastupitelům byl současný projekt předložen deset minut před hlasováním. Změna spočívala v tom, že celá stavba bude stát 1,2 miliardy Kč a v budově nebude hypermarket, ale jen supermarket.
Stavba se dostává do seznamu kauz Praguewatch. Kritický článek se objevuje i v Reflexu.

Leden 2011
Vznik akciové společnosti, která má jednat za P-8. V kontrolní radě jsou dva zastupitelé za ODS a jeden za TOP 09. Vznikají i první návrhy vizualizace budovy. Názory jednotlivých politických klubů vycházejí v měsíčníku Osmička. Radnice si nechává zpracovat ekonomickou studii od firem LONGEA a Newton Business Development.

Únor 2011
Spuštěny webové stránky projektu novapalmovka.cz. První (a zároveň poslední) novinka je z 11.2.2011. Tiskovou mluvčí projektu je Radka Wallace-Prokopová. Bohužel na žádný z našich emailů neodpověděla. 

Červen 2011
Jednání o převodu částky na zřízenou akciovou společnost je pro technickou chybu ve smlouvě odloženo na září.
Ve stejné době je ústy místostarosty Grose odmítnuta jakákoli diskuze s občany, protože je údajně zcela zbytečná.