TỔNG HỢP‎ > ‎

YẾU CHỈ TU TẬP

SÁCH HỌC ĐẠO ĐỨC

YẾU CHỈ TU TẬP

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

 

TÀI LIỆU ĐÁNH MÁY TỪ LỜI DẠY CỦA THẤY

 


 

YẾU CHỈ TU TẬP – A

Tu viện Chơn Như,ngày 17-6-2006

Trưởng lão Thích Thông Lạc

 

Link pháp âm: https://archive.org/details/YeuChiTuTap1762006A1

 

I. NHƯ THẾ NÀO LÀ TÂM CHỨNG ĐẠO?

Vì vậy mà phải sáu tháng miệt mài với cái pháp như lý tác ý cho đến khi làm chủ được bốn sự đau khổ của mình, còn bây giờ mấy con có Thầy cũng như trước mà có đức Phật giảng bài thuyết pháp đầu tiên thì sau thời gian đó năm anh em Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán, sao mà dễ dàng vậy? Và cuối cùng những người khác khi mà nghe đức Phật thuyết giảng xong thì họ cũng vậy, chứng quả A-la-hán một cách dễ dàng. Mà tại sao thời nay chúng ta cũng con người chứ đâu phải chúng ta là một cái loài vật gì khác sao? Y như người xưa, người xưa cũng có người thông minh, cũng có người u tối thì thời nay cũng vậy, nhưng mà tại sao người ta nghe người ta chứng đạo, còn mình nghe rồi mà tu gần chết, mà tu lọt tưởng, mà sao không chứng đạo. Bởi vậy cho nên Thầy thấy khi mà hiểu rồi sao mà đạo Phật dễ quá, mà chưa hiểu thì sao lại khó quá. Mà hầu hết Thầy thấy quý thầy chưa hiểu cho nên tu coi khó, đi khất thực thì mặt nào cũng ỉu xìu, đi cứ gầm gầm gầm gầm hổng có thấy cái vẻ hân hoan gì hết, tu thì phải hân hoan vui vẻ chứ tu gì mà coi khổ quá, quá khổ.

Cho nên ở đây Thầy xin đọc cái bài cho quý thầy hiểu. Mọi người học đạo đều nghĩ chứng đạo là một cái gì quá cao siêu, vĩ đại. Thật ra thì trong đầu óc của quý vị từ lâu đến giờ người ta truyền thừa quý vị bằng cách quý vị hiểu như vậy đó, cao siêu, vĩ đại lắm mới là người chứng đạo, chứng như Phật, ghê quá nghe như Phật, ớn quá, thành ra lúc bấy giờ mình thấy mình sẽ nhỏ nhoi, và mình thấy là thời của mình là thời mạt pháp chắc tu khó lắm, tự cái nghĩ như vậy nó cũng làm cho mình giảm đi cái hiểu biết của mình và cái sự tu tập của mình, cho nên rất là đau khổ. Bởi vì Đại thừa nó đã gieo vào tư tưởng của chúng ta cái khó khăn đó, cho nên bây giờ Thầy có nói gì, có cởi mở gì thì quý thầy cũng thấy khó khăn vì từ lâu nó truyền thừa một cách lâu dài, nó làm cho tâm chúng ta thấy quá khó, tu tập theo đạo Phật quá khó. Sự thật đâu có khó gì. Cho nên ở đây Thầy nhắc, mọi người mà đang theo Thầy tu ở đây đều nghĩ chứng đạo là một cái gì quá cao siêu và vĩ đại, nhưng sự thật không như vậy.

Chứng đạo là sống với một tâm không bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu tác động. Các con thấy không, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu mà không tác động thì cái người cũng bình thường thôi, nhưng mà có dục lậu, dục lậu là gì, là lòng ham muốn, mình muốn cái này muốn cái kia, ăn rồi bây giờ mình biết nó là dục lậu làm sao mình khởi lên, vì giờ này nó khởi muốn ăn thì biết nó là dục lậu rồi chứ gì, à mình khởi thích đi lại đằng kia nói chuyện thì biết nó là dục lậu rồi chứ gì, thì dừng nó lại, còn không thì đi lại kiếm người ta nói chuyện cho đã thì như vậy là chạy theo dục lậu rồi. Nó đơn giản, rất là đơn giản, mình ngăn, mình diệt những cái dục lậu. Còn cái hữu lậu thì là những cái mình có. Rồi cái vô minh là cái không hiểu, mà mình đã học cái lớp chánh kiến rồi thì mình có minh rồi chứ, đã biết nhân quả, đã biết các pháp vô thường, đã biết các pháp bất tịnh thì đó là mình được một số minh rồi chứ đâu phải mà vô minh hết sao? Cho nên vì vậy mà có cái vô minh lậu nào tác động được, không có cái vô minh lậu nào tác động được, như vậy là ngay đó là giải thoát rồi, chứ còn đòi gì, ngay đó là chứng đạo rồi, còn đòi cái gì nữa?

Đòi mấy người mọc ba đầu sáu tay sao, đòi phải bay lên trời ngồi ở trên trời mới gọi là chứng đạo, chứng đạo đâu phải là thần thông? Đạo Phật đâu có dạy chúng ta, chứng đạo của đạo Phật là làm chủ bốn sự đau khổ. Như cô Huệ Ân đến nay cô Huệ Ân cô cũng làm chủ được sinh già bệnh chết, bây giờ cô tịnh chỉ được 15 phút hơi thở rồi, quý thầy thì chưa tịnh chỉ được chứ cô Huệ Ân các con nhìn, cô Huệ Ân cô viết trong tập vở cô trình bày cái sự tu tập, bệnh thì cô ấy đuổi đi, già thì bây giờ cô ấy còn ngồi được chứ cô có nằm liệt chiếu liệt giường đâu, đó các con thấy không, vẫn làm chủ được thân mà, hôm đó cái lưng cô ấy còng, bữa nay cô tu tập cái lưng cô thẳng lên chút ít rồi, rồi đây nó cũng thẳng như chúng ta thẳng thôi có gì đâu, tại vì chúng ta hông chịu. Cho nên pháp của Phật nó vẫn làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người chứ đâu phải không? Mà hiện diện chúng ta đã thấy huynh đệ của chúng ta và mọi người ở đây tu tập thật sự, các thầy thấy người ta làm chủ được chứ, các thầy cũng có làm chủ được chứ đâu phải không làm chủ được, như vậy rõ ràng là pháp Phật thực tế chứ đâu phải. Như vậy rõ ràng mình có chứng chứ đâu phải mình không chứng, tại sao mình không thấy cái chứng của mình mà mình cho rằng cái chứng cao siêu vĩ đại nào. Ngồi đó phóng hào quang là chứng đạo sao, không phải cái chuyện đó.

Cho nên chứng đạo không có cái gì cao siêu vĩ đại cả, chỉ là một tâm bình thường như mọi người nhưng không có chướng ngại nào làm cho tâm người đó chướng ngại được. Nghĩa là bây giờ, như Thầy bây giờ ai làm Thầy chướng ngại, có gì, cho nên đối với Thầy, Thầy thấy nó quá bình thường, trời ơi nếu biết trước hồi đó người ta dạy cho Thầy thì Thầy cần gì phải tu cho cực. Nghĩa là không có chướng ngại nào mà tác động vào được, còn nếu mình bị chướng ngại tức là mình bị ác pháp chứ gì, cho nên đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mình sống hàng ngày như vậy là giải thoát rồi còn đòi hỏi gì nữa, đó là cái cụ thể rõ ràng.

Chứng đạo không có nghĩa là chứng thần thông, mà chứng đạo chỉ là một tâm biết, một tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế không bị bắt buộc phải tu như thế này như thế kia. Nghĩa là mình chứng đạo rồi có bắt cái tâm mình, mà buộc mình phải tu như thế này như thế kia. Còn bây giờ các con thấy tâm an lạc thanh thản vô sự cứ bắt nó quán thân, rồi bắt nó phải đi kinh hành, bắt nó phải thế này thế kia, mà Thầy thường nhắc nó buồn ngủ thì đi không buồn ngủ thì thôi, mình người chứng đạo mà ăn thua gì mà sợ. Tới giờ đi ngủ cứ ngủ ai biểu hông ngủ, ông Phật ngày xưa ông tu rồi canh giữa ông còn nằm ông nghỉ ngơi mà, đâu có gì đâu, còn nó ngủ thì cứ ngủ ăn thua gì nó, nó đâu phải là mình đâu mà mình sợ, đó các con hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tu tập nó quá cụ thể rõ ràng.

