Centrum Palmovka pohledem architekta Martíška

Tento kritický list sepsal Ing. arch Martíšek koncem listopadu jako reakci na netransparentní jednání radnice ohledně projektu Centrum Palmovka.  Jeho postřehy se týkají jak způsobu zadání veřejné zakázky formou soutežního dialogu, tak postavení architekta Pleskota v celém příběhu a v neposlední řadě i právní a ekonomickou stránkou. Konstatuje zde několik velmi nestandardních postupů, které si zastluhují přezkoumat.
Comments