7ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων
Τμήμα Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα
16-18 Mαΐου 2013
 
 
 
Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
Το συνέδριο αυτό αποτελεί την 7η κατά σειρά διοργάνωση του καθιερωμένου πλέον θεσμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ερευνητές (μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
 
Τα θεματικά πεδία του συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:
 
Βυζαντινή Φιλολογία
Γλωσσολογία
Κλασική Φιλολογία
Λαογραφία
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
Οι ερευνητικές εργασίες που παρουσιάζονται στο συνέδριο εκδίδονται, μετά από αξιολόγηση, στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7th Athens Postgraduate Conference (7th APC)
Faculty of Philology
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
16-18 May 2013
 
 
 
 
We are pleased to announce the 7th Athens Postgraduate Conference of the Faculty of Philology of the National and Kapodistrian University of Athens.
 
 
This conference is the 7th of an established series of postgraduate meetings of the National and Kapodistrian University of Athens.
 
 
 The aim of the conference is to give young researchers (MA students and PhD candidates) an opportunity to present the findings of their research to a wider audience.
 
Conference fields:
 
Byzantine Philology
Linguistics
Classical Philology
Folklore Studies
Modern Greek Philology
 
 
After the conference, the participants will be asked to submit their full papers, in order to be published in the conference proceedings.