Chứng đạo đâu phải cái gì khó đâu, nó đâu phải chứng đạo là trở thành con người siêu việt. Đừng hiểu một cách sai lệch của đạo Phật như vậy thì làm cho Phật pháp nó càng lệch, lệch xa, làm cho Phật pháp nó càng xa con người. Làm cho người ta thấy người ta tu không có được, làm cho nó không có gần gũi với con người. Mà đạo Phật là đạo của con người, là đạo gần với con người, cách sống của nó rất là bình thường.

Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản an lạc vô sự, lúc nào cũng như lúc nào không bị kìm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này phải tu như thế kia, chỉ có một điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải quyết tâm buông xả đời sống nhân quả hiện có của chúng ta. Nghĩa là trong cái đời sống chúng ta là đời sống nhân quả, chúng ta có quyết tâm buông xả cái đời sống nhân quả đó không? Nhân với quả, mà có quyết tâm thì chúng ta mới buông xả được mà không quyết tâm thì làm sao?

Ví dụ như bây giờ muốn ăn mà cứ đi ăn thì làm sao? Đó là đời sống nhân quả mà, à nó muốn ngủ thì giờ này mình chưa cho phép nó ngủ thì mình tìm cách đừng có cho nó ngủ thì như vậy là mình làm chủ đời sống nhân quả. Mình muốn buông xả cái nhân quả đó thì phải làm như vậy, phải chống lại cái nhân quả đó như vậy, thì như vậy là được giải thoát chứ có gì đâu.

II. KHÔNG BỊ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT?

Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ sanh già bệnh chết, nhưng cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết? Muốn hiểu điều này Thầy xin đọc lại bài kinh Thánh Cầu. Thầy đọc cái bài kinh Thánh Cầu cho quý vị thấy Phật dạy như thế nào. Bởi vì chúng ta hằng sống ở trong cái nhân quả này chúng ta không quyết tâm buông xả cho nên chúng ta bị sanh, bị cái đời sống của chúng ta ham muốn dục lạc cái này cái kia, bị già, bị bệnh và bị chết. Nghĩa là bị, chúng ta bị chứ không phải là chúng ta muốn cái đó đâu, chúng ta bị. Vậy chúng ta muốn cho mình không bị già, bị sanh, không bị chết thì chúng ta phải tu tập cái gì đây? Theo trong cái bài kinh Thánh Cầu đức Phật có nói, sau đây Thầy xin đọc lại đoạn kinh đó để quý Thầy thấy, bởi vì chép nó hơi dài cho nên Thầy không có chép ra mà thôi.

Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, bị sanh rồi đi tìm cầu cái bị sanh.

Như bây giờ đó nó khởi là mình muốn uống một ly nước, uống ly nước ngọt, uống ly nước sữa hoặc buổi sáng muốn ăn bữa cơm, thí dụ nó khởi muốn, đó là cái bị sanh đó, phải hông, cái bị sanh đó. Thì bây giờ chúng ta lại tìm cầu cái bị sanh, chúng ta lại đi lấy bát cơm hoặc lấy cái ly nước sữa uống, đó là chúng ta tìm cầu cái bị sanh. Rồi bây giờ chúng ta, ở đây cái câu kinh rất là rõ ràng, chúng ta đừng có làm theo cái điều đó thì chúng ta không có bị sanh. Tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già, cái bị già là cái gì? Cái ăn uống đó nó chạy theo cái dục đó đó là bị già đó, ở đây để rồi cái bài kinh nó sẽ giải thích cho chúng ta cái nào bị già, Thầy xin đọc luôn để thấy rõ ràng.

Có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh, này các tỳ kheo vợ con là bị sanh, (thấy chưa?), đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh, vàng bạc là bị sanh.

Nghĩa là nói chung cái đời sống của chúng ta xung quanh hiện giờ như nhà cửa, của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai là cái bị sanh hết, là bị già, là bị bệnh, là bị chết, những cái đó đó là những cái bị đó. Thì ở đây đức Phật xác định cho chúng ta thấy nói về cái bị sanh, cái đời sống của chúng ta là cái đó bị sanh già bệnh chết. Vậy thì chúng ta buông nó ra. Vậy thì bây giờ về đây quý vị buông nó ra hết đi còn cái gì nữa, thế mà trong tâm chưa chịu buông nữa, ở ngoài cái hình thức thì buông hết chứ ngồi đây trong tâm còn nhớ vợ, thương con ngồi đây còn lo lắng không biết ở nhà nó đói khổ làm sao? Rồi ở đây nhà cửa ruộng đất của mình không biết có ai lấy không, giấy tờ không biết có lo làm không? Nó đủ thứ chuyện hết, nói bỏ chứ chưa có bỏ, bỏ là bỏ dứt hẳn thì nó mới được, tức là không bị già, không bị sanh. Đây là cách thức thật sự mà, tại sao chúng ta muốn làm chủ sanh già bệnh chết tại sao chúng ta không dám bỏ? Mà bỏ tới nửa chừng, bỏ phân nửa thôi, còn phân nửa đi về, mai mốt có ấy rút chạy quay về. Thật sự ra mình quyết bỏ là bỏ thật sạch đi, thì con đường đó là con đường chứng đạo chứ gì, khi mà quyết rồi thì nó chứng đạo chứ gì, cho nên Thầy nói dứt bỏ nhân quả là chứng đạo.

Thì Thầy xin đọc tiếp:

Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh. Và này các tỳ kheo cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo vợ con là bị già…

Nó cũng là cái lặp vì sao này kia, cũng là bao nhiêu đó lại sanh già bệnh chết, nghĩa là cái đoạn kinh này nó lặp đi lặp lại cái chỗ đó là nói bị già này, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, nó cũng đều là toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, vợ con, của cải, tài sản, heo, dê, tiền bạc, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa tất cả những cái đó là cái bị sanh già bệnh chết.

Và này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh.

À bây giờ đó đi ngược lại đó, bây giờ đi ngược lại để dạy cho mình, cái kia hồi nãy thì mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết bây giờ đi ngược lại cái không cái vô sanh, cái không già, cái không chết, à bây giờ đức Phật nhắc cho chúng ta biết cái nào. Thì rõ ràng là mục đích của mình ở đây Thầy nói chứng đạo là làm chủ bốn sự đau khổ, chứng cái sự làm chủ bốn sự đau khổ, mà bây giờ mình chứng được, mình hiểu được cái không bị già, cái không bị chết, cái không bị sanh, cái không bị bệnh thì mình phải làm chủ nó mình đừng có cho nó sai mình thì mình giải thoát, chứng đạo chứ có gì. Cho nên quá dễ người ta nghe rồi người ta chấp nhận cái không bị sanh, không bị già, cái vô sanh thì tức là vô sự chấm dứt hoàn toàn có gì đâu, có gì mà phải tu, có gì mà phải thức đêm dậy khuya như vậy, có gì mà phải cực khổ đến cái mức độ như vậy. Thầy thấy quá đơn giản, đâu có gì đâu, hiểu rồi ngay đó là tôi đã giải thoát hoàn toàn.

Nay Thầy xin đọc lại cái đoạn này cho rõ ràng, đây:

Và này các tỳ kheo, thế nào là Thánh cầu, ở đây này các tỳ kheo có người tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn; tự mình bị già sau khi biết rõ sự nguy hiểm của sự bị già tìm cầu cái không già vô thượng an ổn khỏi khổ đau niết bàn của mình; tự mình biết cái bệnh và cái không bệnh, tự mình biết cái chết và cái bất tử; tự mình bị sầu cái không sầu; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm tìm cầu cái không ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi khổ ách niết bàn. Này các tỳ kheo như vậy là Thánh cầu.

