Καλωσορίσατε στην Σελίδα της ομάδα προσκόπων του 82ου Συστήματος Αγ. Ομολογητών.

Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να ενημερώνει τα μέλη της ομάδας προσκόπων και τούς γονείς για τις δράσεις και προγράμματα που ανακοινώνουμε κάθε Σαββατο.