รวมชุดโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ควรจะมีอย่างยิ่ง
 

 

โปรแกรมเปิดและสร้างไฟล์ .ISO
UltraIso 8.6.1.1985 Premium + working serial (no need crack or patch)

What is NewUltra in Iso 8.6.1.1985
+) Supports ISZ images with segments above 4GB large
+) Supports shell extension (isoshell) on 64bit Windows XP/2003/Vista
+) Improved UltraBurn, can burn all supported Audio CD/VCD/SVCD/Mixed Mode CD images
+) Can change all filenames in an ISO image to uppercase (Ctrl+Alt+U) or to lowercase (Ctrl+Alt+L)
+) New parameters (-bin2isz) for compressing ISO images via command-line
*) Includes Lame 3.97 encoder
*) Fixed a bug with decoding some WMA files
*) Better supports latest Nero 7.7.5.1 and 6.6.1.6
*) Some minor improvements and bug fixes

DOWNLOAD :

http://rapidshare.com/files/18947939/UI_8.6.1.1985.rar

PASWORD : gomโปรแกรมดึงไฟล์จากแผ่นเพลงและหนังและสาระพัดประโยชน์ อื่น
IsoBuster Pro v2.1.0.0 Beta

IsoBuster is an award winning , highly specialized and easy to use CD and DVD data recovery tool. It supports all CD and DVD formats and all common CD and DVD file-systems... Rescue lost files from a bad or trashed CD or DVD disc, save important documents, precious pictures, video from the family, your only system backup, ...

Start up IsoBuster, Insert a CD or DVD, select the drive (if not selected already) and let IsoBuster mount the media. IsoBuster immediately shows you all the tracks and sessions located on the media, combined with all file-systems that are present. This way you get easy access, just like explorer, to all the files and folders per file-system. Instead of being limited to one file-system that the OS picks for you, you have access to "the complete picture". Access data from older sessions, access data that your OS (e.g. Windows) does not see or hides from you etc.

Isobuster interprets CD image files, such as:
*.DAO (Duplicator), *.TAO (Duplicator), *.ISO (Nero, BlindRead, Creator), *.BIN (CDRWin), *.IMG (CloneCD), *.CCD (CloneCD) , *.CIF (Creator), *.FCD (Uncompressed), *.NRG (Nero), *.GCD (Prassi), *.P01 (Toast), *.C2D (WinOnCD), *.CUE (CDRWin), *.CDI (DiscJuggler), *.CD (CD-i OptImage), *.GI (Prassi PrimoDVD), *.PXI (PlexTools), *.MDS (Alcohol), *.MDF (Alcohol), *.VC4 (Virtual CD), *.000 (Virtual CD), *.B5T (BlindWrite), *.B5I (BlindWrite), *.DMG (Apple Macintosh), *.IBP (IsoBuster), *.IBQ (IsoBuster)..

