เทคนิคการได้คะแนน1. เทคนิคการต่อสู้
                 1.หมัด ให้ใช่เฉพาะสันหมัด คือส่วนข้อโคนนิ้วชี้ และนิ้วกลางลักษณะที่กำหมัดแน่นอยู่เท่านั้น
                 2.เท้า ให้ใช้เทคนิคใดๆก็ได้ ที่ใช้ส่วนที่ต่ำกว่าข้อเท้าลงไป
     2. บริเวณที่อนุญาตให้เข้ากระทำได้
 1.เกราะ อนุญาตให้ใช้หมัด และเท้า ถ้ากระทำในส่วนที่ห่อหุ้มด้วยเกราะป้องกันลำตัวอยู่ 
แต่ไม่รวมถึงแนวกระดูกสันหลัง
 2.ศีรษะ คือบริเวณตั่งแต่ กระดุกไหปลาร้าขึ้นไป อนุญาตให้ใช่เฉพาะเทคนิคจากการใช้เท้าเข้าทำเท่านั้น
คำอธิบาย # 1
เทคนิคการใช้หมัด เทคนิคนี้ในภาษาเกาหลีเรียกว่า “พา-รัน-จู-มก” หมายถึงการกำหมัดที่ถูกต้อง โดยส่วนที่อนุญาตให้ใช้คือส่วนด้านหน้าของปุ่มข้อของนิ้วชีและนิ้วกลาง ที่เกิดจากการกำหมัดอย่างถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงมุมทิศทางและตำแหน่งในการชก
คำอธิบาย # 2
เทคนิคจากเท้า การใช้เท้าสามารถใช้ส่วนที่ต่ำกว่าส่วนของข้อเท้าลงไป ไม่อนุญาตให้ส่วนอื่นของขา เช่นหน้าแข้ง หรือหัวเข่าเข้ากระทำได้
คำอธิบาย # 3
เกราะป้องกันลำตัว คือส่วนของร่างกายที่อยู่ใต้เกราะป้องกันลำตัว ระหว่างรักแร้ และกระดูดเชิงกราน เน้นส่วนที่สามารถโจมตีได้ ดังนั้นการใส่เกราะแล้วตามกฎจึงต้องใส่เกราะป้องกันลำตัวที่ขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง และรุ่นน้ำหนักของนักกีฬาแต่ละคน
คำอธิบาย # 4 ศีรษะ บริเวณตั้งแต่กระดูกไหปลาร้าขึ้นไป
     
    การได้คะแนน 
1.      เป้าหมายที่ทำคะแนนได้
1)      ส่วนกลางของเกราะป้องกันลำตัว คือส่วนที่มีเกราะป้องกันลำตัวปิดไว้
2)      ศีรษะ บริเวณตั้งแต่กระดูกไหปลาร้าขึ้นไป (ส่วนใบหน้าทั้งหมด) รวมไปถึงใบหูทั้งสอง ข้าง และด้านหลังของศีรษะ
2.      จะให้คะแนนก็ต่อเมื่อใช้เทคนิคที่อนุญาตให้ใช้เข้ากระทำต่อเป้าหมายด้วยความแม่นยำและรุนแรง
3.      การให้คะแนน แบ่งออกได้ดังนี้
1)      หนึ่ง (1) คะแนนสำหรับการเข้ากระทำบริเวณเกราะป้องกันตัว
2)      สอง (2) คะแนนสำหรับการเข้ากระทำบริเวณเกราะป้องกันตัวด้วยการหมุนตัวเตะ
3)      สาม (3) คะแนนสำหรับการเข้ากระทำบริเวณศีรษะ
4)      สี่     (4 ) คะแนนสำหรับการเข้ากระทำบริเวณศรีษะด้วยการหมุนเตะ
4.      คะแนนของการแข่งขัน ได้ผลจากการรวมคะแนนทั้ง 3 ยก
5.      จะไม่ให้คะแนน เมื่อนักกีฬาเข้าทำคะแนนโดยผิดกติกา และหากมีคะแนนเกิดขึ้น ให้ทำการลบคะแนนนั้นออก
 
คำแนะนำในการปฏิบัติ
เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเท้าสัมผัสศีรษะของคู่ต่อสู้ถือเป็นการสมควรที่จะให้คะแนน
คำอธิบาย # 1
ความแม่นยำ หมายถึงลักษณะของการกระทำต่อเป้าหมายเต็มที่ ภายในขอบเขตของบริเวณที่อนุญาตกระทำได้
คำอธิบาย # 2
ความรุนแรงคือ
1.      ในกรณีไม่ใช้เกราะอิเลคทรอนิคส์ แรงปะทะสามารถดูได้จากการที่คู่แข่งขันมีอาการจาก การโจมตี
2.      ในกรณีที่ใช้เกราะแบบอิเลคทรอนิคส์ แรงของการปะทะวัดโดยระบบเซ็นเซอร์ ของเกราะจะวัดแรงปะทะในการให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ จากรุ่นน้ำหนักและเพศของนักกีฬา
3.      คำแนะนำในการปฏิบัติ
-                   เกณฑ์ในการสั่ง”เค ซก” (สู้)
ในกรณีนักกีฬาถูกน็อคดาวน์ ผู้ตัดสินจะต้องตรวจดูสภาพนักกีฬาที่ถูกน็อคดาวน์เป็นอันดับแรกจากนั้นจึงเริ่มนับ
-                   ความหมายของคำว่า “น็อคดาวน์” อยู่ในกติกาข้อที่ 17
คำอธิบาย#3
การไม่นับคะแนน : ตามกฎนั้นคะแนนที่ได้มาจากการทำผิดกติกานั้นไม่สามารถนับเป็นคะแนนได้ในกรณีนี้ผู้ตัดสินจะให้สัญญาณมือไม่ให้คะแนนและสั่งลงโทษตามความผิด
คำแนะนำในการปฏิบัติ
ในสถานการณ์ข้างบนนี้ผู้ตัดสินจะตัดสั่งแยก “คัลเลียง”ทันทีและให้สัญญาณมือไม่ให้คะแนนเสียก่อน แล้วจึงสั่งลงโทษตามความผิด


Comments