Nghĩa là bây giờ mình biết những cái đó là vợ con, nhà cửa, của cái, vàng bạc, tiền của...đó là cái sanh già bệnh chết, cái bị sanh già bệnh chết, cái vô sanh, cái không bệnh, không già, không chết thì cái đó đi ngược toàn bộ là không chấp nhận cái đó, vậy thì mình không dám nhận mình bỏ đi, bỏ thật sự quyết tâm bỏ chứ đừng có tiếc, đừng có gì thì nữa hết trong đầu đừng có gì nữa hết thì ngay đó nó chứng. Người ta hiểu rồi người ta bỏ sạch người ta đâu có tiếc. Cung vàng điện ngọc đức Phật vì sự đau khổ của chúng sanh Ngài bỏ, Ngài không tiếc chút nào hết sau khi về còn có đứa con trai thay vì để cho nó thay thế mình nó làm vua chứ. Không, cho cái bình bát, coi như là cái ông Phật tiệt dòng mất rồi. Rồi cái ngai vàng này bỏ cho ai đây? Ông có tiếc không mấy con? Ông đâu có tiếc đâu, có thằng con trai ông cho làm vua mà giờ vác bình bát đi xin ăn mà chúng còn đánh lỗ đầu. Các con thấy cái chỗ của Phật ông thấy được cái thật và cái giả của cuộc đời, cho nên cái ngai vàng là cái giả, cái giàu sang là cái giả có gì, đó là cái bị sanh già bệnh chết. Cho nên dẹp hết bỏ ra về gia đình độ hết cả vợ con đi vào con đường giải thoát hoàn toàn, bỏ hết không cần thiết.

Đó là một cái gương, một cái gương rất sáng, mà cái gương rất sáng để chúng ta biết rằng tu hành đâu phải khó, chỉ cần buông bỏ mà Thầy thấy các con buông không nổi. Tại sao mà buông không nổi? Có gì đâu đã học các pháp đều vô thường, tất cả đều nhân quả, duyên hợp mà thành có gì của mình nữa đâu mà tại sao không buông bỏ. Cho nên đọc sơ cái bài kinh như vậy chúng ta biết cái gì là cái bị sanh, bị già, bị chết chúng ta phải quyết tâm chứ, quyết tâm để mà chúng ta không còn bị sanh già bệnh chết nữa. Cho nên hiểu được cái bài kinh này rồi thì chúng ta biết cái chỗ nào để mà chúng ta chốt, sau này quý vị đọc lại cái bài kinh Thánh cầu, phi Thánh cầu và Thánh cầu, nghĩa là chúng ta sống theo cuộc đời thế gian đó là phi Thánh cầu, còn chúng ta sống đúng bỏ xuống hết thì đó là Thánh cầu.

Tu hành là một sự sống bình thường, có lý đâu mà lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác, ông Phật có dạy mình xả cái đời sống của mình như vậy có xả cái ý thức của mình không? Đâu có, các con đọc cái bài kinh này có nghe ông Phật bảo phải dừng hết cái vọng tưởng, phải dừng hết cái ý đâu? Mà bảo dừng, diệt những cái đó khỏi bị sanh già, bệnh chết dừng cái đó lại đi, thì ông Phật dạy vậy tại sao chúng ta không làm vậy mà chúng ta đi làm khác, dừng hết cái vọng tưởng chúng ta làm gì, mà ông Phật có dạy đâu?

Cho nên tu hành là một sự sống bình thường, mình sống bình thường như mọi người có khác gì với ai đâu, nếu mà mình bỏ cái đó là mình phi thường đó, người ta bỏ không được mà mình bỏ được đó là cái phi thường của nó, mà cái phi thường đó quá dễ mà. Từ mình làm ra, từ cái duyên hợp của nhân quả mà có cha có mẹ chứ đâu phải là mình làm được cái này đâu, duyên hợp ra có cha có mẹ, thì bây giờ mình hiểu được Phật pháp cái này là bị già, bị sanh, bị chết này bỏ đi hết để chấm dứt sanh già bệnh chết, cái mục đích nó như vậy mà, thế rồi chúng ta lại bỏ không được.

Cho nên Thầy nói tu hành là một sự sống bình thường chứ lý đâu lại diệt ý thức phân biệt thiện pháp. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Như mình có vọng tưởng hay không vọng tưởng, trong đầu mình có suy tư có nghĩ tưởng gì thì nó nghĩ mặc nó ăn thua gì, miễn là nó đừng có suy nghĩ lòng vòng ba cái bị sanh, bị già, bị chết này thôi, chứ nó nghĩ gì cứ cho nó nghĩ, mà đừng có nghĩ cái chuyện đó, mà nghĩ cái chuyện đó thì dẹp đi mấy con sẽ được giải thoát chứ có gì đâu, đơn giản quá, quá đơn giản không có khó gì. Đức Phật đã gom lại cho chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta xung quanh bao nhiêu vật chất tình cảm của chúng ta đều là gói ghém ở trong đó hết, đó, đức Phật gọi là cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Bây giờ muốn cái mà không sanh, không già, không chết thì bỏ cái này xuống đi, chứ đâu có bảo mình diệt cái ý thức của mình, đừng có niệm ở trong đó, các con hiểu rõ cái chỗ này.

Cho nên bây giờ mà cứ ngồi đó mà lại ức chế cho hết, còn bữa nào mà có vọng tưởng lia lịa tới thì trời ơi bữa nay tôi sao mà khó quá, đó là cái tu sai, tu sai không đúng của mọi người.

Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, có tướng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó Thầy nhắc lại đó. Thầy sẽ đọc lại câu này thấy rõ: tu hành là một sự sống bình thường chứ lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác, cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người; nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, tức là những kiến tưởng chúng ta khởi nghĩ có tính bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết. Nó đúng với cái câu trong bài kinh Thánh Cầu, tất cả những vọng tưởng đó, đều ngăn tất cả những vọng tưởng đó, những cái vọng tưởng mà bị sanh, bị già, bị chết đó, tất cả những vọng tưởng đó nếu nó đến thì chúng ta ngăn và diệt, còn những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để tự nhiên, nhớ cái câu Thầy nói. Nó có vọng tưởng nhưng vọng tưởng không sanh, không già, không chết thì để tự nhiên chứ. Vậy cái vọng tưởng nào không sanh, không già, không chết? Qúy vị biết quá mà, bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ chúng ta thanh thản an lạc vô sự này thì cái này rõ ràng là cái vọng tưởng không sanh, không già, không chết chứ gì. Tâm thanh thản an lạc vô sự thì làm sao có sanh già bệnh chết gì trong đó được, nó đơn giản vậy, mà có những cái kia thì mình thấy điểm mặt nó liền, đâu chấp nhận nó, cho nên cứ để tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đâu cứ phải gò bó cái tâm nó quá là cực khổ như vậy.

Cho nên tu riết rồi Thầy thấy mấy con, tu riết rồi cái mặt cứ gằm gằm như này mà không thấy hân hoan chút nào hết. Người nào cũng thấy coi nó khắc khổ quá, hai tháng qua rồi nhìn coi bộ người nào coi thấy cũng khắc khổ, sao mà làm khổ mình đến cái mức độ như vậy. Bởi vì không có dám ngó ai hết, ai biểu ngó tới ngó ngang làm chi, nhìn thì nhìn chứ có gì đâu nhưng mà đừng có liếc người ta. Cho nên đức Phật dạy “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà sanh”, phải không mấy con? Không phóng dật mà các pháp lại sanh, như vậy là có vọng tưởng hay không vọng tưởng đây? Các con cứ nghĩ đi, các con cứ nghĩ cái câu của lời đức Phật nói, câu đức Phật lời nói quá rõ ràng, “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà sanh”, do nơi tâm không phóng dật mà sanh, vậy thì do nơi tâm, pháp lành mà, vậy thì nó có phải là cái bị sanh, bị già, bị chết nữa không, đâu có nữa, cho nên nó đâu phải là hết vọng tưởng đâu. Qúy vị có nghe rõ lời dạy này chưa? Không phóng dật nhưng các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh, đọc câu này chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? Nếu hết vọng tưởng chúng ta thành cây đá mất. Nghĩa là tu cái kiểu mấy con mà đi khất thực mà Thầy thấy ít hôm chắc nó thành cây thành đá hết, nghĩa là không dám cục kịch đi cứ nhìn cái chân này bước, bước, bước rồi tới nó lấy cơm rồi cúi đầu đi về không dám ngó qua ngó lại gì hết thành cây đá. Chúng ta ngó qua ngó lại nhưng không được liếc xéo, liếc ngang. Thì như vậy đó là những cái mình quá gò bó, mình quá sợ hãi, có gì đâu mà mình phải sợ hãi dữ vậy.

