รูปเศรษฐกิจไทยกับอาเซียน

 
                                                                                       

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 19 อย่างเป็นทางการ ...
ญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตั้งระบบสำรองข้าวของอาเซียน

ทำความเข้าใจกับนโยบายเศรษฐกิจและโครงการอุสาหกรรมอาเซียน ...

แหล่งที่มา : http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=VPcDT-GSDpDPrQevvLjLDw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CA0Q_AUoAQ&biw=1280&bih=581Comments