IsoBuster full feature list:
- Data recovery from all possible CD and DVD formats :
CD-i, VCD, SVCD, SACD, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD-MRW, ... DVD-ROM, DVCD, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+MRW, DVD+R Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD+RW Dual Layer, DVD+VR, DVD+VRW, DVD-VR, DVD-VM, ... And the list continues ...
- All device access, media access, data gathering and interpretation is done exclusively by the software. It does not rely on Windows to provide or interpret the data and so can work completely independent from Windows' limitations.
- Better Error handling and several retry-mechanisms to aid you in getting the data anyway.
- The use of both generic and alternative ways to get to the data, get the best out of your CD/DVD-ROM drive.
- The use of primary and secondary file-systems to get to the data and/or make use of file system data that might be ignored or ‘forgotten’ by popular OS. Explore the alternatives.
- CDs stay 'readable' after problems (such as Buffer Under-run, ...)
- Read / Extraction from open sessions.
- All sessions, including older ones, are accessible and can be recovered.
- Supports mounting several virtual sessions inside a single DVD+RW or DVD-RW track
- Read and Extraction of files, CD/DVD images, tracks and sessions from all optical media.
- Scanning for lost UDF files and folders. Click here to read more about it.
- Scanning for lost ISO9660 / Joliet sessions.
- Scanning for files based on their file-signature
- Scanning for IFO / BUP / VOB file-systems on VIDEO and AUDIO DVDs
- Find lost data on CDs or DVDs created with integrated drag and drop applications, otherwise also known as packet writing software. Optimized, but not exclusive, for :Roxio Direct CD, Roxio Drag-to-Disc, Ahead / Nero InCD, Prassi / Veritas / Sonic DLA, VOB / Pinnacle Instant-Write, CeQuadrat Packet CD, NTI FileCD, BHA B's CLiP, Sony abCD, ...
- Support for Direct CD compressed files. Decompression on the fly.
- Built in UDF Reader, UDF 1.02 (e.g DVDs), UDF 1.5 (e.g. Packet writing on CD-R, DVDR, CD-RW and DVDRW), UDF 2.01, 2.50, ...
- Find lost pictures created and saved to CD or DVD with Sony Mavica, other digital cameras or other devices with embedded UDF write functionality.
- Find lost movies created and saved to CD or DVD with Hitachi, other digital cameras or other devices with embedded UDF write functionality.
- Auto find extensions based on file content to try and give an appropriate name to an orphaned file. This built in file identifier assigns the proper extension to the file so that Windows applications can open the file. Only needed for orphaned files without a name.
- Support for Mount Rainier CD-RW and DVD+RW discs in MRW compatible and non-MRW compatible drives. Auto detection and automatic remapping which can be switched of or forced at all times.Built in MRW remapper / reader. (Built in Method 3 remapper)
- Support for formatted CD-RW discs mounted in very old drives that do not know the CD-RW fixed packet format yet. Auto detection and automatic remapping which can be switched of or forced at all times Built in Method 2 remapper.
- Built in HFS Reader, supporting HFS and HFS+, the Apple Mac file systems.
- Transparent built in support for Mac Resource Fork extensions in the ISO9660 File-System
- Transparent built in support for Mac Resource Fork extensions in the UDF File-System
- Supports multiple Mac Partitions on one medium (e.g. multiple partitions on a CD or in a dmg file)
- Includes a vast range of features for Mac files support on PC (HFS, ISO9660, UDF), including Mac Binary extraction of files.
- Recover data from blanked or quick formatted DVD+RW media.
- Mpg (*.dat) Extraction and dat2mpg 'in one' from SVCD and VCD
- Ability to create managed image files (*.IBP / *.IBQ).
- Read more on this powerful feature in the help file.
- Enormous file system coverage and different ways to use them all (find the one suited best for your needs). CDs and DVDs often have different file-systems pointing to the same files. This offers possibilities.
- Rock Ridge (e.g. for Commodore users, Server use, etc.)
Finds VIDEO and AUDIO IFO / BUP / VOB file-systems independently from other file-systems
- Transparent support for (open) DVD+VR(W) discs, remapping of the content etc. Open +VR discs' files can be seen and extracted right away.
- Show (and allow to extract) the Nero project file if available on the CD or DVD
- Support for the CD-i file-system and the different behavior from drives trying to mount a CD-i disc.
- Information and file system properties (a must for FS developers)
- CD/DVD Surface scan to see if there are physical read errors.
- Opens checksum files (*.md5) and automatically verifies the image with the checksum file.
- Check if all files and folders are readable without having to extract all data to HD.
- Single sector extraction. Extraction of CD/DVD parts, fit to your needs (Engineering purposes)
- Sector Viewer. Check a sector's content in IsoBuster's editor and print or save to HD.
- Compile (and edit, save, print) lists of all files that contain physical read errors.
- Compile lists of all files, including their Logical block address (ideal to find the logical play order for mp3 CDs)
- CD-Text support from CD and various image files ( *.PXI, *.CCD, *.B5T and *.CUE image files).
- Creation of image files (*.ibp and *.ibq,*.iso, *.bin, *.tao)
- Creation of checksum files (*.md5)
- Creation of cue sheet files (*.cue)
- Conversion of all supported image files to bin/cue files.
- Handles opening of multi-file image files.
- Extraction of Audio tracks to wave files.
- Play audio analogue. Instruct the drive to play the audio through the analogue output.
- Ability to pause a number of seconds between retries to allow the drive to "recover" (useful for older drives in combination with marginally readable media)
- Creation of multi-file image files or disc spanning to specified size
- Support for bootable CDs and DVDs. Support for the El Torito standard. Perfect aid to slipstream Windows installation CDs
- Comprehensive help file (also available online)

Changes in version 2.0:
- BD (Blu Ray) and HD DVD support.
- UDF 2.6.
- Implemented the ability to use other system installed code pages, such as MAC, SYMBOL, UTF8 etc., for ISO9660.
- Properties for drives show, next to CD and DVD, also BD and HD DVD Read and Write capabilities.
- Installation and IsoBuster.exe are now code signed to make Windows (more or less) happy.
- Implemented ASynchronous Drag and Drop (file extraction) on VISTA systems to avoid the VISTA over-write dialogue to become stuck under the IsoBuster window, which looks like a hang, but it isn't.
- VISTA style directory icons when ran on a VISTA system.
- Start with font Tahoma on XP or Segoe UI on VISTA.
- Smaller changes here and there.