Tại sao chúng ta lại dẹp hết vọng tưởng để trở thành cây đá? Tu là làm chủ cái sự đau khổ để hết đau khổ chứ đâu phải tu để làm cho chúng ta trở thành con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gầm gầm đi không dám nhìn ngó ai. Tu là đem lại cho tâm hân hoan vui vẻ, đoan trang, chánh trực, không liếc xéo, liếc ngang, không nói xấu nói lỗi người, không ly gián người này với người khác, tu là đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, thoải mái chứ đâu phải đi cúi đầu, khom lưng bước thấp, bước cao. Tu là tỉnh giác nhưng tỉnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết bước đi, hơi thở mà tỉnh giác là tỉnh giác trong tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta. Nghĩa là đâu có tỉnh giác ở trên bước đi không đâu, mà đây là tỉnh giác những chuyện gì xung quanh chúng ta xảy ra, ta biết rõ thiện ác, biết rõ cái bị sanh, bị già, bị chết biết rõ, sự kiện xảy ra biết được, đó là mới tỉnh. Chứ không phải tỉnh mỗi trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Đâu có tỉnh biết mình đi không đâu, cho nên tỉnh giác là toàn diện chứ không phải tỉnh giác có một cái hành động của chúng ta thôi. Nhưng tỉnh giác trong cái hành động đầu tiên của chúng ta tu tập đó là bắt đầu, khởi sự cho người mới tu là tập nương vào hơi thở, biết hơi thở ra vô đó là mới tập tễnh, còn bây giờ các con đã trải qua bao nhiêu thời gian tu còn tập cái đó để làm gì nữa, tập làm gì.

Chứng đạo cũng như người bình thường, nhưng người bình thường thì đang bị sanh già bệnh chết làm dao động, còn người chứng đạo thì không bị sanh già bệnh chết gì hết, bất động. Cho nên người bình thường và người chứng đạo khác nhau ở chỗ tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Tu như vậy đâu có nghĩa là khó khăn phải không quý vị. Tu đâu có nghĩa là làm cho chúng ta thay đổi thân tâm khác thường, mà làm cho thay đổi thân tâm khác thường thì đâu gọi là tu đúng. Tu là ngăn diệt những hành động làm khổ mình, khổ người đó là cách thức tu.

III. CHỨNG ĐẠO

Sau 2 tháng tu hành Thầy nhìn trên gương mặt của quý thầy, của quý cư sĩ sao không thấy hân hoan, tâm có vẻ khắc khổ quá. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chứng là chứng cái gì? Phải xác định được cụ thể rõ ràng cách thức mình tu chứng là chứng cái gì? Nghĩa là mình trình bày lại cho Thầy con nghĩ tu chứng là phải chứng như vậy, trình bầy cho Thầy nghe thấy tự mình nhận xét. Bởi vì các con đọc trong Những lời Phật dạy, đức Phật đã giác ngộ cho người ta ngộ được cái chân lý, cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Để làm gì? Để mình hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó! Thì hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó là chứng trạng thái đó chứ gì. Đó là cái chân lý Diệt đế, cái chân lý.

Vậy thì chúng ta phải ngộ nhận như thế nào đúng và như thế nào sai, có phải chi chúng ta hết vọng tưởng rồi thì chúng ta mới chứng được trạng thái thanh thản an lạc vô sự được không? Phải hỏi kỹ lại, còn cứ nghĩ phải chứng nó phải có Tam minh, phải có Lục thông, phải có Tứ thần túc. Đừng có nghĩ vấn đề đó! Mà càng nghĩ vấn đề đó thì càng không có cái thứ đó, cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái điều đó. Mà chúng ta hãy nghĩ bây giờ nè, cái gì bây giờ mà làm cho chúng ta chướng ngại nè, cái gì bây giờ làm cho chúng ta khắc khổ nè. Tu mà làm cho mấy con quá cực khổ, đó là cái sai. Cho nên khi mà chứng đạo rồi đức Phật nói, con đường khổ hạnh đức Phật không có chấp nhận, mà con đường lợi dưỡng cũng không có chập nhận, hai cái ngả này Phật không chấp nhận, cho nên nó trung đạo, trung đạo là trung đạo cái chỗ nào? Cho nên trung đạo là cái chỗ không tự làm khổ mình. Tu mà làm khổ mình quá như vậy thì làm sao mà tu cho tới nơi tới chốn được? Cho nên cái tu mà làm khổ mình tức là khổ.

Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chứng là chứng cái gì? Rồi trình cho Thầy cái điều kiện đó, mình ngộ mình giác ngộ cái trạng thái mình chứng để mà biết mình đã đạt được cái chỗ đó rồi Thầy sẽ giải thích cho mấy con nghe. Đúng thì Thầy xác định cho cái này đúng và giữ gìn nó bằng cách nào Thầy sẽ chỉ cho. Chứ còn bây giờ pháp tu của Thầy à bây giờ tu tỉnh thức thì vậy, tu hơi thở là vậy, đẩy lui bệnh là vậy, xả tâm là như vậy thì thử hỏi như vậy có ích lợi gì không? Nhưng mà trả lời những cái pháp như vậy thì nó trở về với cái trạng thái bất động của nó. Nhưng mà không ngờ rằng khi mà trả lời như vậy về quý vị mới ức chế cho được cái đó thì nó sẽ lạc vào cái trạng thái ức chế, nó không niệm khởi, nó bất động thì nó lại sai pháp.

Đâu phải tu hết các tưởng là chứng đạo, đâu phải tỉnh giác là chứng đạo, đâu phải thần thông là chứng đạo, đâu phải ngồi thiền nhiều là chứng đạo, chứng đạo là tâm định tỉnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, ý muốn gì sai bảo thì thân tâm làm theo. Các con có nghe cái câu mà đức Phật đã dạy không? Tâm định tỉnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Vậy thì bây giờ mình biết cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết thì tâm nó nhu nhuyễn chứ gì, thì mình đừng có làm theo cái đó thì nó nhu nhuyễn chứ có gì đâu, chứ đâu phải tập luyện làm sao cho nó nhu nhuyễn. Các con hiểu cái nhu nhuyễn là như thế nào, còn định tỉnh là như thế nào, còn mình biết cái này là cái bị sanh, bị già, bị chết là định tỉnh chứ sao, không định tỉnh làm sao biết được cái này. Thế bây giờ ngồi cứng ngắc như gốc cây rồi nói tôi định, rồi tôi biết là định tỉnh như vậy để làm gì đây? Định tỉnh đó làm cái gì, ra ngoài kia làm gốc cây, cục đá chứ không nhẽ bây giờ con người mình tu rồi mình làm cái gốc cây, cục đá ngồi hàng rào chứ, ngồi bất động đó sáu tháng như cái chú bé người Ấn Độ đó, làm gì đó. Không lẽ tu như vậy sao, các con thấy Thầy báng sạch ba cái thứ quỷ quái này. Con người thì con người chứ tại sao con người tu để rồi bây giờ ngồi đó sáu, bẩy tháng không ăn uống gì hết, không nói gì hết, để làm gốc cây sao?

Cho nên chứng đạo là tâm định tỉnh, phải hiểu chữ định tỉnh, định tỉnh là làm sao, định tỉnh chắc có lẽ là ngồi cứng nhắc không dám cục cựa, đầu óc cũng không dám nghĩ gì hết, đó là định tỉnh; rồi nhu nhuyễn, chắc là nhu nhuyễn cái tâm nó mềm mại lắm đó nha, nghĩ cái gì lạ lùng vậy. Thầy cũng chẳng hiểu nữa, dễ sử dụng chắc có lẽ là mấy người biết bảo gì nó làm theo cái đấy chứ gì, gọi là dễ sử dụng. Cho nên phải hiểu cho đúng cái nghĩa của nó.

