טופס מסירה של שליח הדואר - כתב בי-דין

מצ"ב (בתחתית דף זה) קובץ וורד doc של טופס מסירה של כתב בי-דין שעל השליח כקובץ וורד למלא ולאחר מכן לחתום בפני עו"ד על תצהיר.

מסירה משפטית צריכה להיות מסירה ביד לנמען (בכל מקום שיימצא) או לכתובתו לידי מבוגר מעל 18 (אין חובה שיחתום, עדיף וגם עדיף לשאול שמו המלא), ואם אין אף אחד בבית אז לבקר עוד פעמיים בימים אחרים ובפעם השלישית להדביק את משלוח כתב בי-דין על הדלת. בקשה לאיתור מען רשמי של מרשם אוכלוסין במשרד הפנים (אגרה 20 ש"ח): https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mr31a@moin.gov.il

/
אתר עו"ד יונתן לוי בירותי עבר לכתובת: www.tsedek.com
Ċ
יונתן לוי בירותי,
22 במאי 2017, 4:46
Comments