Improvements:
- Default to SPTI on a VISTA system, even when the app is not running in admin mode.
- Now possible to drag files immediately to the XP writer drive letter (staging area)
- HTML help would not launch on VISTA due to OS changes. This is now correctly implemented.
- On VISTA the Panel with image-file-name was often not properly painted. Changed the Panel with a another Windows component.
- File-extension associations setting in the installer now improved with 'set all', 'clear all' buttons.
- HFS(+) Mac File System, with multiple of 512 byte blocks support.
- Cut long boot image-file name to spec value (if not delimited by terminating zero) to avoid illegal filename according to Windows.
- Improvements in the file-type-recognition code (files found based on their signature): *.qt, *.kbf
- Added *.VRO to the file-type list that gets the dialogue that also offers to replace with all zeroes on read errors.
- Directory (Folder) names are now ALWAYS trimmed on the right side, if the file-system contains such folder names. Windows cannot create a folder name with a trailing blank, so file extractions to that folder would fail.
- Release SPTI handle immediately of all non-optical devices. No reason to keep it open during program execution.
- Do not automatically suggest to create an IBP/IBQ file anymore if the "drive" is in fact an image file ! (any image file).
- Properties' dialogues for files and folders now show the attributes (A,R,S,H,C)
- Various small improvements here and there.

Fixes:
- In certain situations, with certain DVD discs, on certain DVD drives, not all sessions were seen. This is now fixed in the new CD/DVD recognition engine.
- Fix in Boot Emulation size determination. Before, the actual amount of 512 byte blocks was not correctly taken in account. In real life however the implementation was correctly dealing with most situations out there.
- Fixed that +VR recording-sizes were wrapped when the recording is larger than 4 GB

Homepage - Code:
http://www.smart-projects.net


Size: 2.66 MB

Download + patch :

http://www.megaupload.com/?d=QHURI6IM

Mirror :

http://rapidshare.com/files/24643161...1.0.0.Beta.rar


การใช้ isobuster ดึงไฟล์ vdo ออกมาจากแผ่นครับ

http://forum.videohelp.com/viewtopic.php?t=141726

โปรแกรมทำความสะอาดไฟล์ขยะและไฟล์ที่เกิดจากการท่องเ น็ต
CCleaner 1.38.485

Description

Technical
Change Log
CCleaner (formerly Crap Cleaner) is a freeware system optimization and privacy tool. It removes unused and temporary files from your system - allowing Windows to run faster, more efficiently and giving you more hard disk space. The best part is that it's fast! (normally taking less than a second to run) and Free.

Cleans the following:
Internet Explorer Cache, History, Cookies, Index.dat.
Recycle Bin, Temporary files and Log files.
Recently opened URLs and files.
Third-party application temp files and recent file lists (MRUs).
Including: Firefox, Opera, Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Office XP, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip and more...
Advanced Registry scanner and cleaner to remove unused and old entries.
Including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more... Backup for registry clean.
Windows Startup tool.

If you like and use this software then it is polite to make a donation to the author.

Download 2.56MB (Freeware)

http://www.filehippo.com/download_ccleaner/โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องโดยเฉพาะไฟล์ขยะที่หลบซ่อน
SuperCleaner v2.95

Description :
SuperCleaner is an all-in-one computer cleaner that finds the files that are eating up your disk space and slowing you down. It can also Clear your Internet History, including your Internet Explorer history, Firefox history, and AOL history.

Download :

http://www.southbaypc.com/download/CleanSetup.exe

http://rapidshare.com/files/1250625/...Gen.rar.ht mlโปรแกรมเปิดและบีบอัดไฟล์ .Zip
Winzip Pro 11

WinZip, the original and most popular compression utility for Windows, is a powerful and easy-to-use tool that quickly zips and unzips your files to conserve disk space and greatly reduce e-mail transmission time. WinZip 11.0 is available as Standard or Pro.
The new WinZip 11.0 offers a thumbnail image view and automatic compression selection, plus improved compression for audio files (WAV) and the ability to open .BZ2 and .RAR files.
WinZip 11.0 Pro adds expanded data backup functionality and includes a new internal image viewer that allows you to browse through multiple images within the Zip file.