Chứng đạo là làm chủ sanh già bệnh chết khi tâm ham muốn một điều gì ý thức bảo không được ham muốn điều đó là nó không làm, chứng đạo là vậy. y giờ tâm chúng ta muốn cái điều đó mà không có được thì nó thôi, thì đó là chứng chứ còn gì nữa, nó có làm theo cái đó không? Mà nó không làm theo thì đó là mình làm chủ chứ gì, có phải không, mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây Thầy nói rất rõ, những cái điều này là điều các con cần phải hiểu mà tu. Chứng đạo là làm chủ sanh già bệnh chết khi tâm ham muốn điều gì thì ý thức của chúng ta chứ không có cái gì hết, không có trí tuệ ở đâu hết, ở đây là ý thức bảo không được ham muốn thì tâm mình không được ham muốn. Khi tâm sân hận thì ý thức bảo tâm không được sân hận thì tâm không sân hận đó là chứng đạo chứ sao? Nó còn giận nữa không, đã bảo là không giận mà giận thì tát vào mặt, lấy bạt tai tát vào đầu nó vài cái mày còn giận là mày chết, tao bảo không giận mày phải nghe chứ. Mình bảo mình không được sao, mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà ngồi đó gìm gìm cái đầu cho nó giận lung, có phải không, còn tát cho nó mấy tát tai nó còn giận thì tát thì nó hết giận, có phải sung sướng không, nó hết giận rồi, cái nào khỏe, cái đau này tát vô nó hết, nó giận nó cứ hằm hằm nó giận hoài nó không phải khổ sao, phải không? Các con thấy cái đó là cái đơn giản nhất của sự tu tập. Bị ý thức của chúng ta sai là hỏng. Thí dụ như bây giờ thân của chúng ta già yếu lụm cụm thôi thân này không được già yếu lụm cụm, đi đứng vững vàng, thì đó là ý thức mình bảo mà. Đây cô Huệ Ân các con thấy không, có lụm cụm vậy, nhưng bây giờ cô tập cô cũng đỡ rồi đó, các con thấy chưa, ý thức bảo mà. Bằng chứng trước mặt đó chứ đâu, cái ý thức của chúng ta nó đủ cái sức lực, ý làm chủ, ý tạo tác mà, ý dẫn đầu các pháp mà, các con nghe lời đức Phật nói quá rõ ràng mà, đâu có gì. Khi thân chúng ta già yếu lụm cụm thì chúng ta dùng ý thức bảo không được già yếu lụm cụm nữa, phải bình thường thì lần lượt nó cũng trở lại bình thường như thường, đó là cái sự tu chứng của chúng ta mà, nó làm chủ nó mà. Khi thân bị bệnh ý thức bảo thân không được bệnh thì thân nó sẽ không bệnh, các con thấy đó là cái sự thật mà đâu có gì. Nhưng mà mấy con cứ để cho dính mắc nhớ nhà nhớ cửa rồi đi nói chuyện rồi làm cái này cái kia, con bảo nó cũng không nghe chứ đừng có nói, còn mấy con nghe lời Thầy mấy con sống đúng giới đi. Sống độc cư trầm lặng không có nói chuyện với ai hết đi, mấy con sai xem nó có được không, bảo cái gì nó chả nghe. Khi mà thân nó sắp sửa chết thì mình bảo tịnh chỉ hơi thở chết đi, chứ đừng ở đây mà thở hô hấp hô hấp cho mệt, phải không nó ngưng hơi thở rồi chết có phải sướng không. Để nó ngớp rồi ngớp ngớp hoài có phải khổ không? Các con thấy mấy người sắp chết họ cứ nấc nấc thở không được, mà sống không sống mà chết không chết rất là khổ, còn ở đây chỉ bảo tịnh chỉ hơi thở, ngưng đi, chết rồi ở đó mà thở kiểu gì lạ lùng. Có phải không mấy con? Đó là sự thật người tu hành nó phải vậy chứ. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta không bị sanh bị già bị chết chứ, chúng ta cứ sống ở trong cái bị sanh, bị già bị chết chúng ta bảo nó có được không? Đâu có được, tại vì chúng ta sống đúng, đó là giới sanh định mà. Cái giới là của chúng ta sống đúng như vậy đó là giới luật, thì mấy con thấy chỗ làm chủ của chúng ta rất rõ ràng.

Đây là Thầy nói trên vấn đề dục trên ý thức mà sai bảo cái thân cái tâm của chúng ta, đó là cách thức chúng ta biết chúng ta tu tập. Mà chỉ cần giữ giới là mấy con sẽ đạt được chứng đạo. Còn năm tháng nữa, mà năm tháng nữa rèn luyện mình ở trong cái này mấy con sẽ đạt được nhiếp tâm nó đâu phải khó đâu, chứ đâu phải mấy con ráng tập như thế này như thế khác, ôi thôi tập đi muốn chết luôn mà xả ra cái trời ơi hai chân nó rũ rượi, coi bộ nó muốn ngục, nó còn khổ hơn. Cho nên vì vậy mà Thầy thấy tu sai mà còn cố.

Cho nên hôm cái bài pháp tuy nó ngắn gọn nhưng nó cô đọng đầy đủ những cái phương pháp. Người nào mà chưa ngộ được cái sự chứng đạo, cái trạng thái chứng đạo rồi đến hỏi Thầy, cần thiết để hiểu biết cái này này chứ đừng có hiểu biết cái ba lăng nhăng mà tập ức chế tâm, hỏi Thầy lăng nhăng ba cái tưởng này tưởng kia, ba cái đó dẹp xuống hết đi, ở đây không có ba cái thứ đó nữa. Tại vì mấy con cứ ngồi im lặng rồi tưởng nó sinh ra, tưởng nào đủ thứ hết, ai biểu diệt ý thức làm gì để tưởng nó vô nó làm việc, cũng như một người ngủ thì mới có chiêm bao chứ không ngủ làm sao có chiêm bao? Mà ở đây chúng ta hoàn toàn làm chủ cái ý thức, lấy ý thức mà làm chủ tất cả mọi pháp mà, còn ba cái tưởng chúng ta đâu có sử dụng, đâu có cần. Chúng ta đâu phải là thứ tu tưởng, cho nên chúng ta khác.

Đây là người tu chứng đạo ý thức làm chủ sự sống chết, tâm lúc nào cũng thoải mái dễ chịu hoan hỷ vui vẻ. Các con thấy mình đuổi nó rồi thì nó bình an cho mình thì ngồi vui vẻ chơi chứ có làm cái gì đâu, chứ đâu phải quá dụng công dụng sức tu tập mệt nhọc quá cho nên mặt héo xèo. Có phải không mấy con dụng tâm quá, cái mặt méo xèo, không có người nào hân hoan được. Bởi vì quá dụng công tức là quá hao sức, còn cái này mình dùng ý thức của mình đuổi, sống đúng đời sống giới không ăn phi thời, không nghe ca hát, không vui chơi, không gì hết. Các con thấy rồi bây giờ bắt đầu mình dùng ý thức của mình đuổi tất cả những cái chứng ngại, cái bị già, bị sanh, bị chết mình làm chủ nó, mình đâu có sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết đâu. Rồi bắt đầu từ cái tâm niệm của mình mà khởi thì biết nó là cái bị sanh, bị già, bị chết thì tác ý đuổi. Thì bây giờ nó đến với mình đau nhức ở trên thân, nó đến với tâm niệm phiền não, sân hận, lo lắng, sợ hãi đều là dứt hết chứ mình có chấp nhận nó đâu, cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết mình biết mà.

Đó là qua cái bài Thánh Cầu chúng ta biết rõ cái đường lối, cách thức tu tập của mình chứ không khéo chúng ta cứ ức chế tâm để mà tập tỉnh thức, để mà tập xả tâm bằng cách này bằng cách kia thì chúng ta không khéo chúng ta lọt vào trong trạng thái của tưởng rất là khó khăn.

Cho nên chứng đạo là sống trong sự an vui, thanh thản trước các ác pháp, chứ đâu phải chứng đạo chứng như cục đá gốc cây. Như sư cô Huệ Ân làm chủ được thân tâm một cách cụ thể. Đó bây giờ cô Huệ Ân ngồi trước mặt chúng ta cô làm chủ được rõ ràng, như vậy là chứng đạo chứ còn đòi gì mấy con? Các con thấy hạnh phúc quá, trên thân có đau thì cô tác ý một vài giây, một vài phút là vượt qua. Thậm chí cái thân đã trở thành cái tật đi mà còng thế rồi nó vẫn ngay lại được, đó là cái chứng đạo, cái lực của chứng đạo đã có chứ đâu phải không? Nhưng thời gian chúng ta để chứng đạo trọn vẹn (..), cho đến cuối cùng chúng ta trọn vẹn thì chúng ta đủ lực chứ sao, mà đức Phật đã nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy quá rõ ràng chứ đâu phải không có cái kết quả đó đâu. Chứ không phải tu đợi đến chết mới cầu về cực lạc, mới thấy mình vãng sanh, phải vậy không, chứng đạo rất cụ thể.

