Αρχική σελίδα    Ο ιστότοπος αυτός έχει σαν σκοπό την έρευνα πάνω στην δυνατότητα δικτυακής μάθησης και τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Σχετίζεται με την συζήτηση για την χρήση των υπολογιστών στο σχολείο και στοχεύει στην απροκατάληπτη διερεύνηση όλων των πιθανών δημιουργικών εφαρμογών της νέας τεχνολογίας στη αναζήτηση της γνώσης, στην προσέγγιση της τέχνης και στην διαχείρηση της δημιουργικότητας από μαθητές και δασκάλους.
Εγγραφείτε στην ομάδα συζήτησης και πάρτε μέρος στην έρευνα:
http://groups.google.gr/group/8dimreth-research

Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή
Comments