Download :

http://rapidshare.com/files/23556783/WinZip-Pro.rarโปรแกรมเปิดและบีบอัดไฟล์ .RAR
WinRAR v3.70 Beta 6

WinRAR is a 32-bit version of RAR, the powerful archive manager. RAR files can normally compress files up to 10 percent more than ZIP or ARJ files. It provides complete support of RAR and ZIP files, unpacks 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, Z. Among WinRAR features are strong compression, volumes, encryption, self-extracting modules, backup facilities.

What's new in Version 3.70 beta 6
1. Bugs corrected:
a) WinRAR shell did not allow to create recovery volumes for locked RAR volumes. Now the recovery volumes option is accessible for both locked and not locked RAR volumes;
b) WinRAR displayed incorrect sizes for files inside of UDF ISO archives if file size exceeded 4 GB. Such files were unpacked correctly, but their sizes in file list window were displayed wrong.

Download Application :
http://www.rarsoft.com/rar/wrar37b6.exe

Download Patch :
http://www.megaupload.com/?d=N1BWF82S

Or Download full with Patch :
http://www.megaupload.com/?d=2AQP5H6M

Or:
http://rapidshare.com/files/24102786...Patch-CORE.zip

NEW Mirror :
http://rapidshare.com/files/24774796...by.Slisher.zipโปรแกรมเปิดและบีบอัดไฟล์ .Uha
WinUha

WinUHA is a powerful GUI (Graphical User Interface) for UHARC.

Some Characteristics :

- User friendly and modern interface, as commercial software

- Shell Context Menu to speed up archives management

- SFX GUI for UHA archives

- Translation Engine to be really user friendly

- Freeware for non commercial use, as UHARC.

Download : http://www.klaimsoft.com/winuha/download.htmโปรแกรมบีบอัดไฟล์สมัย DOS
UHARC 0.6a

What's new in version 0.6a

- option to create self-extracting archives (SFX / Win32 only)
- using again PMODE/W DOS Extender (does not need external program)

Note: UHARC 0.6a archives are compatible with v0.6 archives but
NOT compatible with any previous version (version number < 0.6)!

What's new in version 0.6

- slightly improved compression (for PPM, ALZ and LZP modes)
- several bug fixes

Note: UHARC 0.6 archives are NOT compatible with previous versions !

What's new in version 0.4

- improved compression and new modes (e.g. try "-mx" for PPM mode)
- improved built-in detection/compression of multimedia data types
- support for long filenames (Win32 only)
- encryption of archives
- more archiver options (e.g. attribute filters or exclusion masks)
- display output is written to stdout for better file manager integration
- several bug fixes

Note: UHARC 0.4 archives are NOT compatible with previous versions !

21.12.1997 0.2 Initial public release.

Download : http://www.klaimsoft.com/winuha/download.htmโปรแกรมป้องกันไวรัสอาจไม่ดีที่สุดแต่ฟรีแวร์
AVG Free Edition 7.5.446

Description :

AVG Free Edition is the well-known anti-virus protection tool. AVG Free is available free-of-charge to home users for the life of the product! Rapid virus database updates are available for the lifetime of the product, thereby providing the high-level of detection capability that millions of users around the world trust to protect their computers. AVG Free is easy-to-use and will not slow your system down (low system resource requirements).

Highlights include:
Automatic update functionality
The AVG Resident Shield, which provides real-time protection as files are opened and programs are run
The AVG E-mail Scanner, which protects your e-mail
The AVG On-Demand Scanner, which allows the user to perform scheduled and manual tests
Free Virus Database Updates for the lifetime of the product
AVG Virus Vault for safe handling of infected files

Download 18.84MB (Freeware)

http://www.filehippo.com/download_avg_antivirus/โปรแกรมแช็ตผ่านเน็ตตระกูลนี้คงการันตีได้
Windows Live Messenger 8.1.0178

Description

With MSN Messenger you can chat online instantly in real time with friends, family and colleagues. It's faster than e-mail, more discreet than a phone call.

Chat using a webcam, send text messages to mobile phones, and express yourself instantly online in real time with new, cool emoticons.

MSN Messenger looks like you! Sign in with your own picture, create your own emoticons, and represent yourself with new, cool backgrounds!

Download 17.20MB (Freeware)

http://www.filehippo.com/download_msn_messenger/โปรแกรมช่วยให้ไออีเล่นไฟล์แฟลชหน้าเว็บ
Flash Player 9.0.28.0 (IE)

Description

Adobe Flash Player is the high performance, lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones and devices.

This download is the standalone ActiveX installer for Internet Explorer.