Chứng đạo đâu có nghĩa là ngồi thiền hay đi kinh hành suốt đêm không ngủ. Xưa đức Phật canh giữa Phật còn nằm kiết tường nghỉ ngơi kia mà. Các con thấy ngày xưa đức Phật đã tu chứng rồi nhưng mà canh giữa trong cái thời khóa đức Phật đã nói rất rõ, đức Phật còn nằm nghỉ ngơi, đâu có ép buộc mà chúng ta phải thức trắng đêm. Cho nên ở đây tất cả những điều mà Thầy cô đọng lại để cho chúng ta biết cách thức tu tập. Nay nghe rõ ràng rồi các con còn có cái gì mà thắc mắc không.

Hôm nay Thầy nhắc thêm một lần.

Hết băng “Yeu chi tu tap 17-6-2006 A”

 

SÁCH HỌC ĐẠO ĐỨC

YẾU CHỈ TU TẬP

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

 

 

TÀI LIỆU ĐÁNH MÁY TỪ PHÁP ÂM CỦA THẦY

 


 

YẾU CHỈ TU TẬP – B

Tu viện Chơn Như,ngày 17-6-2006

Trưởng lão Thích Thông Lạc

 

Pháp âm tại đường dẫn:

https://archive.org/details/YeuChiTuTap1762006A1

Tiêu đề băng : Yeu chi tu tap 17-6-2007 B.mp3

(...)

Thầy chứng pháp nhãn rồi đó thì sau thời gian năm mười ngày chứng quả A-la-hán, bởi vì đã thấy được sau khi chứng pháp nhãn đã hiểu được giác ngộ đó, nhưng là ngộ rồi, ngộ rồi bắt đầu thực hiện trong những ngày đêm thấy rõ ràng từng cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình  được, ờ thôi ta chứng đạo đi về ta ở, có vậy thôi mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ Tứ thần túc, có Thần thông liền tức khắc chứ có gì đâu. Tại vì không có ác pháp tác động vào, tâm luôn thanh tịnh rồi. Ngay từ lúc đầu đã chứng ngay cái đầu tiên, A-la-hán rồi, là cái trạng thái bất động đó, cho nên tất cả ác pháp làm động không được. Còn mấy con hơi chút là động, Thầy nói sao mà nó động, nó động thậm chí như chú Pháp Ngộ phải chạy đi. Phải không, vừa rồi các con hiểu không ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh thôi mà ở đây phải chạy ra ngoài đó xách cái thơ chạy vào, có không? Nó động như vậy thì mấy con nghĩ như thế nào?

Ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết tao đâu cần, phải xách thơ đi, đã biết như vậy thì mình đã không bị sanh, bị già, bị chết còn xách thơ đi là bị sanh, bị già, bị chết rồi đó, có đúng không? Thầy nói có đúng không, mấy con cứ xét qua cái bài kinh Pháp Cầu, Thánh Cầu xem có đúng không? Cho nên ở đây không có khó, dễ quá không khó, có một chút xíu mình thành Phật, thành A-la-hán. Nhưng Thầy biết trong đầu chúng ta cứ nghĩ khó chứ chưa có người nghĩ dễ đâu, người nào mà nghĩ dễ là nó cởi mở cười hoài, tưởng đâu mà khó ai dè nó dễ quá trời, nó dễ quá trời chứ có gì đâu. Cái này sai, cái này đúng, thì cái đúng mình sống, cái sai mình bỏ chứ, ai dại gì cái sai mà cứ ôm hoài, các con hiểu chưa?

Thôi bây giờ đủ rồi hem, còn bây giờ các con xem phim, Thầy rút về Thầy lo công chuyện khác, đủ rồi hem bây giờ không có thưa hỏi Thầy thêm gì nữa hem, tu được thì được không thì xách gói về, có vậy thôi. Thầy nói rồi, Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi không còn có chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong thất sống độc cư trọn vẹn, nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết là chỗ nào thì dẹp nó là mấy con chứng đạo, có vậy thôi. Chứ mấy con tu cái gì? Đâu có tu cái gì nữa đâu, đâu có tu cái gì. Bị sanh, bị già, bị chết cái đó là biết rồi, còn không thì mượn kinh người ta đọc, còn không nữa Thầy mở máy ra Thầy lấy một cái đoạn kinh đó, kinh Trung bộ đã có ở trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra Thầy gửi cho mọi người đọc cái bị sanh, bị già, bị chết đó. Tại vì mục đích của mình là làm chủ sanh già bệnh chết mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này thì phải dẹp, hiểu chưa? Như vậy là hỏi Thầy làm cái gì nữa, Thầy có dạy tu cái gì nữa cũng bằng thừa rồi! Sung sướng quá trời, có cần cạo đầu cạo tóc nữa đâu. Bây giờ có tóc cũng giải thoát mà không tóc cũng giải thoát, người nào là con người cũng giải thoát hết chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Tu dễ dàng quá, phải không, không có khó khăn đâu, phải không?

Bây giờ để Thầy coi cái gì đây Thầy trả lời. Trong cái vấn đề phim ảnh thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong bảy tháng thì cứ về tu, còn ai muốn xem thì cứ ở đó thì mai mốt cuốn gói về, có vậy thôi. Bởi vì mình xem phim là nó động tâm nhưng mà nó để cho mình, cái sự động tâm của mình ấy mà mình biết quyết tâm để mà mình tu giải thoát thì mình đừng xem, chờ năm tháng sau hãy xem. Khi mình tu rồi mình xem xem thử coi cái phim nó ra sao.

Theo Thầy thiết nghĩ nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người, có một số người người ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận thì người ta sẽ bị động tâm. Cho nên Thầy muốn nói cái người nào mà quyết tâm để giải thoát trong còn năm tháng nữa thì hãy về, còn người nào mà không quyết tâm thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem, để thấy cái chuyến đi của Thầy có đầy đủ ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa, cuốn phim rất hay, đầy đủ ý nghĩa. Nghĩa là Thầy dựng lại cái của Phật giáo đã bị dìm mất cách đây hai ngàn mấy trăm năm, hôm nay dựng lại. Mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn năm tháng này chứng đạo. Nếu mà không có những người chứng đạo này kể như là tất cả phim ảnh này đều là dẹp xuống hết không bao giờ...Thầy bỏ hết, từ kinh sách của Thầy viết mặc dù công lao Thầy rất lớn dựng lại Thầy cũng dẹp bỏ hết, Thầy tuyên bố với mấy con là như vậy, nếu có người chứng, mà không có người chứng thì Thầy dẹp hết. Phim ảnh gì Thầy dẹp hết, Thầy không để cho người ta biết. Còn có người tu chứng thì phim ảnh này và kinh sách của Thầy là một cuộc cách mạng lâu dài, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo hết. Đồng thời năm tháng nữa có người tu chứng là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi Thầy chỉ là một con người bình thường, một ông già lọm khọm như bao ông già khác, bây giờ chống gậy đi chơi không có làm việc gì hết, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa, chừng đó mấy con đừng có thấy Thầy mặc chiếc áo này nữa!

Thầy nói thật mấy con, Thầy không mặc chiếc áo này nữa, Thầy mặc chiếc áo nông dân, chiếc áo bà ba của người nông dân, Thầy chống cây gậy đi chơi. Thầy nói thật với mấy con, vì chiếc áo này là phải làm một cái gì nó thuộc về tôn giáo, nó thuộc về đạo đức, mà không làm được thì mình là một nông dân của quê hương này thì mình trở về một nông dân, Thầy xả bỏ hết tất cả, đời của Thầy coi như là ra đi Thầy muốn chết hồi nào chết, bởi vì Thầy làm chủ được Thầy mà, Thầy biết chỉ có Thầy làm được điều này còn hoàn toàn còn không ai tu được. Đạo Phật dễ, không khó, tại sao người ta tu không được? Đó là duyên.