Download 1.12MB (Freeware)

http://www.filehippo.com/download_flashplayer_ie/โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ .PDF
Adobe Reader 8.0

Description

Adobe Reader is free software that lets you open, view, search, and print Adobe Portable Document Format (PDF) files. The latest version of Adobe Reader includes additional features such as:
Provides better overall performance for faster launch times and real-time zooming and panning
Enables you to fill out and submit PDF forms from a variety of devices
Helps you download and organize digital editions (formerly known as eBooks) on a variety of devices, with full support for portrait or landscape viewing
Lets you display and share Adobe Photoshop Album slide shows and electronic cards, and export images for online photo processing (Note that online photo services vary regionally.)
Allows you to save a range of files attached to PDF documents, such as word processing documents, spreadsheets, and multimedia files, and open them in their native applications.

Download 20.81MB (Freeware)

http://www.filehippo.com/download_adobe_acrobat_reader/โปรแกรมลบไฟล์ registry ที่ไม่ได้ใช้งานและเสียหายแล้วให้ระบบดีขึ้น
NTRegOpt

registry compactor

Our Rating : (Very Good)

NTRegOpt is a registry compactor that improves system performance by compacting the registry, removing any slack space that may be left from previously modified or deleted keys. The program does not modify any registry entries, so it is safe to use. Also supports commandline switches for unattended runs.

Freeware Download : http://www.snapfiles.com/download/dlntregopt.htmlโปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่สามารถลบด้วยโปรแกรมของ Windows ปกติได้
Unlocker 1.8.5

Unlocker is an Explorer extension that allows you with a simple right-click of the mouse on a file or folder to get rid of error message such as error deleting file or folder, cannot delete folder: it is used by another person or program.

Unlocker 1.8.5 - 07/09/2006
- New feature: Copy locked file. There is a new drop entry in the drop down menu which allow you to copy a file which has a handle opened. Very useful to copy .ncb files opened by Visual Studio for example.
- Improved UI: Unlocker Assistant is now multilanguage. Thanks to RDPK7 (Bulgarian), Jiun-Liang Lin (Chinese traditional), Toma Bendasek (Czech), Hoder Balder Marcus Jensen (Danish), Raphael Fetzer (German), Javier L. (Spanish), Tuukka Rantala (Finnish), Ilya Dan (Hebrew), DirektX (Hungarian), Marco D'Amato (Italian), Catbaron (Japanese), Dae-Seok Kim and Kim JaeGeun (Korean), Tommy Skaue (Norwegian), Marcin Wawer (Polish), Rhadoo (Romanian), Dmitry Yerokhin (Russian), Emperror (Slovak), Egzon Beqa (Albanian), Pruthisith Prateepavanich (Thai), Aleg Azarousky (Belarusian), Aleksander 'Quattro' Hropot (Slovenian), Igor Gubaidulin (Lithuanian), Ozzii (Serbian), Adis Imamovich (Bosnian)
- Fixed bug: Denied access issue when selecting several files.
- Fixed UI: Fixed many languages problems

Freeware Download : http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.5.exeโปรแกรมซ่อมแซมแผ่น CD ที่ไม่สามารถอ่านแบบปกติได้โดยดึงไฟล์มาแก้ไข
BadCopy Pro v3.81 Build 0306 + Fix [928 KB]

BadCopy Pro™ (since 1996) - Recover Corrupted or Lost Data in Minutes!
BadCopy Pro is the leading data recovery software for floppy disk, CD, DVD, memory card, Zip disk, USB flash drive and other storage media. BadCopy Pro can effectively recover and rescue corrupted or lost data from damaged, unreadable, formatted or defective disks. It works with Microsoft Windows 95/98/2000/NT/ME/XP/2003/Vista.
Using badCopy is safe and risk-free. The software does not write data to your original disks, but saves the recovered data to a new folder that you specify.

BadCopy Pro Key Features:
- Advanced and intelligent floppy disk and CD recovery.
- Fully automatic data recovery process in just a few clicks!
- Recovery of all types of files like documents, images, applications, and more.
- Support of most kinds of media recovery like floppy disk, CD-ROM, CD-R, CD-RW, and more.
- Rescue and recovery of files and data on floppy disks, CD-ROM, CD-R, and CD-RW.
- Post-processing of recovered files and smart data filling technology.
- Digital media recovery from items such as SmartMedia, CompactFlash (CF) cards.
- UDF CD data recovery that includes most types of packet-writing burner software.

Some Situations Where BadCopy Pro Can Help:
- Damaged floppy disk repair and floppy data recovery.
- Damaged or defective CD data recovery including CD-ROM, CD-R and CD-RW.
- Damaged or defective DVD data recovery including DVD-ROM, DVD+R/W and DVD-R/W.
- Recovery of inaccessible data on floppy, CD and DVD discs.
- Rescuing lost files from a floppy disk, CD and DVD.
- CD-R/W burning problems and data loss recovery.
- Recovery of corrupted or unreadable files.
- Retrieval of data from all sessions on multi-session CDs.
- Lost photos recovery for storage used in digital cameras.
- Recovery of files deleted on floppy disks, even quick formatted disks.
- Data recovery on UDF and packet-writing disks. Supports DirectCD and InCD.
- Recovery of data on Iomega Zip, Jaz, MO disks, and USB flash drives.

Info : www.jufsoft.com

Download : http://file2upload.com/file/37745/Ba...-0306-rar.html
โปรแกรมกำจัดสไปร์แวร์ต่างๆควรใช้หลังการท่องเน็ตเสร ็จทุกๆครั้ง
XoftSpy SE 4.31.232

Blazing Speed - Scan Your entire PC in just a few short minutes! Largest database in the industry - Most Complete Protection for your Security/Privacy and Re-assures your surfing confidence! XoftSpy Supports Removal of Hundreds of Spyware & Adware products and all their Variants!

Complete PC scanning: memory, registry entries, files and folders
Removes Adware, Spyware, W32/Spybot, Malware, Pop-up Generators, Keyloggers, Unwanted Toolbars, CWS, Trojans and Browser Hijackers.
-One of the largest databases in the industry
-230530+ Definitions
-New definitions added Weekly
-Free definition updates
-Backup and restore capabilities
-Prevents identity and credit card theft
-Increases your computer's speed
-User-friendly interface

Download :

http://rapidshare.com/files/24348149/XSpy232.rar

OR :

http://www.box.net/shared/ot3x5g9mc8

OR :

http://rapidshare.com/files/24348149/XSpy232.rarโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ
Internet Download Manager 5.09 Build 4

Internet Download Manager (IDM) is a tool to increase download speeds by up to 5 times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.

Download :

http://rapidshare.com/files/24669407/idm.rar

Pass : ForumW.org

OR :

http://rapidshare.com/files/24932856/IDM_9.05.04.rarไฟล์ต่างๆนี้ควรไรท์ลงแผ่นเก็บไว้ยาม Windows มีปัญหา
Bootdisks® For WindowsInclude
01-Bootdisk Essentials
02-Bootdisk for MS-DOS V5.00
03-Bootdisk for MS-DOS V6.00
04-Bootdisk for MS-DOS V6.20
05-Bootdisk for MS-DOS V6.21
06-Bootdisk for MS-DOS V6.22
07-Bootdisk for Win98SE (MS-DOS V7.10)
08-Bootdisk for Windows 95a
09-Bootdisk for Windows 95b
10-Bootdisk for Windows 98 Custom No Ramdrive
11-Bootdisk for Windows 98 Second Edition
12-Bootdisk for Windows 98 Second Edition Custom No Ramdrive
13-Bootdisk for Windows 2000 Advanced Server
14-Bootdisk for Windows 2000 Professional
15-Bootdisk for Windows 2000 Server
16-Bootdisk for Windows Millenium
17-Bootdisk for Windows Millenium Custom No Ramdrive
18-Bootdisk for Windows NT 4.0 Server
19-Bootdisk for Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
20-Bootdisk for Windows NT 4.0 Workstation
21-Bootdisk for Windows XP Custom Install Disk
22-Bootdisk for Windows XP System Setup Disk

Download  :

http://rapidshare.com/files/20255746...or_Windows.rar
โปรแกรมสารพัดประโยชน์ที่รู้จักกันดี
Partition Magic 8.0

Divides a single hard drive into two or more partitions
Lets you safely run multiple operating systems on the same PC
BootMagic™ makes it easy to switch between different operating systems
Allows you to copy, move, resize, split, or merge partitions as needed without losing data
How-to wizards guide you step by step through the partitioning process
Intuitive Windows®-based browser lets you find, copy and paste files in both Windows and Linux® partitions
Allows you to create and modify partitions up to 300 GB*
Supports USB 2.0, USB 1.1, and FireWire® external drives**
Supports FAT, FAT32, NTFS, Ext2, and Ext3 file systems
Converts partitions among FAT, FAT32, and NTFS without losing data
Allows you to enlarge an NTFS partition without restarting your computer
Resizes NTFS system clusters to the most effective size

* Supports operations on partition sizes as large as 300 GB when partition is less than 90% full. Larger hard drives may require additional memory.
** For these devices, operation on partitions with no open files.