IV. THỜI GIAN TU TẬP CHỨNG QUẢ A-LA-HÁN CÒN 5 THÁNG NỮA

Thầy mong sau này có người khác tu chứng, Thầy chết cũng không tiếc. Nếu tình trạng này thì không có bao nhiêu người tu chứng. Cho nên hôm nay cái bài pháp nhắc nhở cho các con biết không phải thành Phật khó. nếu các con không lưu ý kĩ thì còn 5 tháng nữa, không, thời gian không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thành tựu của mình. Thầy đã có sự quyết định, Thầy không lừa đảo, Thầy không gạt người khác. Được thì Thầy dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại lợi ích cho con người; mà không được nhất định dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ; người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho người ta khổ, phí cuộc đời. Cho nên ở đây quí vị quyết tâm còn 5 tháng nữa quý vị hãy về...(...), con hãy về lo tu đi. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu được đâu, không phải dễ. Những người mà người ta sẽ sắp sửa tới. Còn trong quý vị nhìn ở đây đông như vậy chứ chưa chắc là (...). Thầy nói thật sự người nào tu như thế nào Thầy biết hết, Thầy đã theo dõi từng chút.

Cho nên quý vị nghe như vậy quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi, 5 tháng quý vị không vứt được đâu. Cho nên mình phải hiểu mình, biết mình. Bởi vì tu theo Phật mà, phải rõ mình từng chút, biết mình làm được hay không làm được, biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rẩt rõ từng tâm niệm của mình mà, mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ rằng, đừng có chọn lấy cái danh giả. Bởi vì bây giờ mình thấy mình tu không được mình cứ về người ta cứ tưởng 5 tháng nữa mình chứng đạo chứ gì, thì rứa mình tu là tiêu à.

Sự thật nó không phải vậy đâu mấy con, cho nên những cái băng này nó cũng là một cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích, vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy cái chuyến đi của Thầy không phải là chơi mà nó là đi đem lại lợi ích lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết trên con đường của đạo Phật. Các cô các bác khóc sướt mướt, đến đâu họ khóc sướt mướt, tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé rất nhỏ, các con xem phim Thầy các con sẽ biết. Lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát, đời quá khổ… mấy con cách thức tu thì chỉ cần con có ý thức này hiểu đúng, cách thức để xả từng tâm niệm của mình một cách đúng thì mình sẽ được giải thoát, không có khó khăn.

Thầy nói nếu mà đạo Phật mấy con mà hiểu thì Thầy thấy cái ngày hôm nay bữa nay nghe Thầy nói thì 1 tuần lễ sau các con chứng, mấy con nghiệm trong 1 tuần lễ nữa thì các con chứng đạo hoàn toàn. Biết cái nào là mình cần xả. Bởi vì mình ngồi mình tư duy sau khi nghe, nghe Thầy thuyết giảng nghe Thầy nói, cũng như 5 anh em Kiều Trần Như sau khi nghe Phật thuyết giảng thì về suy ngẫm, đâu phải nghe rồi thì về nói hay quá... tức là chứng pháp nhãn thanh tịnh, hay quá, tuyệt vời. Không có cái pháp nào, từ xưa đến giờ chưa có cái hệ thống ngoại đạo nào dạy như đức Phật mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình.

Cho nên nghe rồi về suy ngẫm, trong thời gian suy ngẫm cho nên sau thời gian đó là chứng đạo. Suy ngẫm rồi chứng đạo, biết cách suy ngẫm rồi, biết cách của mình để ngăn diệt tất cả chướng ngại pháp. Ngăn cái bị sanh, bị già, bị chết để cho mình sống trong cái vô sự. Bởi vì trong Tứ diệu đế các con thấy cái trạng thái an lạc vô sự đó là cái vô sanh, cái không bị già bị chết. Thầy đã dạy rồi, chỉ cần mình xả cái kia là cái này (…) chứ đâu phải là đem cái này mà gò bó ức chế nó để cho nó có cái cái này hoài… Tâm thanh thản an lạc vô sự mà cứ nhè trên đó mà tu tập trên thân tâm thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái này nó có, mà cái này chưa xả mà nó lòi ra thì xả nữa, mà hễ xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại thì mình cứ xả. Cho nên xả cái này thì có, cho nên nó dừng 1 ác pháp thì 1 thiện pháp hiện ra, cho nên chứ đâu phải cứ làm thiện pháp mà ác pháp nó dừng, mình cứ dừng ác pháp thì thiện pháp nó hiện ra, 1 ác pháp này dừng thì có 1 thiện pháp nó hiện ra chứ. Tu là làm cái chuyện này chứ đâu phải nuôi giữ cái thiện pháp mà ác pháp không dừng, thì làm sao hết.

Các con thấy rất rõ, cho nên ở đây nó rõ ràng, có 2 vế rất rõ ràng: cái này dừng thì cái này có, nó dừng niệm sanh niệm già niệm chết thì cái vô sanh này nó có chứ. Chúng ta cần gì phải giữ cái vô sanh này, chúng ta chỉ cần diệt cái ác pháp này thì tất nhiên nó sẽ có, có vậy thôi… Cho nên chúng ta có làm gì đâu, ngồi đây và tất cả những cái bị sanh, bệnh, già, chết hiện ra thì diệt, diệt nó được thì nó hiện ra cái vô sanh. Và cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục trong 5, 7 ngày. Khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì ngay đó chúng ta chứng đạo, tại vì nó muốn cái gì thì chúng ta bảo nó dừng hết rồi. Các con thấy dễ không. Tại vì mình biết nó nhất định là chết chứ nhất định ta không làm, tại vì như vậy là giải thoát chứ sao? Còn mình có làm theo nó nữa đâu cho nên là giải thoát chứ gì, nó là chứng chứ gì. Nhưng mà cái thời gian để chúng ta đủ thần túc thì nó không phải có 1 ngày 2 ngày. Biển mà muốn lặng yên thì gió phải dừng, mà gió dừng rồi thì cái nhấp nhô vẫn còn chứ, thời gian sau nó hết chứ nó đâu có còn hoài.

Nguyên Thanh hồi nãy tiếp duyên với Thầy thì xin …Từ và Nguyên Thanh chia làm 2 khu ở riêng ra để mà tu, cố gắng trong mấy tháng mà tu. Hai người đừng có ở gần nhau, gần nhau thấy nhau rồi cũng nói chuyện này kia rồi tu không được, cho nên chia ra. Giờ ở đó có 2 khu, người nào cũng tách rời ra để ráng mà lo tu, thời gian không còn lâu, có hiểu không? Hiểu thì tu mới xả được tâm, mà cứ ở gần thì người này làm cho người kia động. Cho nên ở đây các con thấy những người nào mà làm động. Ở đây thì thầy Chơn Thành ở gần cái cửa. Mà mấy con đi qua cái cửa gần cái thất người ta ở, mấy con đừng có đóng cái cửa cái rầm, tội người ta ở gần, nó khổ vậy. Bây giờ thầy Chơn Thành ở gần cái cửa mà đi ra đóng cái cửa, cái cửa mà cái cửa sắt đóng cái rầm thì người ta làm sao người ta tu. Cho nên mình là cái người tu phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng có làm như vậy. Cho nên ở đây lúc mà 10 giờ đi ngủ đóng cái cửa cái rầm không biết…, phải nhẹ nhàng, phải làm khéo léo, đi nhẹ nhàng, thanh thản. Tất cả những điều này mình cố gắng khắc phục trong cái thời gian gần đây để cho mình tu cho được, làm cho được. Bởi vì hạnh phúc của loài người là nơi mấy con. Chứ quyết định của Thầy mà, đời sống của Thầy là đủ rồi, Thầy làm chủ rồi, còn ai có thể nào mà gạt gẫm Thầy nữa. Thầy làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, Thầy biết chỗ Thầy về. Còn mấy con tuy rằng học giờ nhưng mờ mịt, và biết bao nhiêu chúng sanh đang đau khổ. Mà hôm nay Thầy lấy một số người này để tiêu biểu cho cái phước báu của chúng sinh, thì cái trách nhiệm bổn phận của mấy con không phải là chuyện thường nếu dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả. Các con đã đọc lại 2 cuốn sách đạo đức Thầy viết, các con thấy nó gần gũi với con người chứ đâu có xa đâu, cái đạo đức của nó như vậy, đạo Phật là đạo đức như vậy chứ không phải đâu xa, thế mà dựng lại toàn bộ 24 tập đạo đức như vậy thì đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này biết bao nhiêu.