Download :

http://rapidshare.com/files/2710403/...ial_number.ZIP

ควรเก็บไว้ถ้าทุกท่านยังเล่นคอมพิวเตอร์กันอยู่
Hiren's BootCD 8.4 - All in one Dos Bootable CD which has all these utilities.

Partition Tools:

- Partition Magic Pro 8.05 - Best software to partition hard drive

- Acronis Disk Director Suite 9.0.554 - Popular disk management functions in a single suite

- Paragon Partition Manager 7.0.1274 - Universal tool for partitions

- Partition Commander 9.01 - The safe way to partition your hard drive,with undo feature

- Ranish Partition Manager 2.44 - a boot manager and hard disk partitioner.

- The Partition Resizer v1.3.4 - move and resize your partitions in one step and more.

- Smart Fdisk 2.05 - a simple harddisk partition manager

- SPecial Fdisk 2000 - SPFDISK a partition tool.

- eXtended Fdisk 0.9.3 - XFDISK allows easy partition creation and edition

- GDisk 1.1.1 - Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.

Disk Clone Tools:

- ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) - Best software to clone hard drive

- Norton Ghost 8.3 - Similar to Drive Image (with usb/scsi support)

- Acronis True Image 8.1.945 - Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning.

- Partition Saver 3.20 - A tool to backup/restore partitions.

- COPYR.DMA Build013 - A Tool for making copies of hard disks with bad sectors

Antivirus Tools:

- F-Prot Antivirus 3.16f - Very good virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)

- McAfee Antivirus 4.40 - a virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)

Recovery Tools:

- Active Partition Recovery 3.0 - To Recover a Deleted partition.

- Active Uneraser 3.0 - To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.

- Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 - To Recover data that has been deleted/virus attack

- Winternals Disk Commander 1.1 - more than just a standard deleted-file recovery utility

- TestDisk 6.5b - Tool to check and undelete partition.

- Lost & Found 1.06 - a good old data recovery software.

- DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100 - An excellent data recovery software.

- Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64 - Another excellent data recovery software with many other options.

- PhotoRec 6.5b - File and pictures recovery Tool.


Download:

http://rapidshare.de/files/32246498/...t-best.net.rar
โปรแกรมสารพัดประโยชน์ที่พิชิต Windows ได้อยู่หมัด
TuneUp 2007 6.0.1255
With TuneUp Utilities 2007,your system will be faster, more comfortable and more secure. All important aspects of system configuration, security, cleanup and maintenance can be accessed through a modern graphical interface.

TuneUp Utilities 2007 - Start Center is made up of many useful modules that can all be accessed from a common Start Center.

Reliable Protection for Your Data
TuneUp Disk Doctor performs a thorough analysis of your disk drives and their file systems. Errors can be automatically repaired to prevent data loss.

Simple Hard Disk Organization
Get a quick overview of your entire hard disk with 1 click. Identify and eliminate unnecessary files and gain valuable free space.

Simple Windows Customization
Configure all of your important Windows settings to meet your needs, secure your system and expand the functionality of Internet Explorer 7 and Firefox 2.

Perfect Error Correction
Installing and working with applications can often cause errors in the Windows registry. With a few clicks, you can easily find and correct these errors.

Simple 1-Click Maintenance
Run regular maintenance functions with a single click - fully automatically, if desired!

Optimum Start Acceleration
Decide for yourself which programs should be run on Windows startup. Find and remove unnecessary items that slow down your system.

Internet and Windows Acceleration
Enjoy faster surfing and faster Windows operation. Items in your Windows configuration that slow your system down will be detected and fixed. Your Windows registry will be defragmented.

Secure Data Rescue and Deletion
Easily restore deleted files. Permanently and securely delete sensitive files with the secure DoD 5220.22-M and Gutmann methods.

Individual Windows styling
Give Windows an individual style! Change and expand the interface, replace symbols and even change your Windows XP logon and start screens.

Download :

http://rapidshare.com/files/24909385...55_Inl_Key.rarถ้าท่านจะ Burn แผ่นหนังหรือเพลงหรือจะเก็บไฟล์โปรแกรมลงแผ่นต้องให้ โปรแกรมนี้ช่วย
Nero Burning Rom 7.8.5

Nero 7 - The Ultimate solution for Data, Video, Photo, Audio and BackUp! The redesign of the user interface improves the usability and makes Nero Burning ROM 7 the fastest to use ever. The access from Nero Burning ROM to the Nero Home database guarantees easy access to media files including advanced search options with Nero Scout.
Nero 7 Premium enables you to experience your digital media in completely new and innovative ways. With the addition of a Nero Home �C media manager, you can now have the complete PC and TV experience. Whether you want to access your media files from the comfort of your living room, or complete digital media projects on your PC, Nero 7 Premium is all you need.
Now, with more features than ever before, this powerful software can transform your digital photos into professional animated slideshows, backup all of your valuable data, manage or search your media files, edit video or photos, create DVDs (including menus), and stream your files over a media server, and compress files to take on the go.
Nero 7 Premium supports Blu-ray technology and gives you the ability to burn your data to BD-RE and BD-R (Blu-ray) media, which enables you to store enormous amounts of data (25-50 GB) onto a single disc.

Download :

http://rapidshare.com/files/22081051/NBR785.part1.rar
http://rapidshare.com/files/22080803/NBR785.part2.rar

pass : dionysosโปรแกรมจัดการภาพที่เป็นรองก็แค่ Photoshop
Acdsee 9.0

View, organize, and enhance your photos more quickly and easily than ever before so you
can start sharing them with the world. From camera to computer in nanoseconds, sort your
photos into categories and folders ultra-fast. Assign each a rating, do quick-fixes, then
make high-quality prints and share by email

Download full :

http://rapidshare.com/files/24785765...by.Slisher.rar

โปรแกรมเล่นเพลงแปลงไฟล์เพลงและดูไฟล์หนังต่างๆ
jetAudio 7.0.0.3001

Its aslo now Called Crown Media Center

JetAudio is integrated multimedia software made up of a single compact rack. Not only does it play various music and video files, it also has features such as CD burning, recording, and conversion to other file formats.

You can create your own Internet broadcast by using JetCast, provided with JetAudio, and you can play all major file formats, including WAV, MP3, MP3Pro, OGG, WMA, MPEG, AVI, WMV, MIDI, RM, and video and audio CD tracks.

Convert among audio file formats, and record analogue audio to various formats, tag editing for MP3, OGG, and WMA files; sound effects including wide, reverb, and x-bass; multi-channel sound output; speed control of audio playback; cross-fading for a smooth transition between two songs; a skinnable user interface; and synchronized lyrics display (karaoke) for MIDI and MP3 files, supports for video conversion for iAUDIO U3, supports .ts, .tp file extension, and includes video format converter to AVI.

Download :
http://rapidshare.com/files/24001632/JAD7_BASIC.exe

VX Plus :
http://rapidshare.com/files/24167419/JAD7_PLUS_VX_u.exe

Here is Jetaudio 7.0.0.3001 plus VX
http://download1.iaudiousa.com/JetAu..._PLUS_VX_u.exe

Download Retail :
http://w12.easy-share.com/973647.html


For making VX Plus version do the following

Quote:
If any body have any previous(5.xx/6.xx/7.xx) Plus version with VX then install this one without uninstalling that. Then u will have VX Plus Version.

Key Features:
- Supports All Major File Formats
- Audio CD burning
- Recording
- Tag Editing
- Multi-channel sound ouput
- Crossfade
- Skin
- Subtitles
- Internet CD Database
- Convenient album management & Playlist
- Utilities
- Conversion
- Audio CD Ripping
- Internet Broadcasting
- Various sound effects
- Speed Control
- Resume
- Synchronized Lyric (Karaoke)
- Alarm & Timer
- Equalizer
- Superb Crystal-Clear Sound

Screenshots

HijackThis โปรแกรมแก้ปัญหาไฟล์ที่สร้างปัญหาหรือไฟล์ที่น่าสงสั ย ดูได้จากกระทู้ปักหมุดครับ

Download :

http://www.majorgeeks.com/download3155.html

OR :

http://www.softpedia.com/progDownloa...load-5034.html
DVD2SVCD VCD โปรแกรมรวมแผ่น VCD เป็น DVD

Download 1

OR Download 2

OR Download 3

วิธีการติดตั้ง DVD2SVCD VCD

วิธีการติดตั้ง 1

วิธีการติดตั้ง 2

วิธีใช้ DVD2SVCD VCD

วิธีใช้ 1

วิธีใช้ 2

การแปลงหนัง

การแปลงหนัง

DVD Shrink โปรแกรมก็อปปี้และบีบไฟล์จากแผ่น DVD ลงเครื่อง

Download 1

Download 2

วิธีใช้  DVD Shrink

วิธีใช้