Các con biết vừa rồi một tờ báo Việt Nam chúng ta nói về bên Liên Xô, cái vấn đề gia đình nó thay như là thay áo, mà cái rượu chè đánh lộn đánh lạo trong gia đình một cách tàn nhẫn bên Liên Xô. Hiện tượng trên các nước Âu phương, vì ba cái rượu này mà tai hại rất lớn, nghĩa là gia đình tan nát hết. Rồi cái vấn đề mà mại dâm nó đã làm bao nhiêu gia đình tan nát không còn chút gì, làm cuộc sống đau khổ lắm.

Nhưng mà mấy con là những người ngồi trước mặt, tiêu biểu cho nền đạo đức mà mấy con không làm được lời Thầy dạy, lỗi của ai mấy con biết không - lỗi của mấy con không hiểu cho rõ, lỗi mấy con không ráng tu tập. Cho nên nhân loại sẽ chịu những cái nỗi đau khổ này. Mấy con thấy cái nhiệm vụ của mấy con ngồi trước mặt Thầy mấy con bỏ hết, gia đình bỏ hết tất cả mọi cái. Mấy con đến đây để thực hiện con đường đạo đức của Phật giáo các con làm được, đem lại lợi ích cho mình cho loài người thì các con phải quyết tâm. Một người tu chứng, nền đạo đức của Phật giáo còn. Tám lớp học của đạo Phật sẽ dựng lại; giáo trình Thầy sẽ đem hết sức mình Thầy làm giáo trình từ lớp Chánh kiến cho đến Chánh định, bài vở hẳn hòi. Những cái bài kinh trong kinh Nikaya của HT Minh Châu dịch, Thầy sẽ đem vào những cái lớp, Thầy sẽ kết tập kinh sách lại hết.

Còn nếu mà mấy con tu không chứng, còn 5 tháng nữa Thầy dẹp sạch hết Thầy không làm gì nữa, Thầy chống gậy đi chu du chơi cho sướng, chẳng cần ai biết đến Thầy. Thầy đi tới đâu, cái phước báu của Thầy rất đầy đủ, Thầy biết. Đi đến đâu Thầy no đủ đến đó, hổng có ai mà không cho Thầy; nghĩa là Thầy đến Thầy xin, Thầy đâu có xin đồ ngon đâu, xin cơm đổ cơm thiu của họ ăn cũng được có cần gì đâu, đối với Thầy thì cái gì cũng sống được, đối với Thầy không quan trọng.

Cho nên hôm nay Thầy nói trước mặt mấy con, cái trách nhiệm bổn phận của mấy con; cái nền đạo đức của Phật giáo có dựng lại được là ở mấy con, chứ không phải ở chỗ Thầy, Thầy dạy hết rồi. Cái bài cuối cùng này là Thầy nhắc mấy con, Thầy đem cái bài Thánh Cầu Thầy nhắc mấy con cách thức để cho mấy con biết cái gì bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, là mục đích nhắm vào cái chỗ tu đúng.

Con muốn nghe thì Thầy sẽ cho in cái đoạn đó (...). Rồi Thầy sẽ cho in tài liệu như vậy, nhưng mà ở đây các con phải có sự quyết tâm, chỉ còn có 5 tháng, không lâu đâu, được hay không được đó là cái phước của chúng sanh mà các con là tượng trưng cho chúng sanh... Thầy nghĩ rằng coi như nó, cái sự tu tập này nó thoáng qua, 5 tháng nó thoáng qua chớp mắt, các con thấy chỉ 1 chốc lát thì mình đã thấy cái Tết nó đi tới rồi huống hồ là 5 tháng đâu có còn dài đâu. Hôm nay thì mấy con thấy hai tháng, một tháng. Bữa nay là ngày 17, hôm đó Thầy mở cái lớp là ngày mùng 6 tháng 4. Bởi vì ngày rằm thay vì Thầy mở ngày rằm, nhưng mà  ngày rằm Thầy phải đi họp. Rồi thay vì ngày hôm qua là đúng ngày 16 thì Thầy cũng lại đi họp, các con thấy nó trùng lặp hai lần nên chuyển qua ngày 17. Thì các con biết sự quyết định của nó là…, đó thì ở đây Thầy nghĩ rằng nếu mấy con chỉ cần có người quyết tâm một chút thôi, hiểu rõ 1 chút thì sẽ có nhiều người chứng đạo, chứng thực sự chứ không phải chứng bằng cách nói chơi hay là sợ Thầy bỏ mấy con nói dối, nói dối với Thầy không được. Mấy con sợ mấy con nói là tôi cũng chứng đạo, Thầy trắc nghiệm không có là chết. Không có gạt Thầy được mà - Thầy nói thực sự; cái gì đúng là đúng, các con tu tới đâu là Thầy biết tới đó, và những người nào Thầy đang chú ý nhiều.

Bởi vì cái mục đích dựng lại đạo Phật và cái mục đích dựng lại cái nền đạo đức cho loài người là nó quan trọng là đào tạo những người tu chứng hôm nay. Dù Thầy có viết kinh sách, có thu băng, có băng đĩa gì đi nữa nó cũng không bằng cái người tu chứng. Nó là cái cốt lõi, nó mới xác định được con đường Phật giáo từ xưa tới giờ chưa có ai làm được cái điều này, chưa có người tu chứng. Thế mà trong cái lớp học của Thầy 7 tháng có người tu chứng để báo cho người ta biết rằng ở đây không phải là nói chơi mà nó thật sự, còn không chứng dẹp. Đó là cái quyền của mình mà, mình thấy không có làm hao của hao cải của người khác mà không làm hao sức hao lực của người khác. Bây giờ như thế này rồi phát triển như thế kia rồi ùn ùn đến đây hàng trăm, hàng vạn người, nhưng mà đến đây để làm gì, có lợi ích gì không, có bảo chứng được cái người tu chứng không hay chỉ có mình Thầy nói, mà không biết Thầy có chứng không nữa, phải còn chứng mới biết Thầy chứ, chứ còn chưa chứng đâm nghi ngờ này kia làm sao biết được. Coi chừng ông thầy này cũng như mấy ông thầy kia ham danh. Thầy nói sự thật ra, cho nên ở đây Thầy không có ham danh, làm là làm có lợi ích, còn không có lợi ích thì dẹp. Dạy người ta mà người ta thích tu như thế này làm sao, bảo độc cư thì không độc cư, bảo đừng nói chuyện thì đi nói chuyện, bảo 1 chuyện đi làm 1 chuyện khác thì làm sao Thầy dạy được đây?

Đó thì mấy con cứ thấy Thầy có nói đúng không? Cái lỗi của ai hay là cái lỗi của Thầy dạy, bảo tu tới đó dừng lại đừng có tu nữa, ức chế tâm để rồi sanh ra loạn thần kinh, trời đất ơi. Nếu một người vì danh vì lợi chắc người ta cũng mắc điên luôn, nghĩa là bây giờ mình dạy người ta điên như vậy hết ai theo mình tu nữa. Các con cứ nghĩ đi Thầy thì rất là thản nhiên bởi vì Thầy … nghe lời mình. Thật sự là mấy con ham tu nhưng mà phải hiểu cho kĩ, hỏi cho đúng rồi tu, đừng có vội vàng, mà khi hiểu thì đúng rồi, tu rồi thì phải còn từng chút.. để rồi tiến tu. Còn bây giờ mấy con học cái lớp dự thính thì thôi Thầy không nói. Còn cái lớp mà 20 người Thầy chọn thì bây giờ còn lại mấy người Thầy biết, cho nên vì vậy mà bên nữ người nào mà được chọn mấy con về sống độc cư trọn vẹn trong 5 tháng mà mấy con không độc cư cũng không tới đâu hổng làm được gì. Cho nên trọn vẹn sống không - nghĩa là cái miệng mấy con bị mốc meo rồi. Thầy mà thấy cái đóng 1 lớp là Thầy biết mấy con tu tập, cái miệng mấy con mà thấy bóng lưỡng thì chắc không chứng đạo nổi, mặc kệ người ta mình cứ tu thôi cố mà chứng đạo, trong vấn đề tu thì phải có sự quyết tâm, mà quyết tâm thì mấy con phải thấy cái … của mình trong cái giai đoạn này. Thay vì bây giờ mấy con bỏ đi chơi đi vòng vòng này kia rồi thôi, nhưng mà nó có lợi ích gì cho bản thân mấy con và cho mọi người. Còn đây là không chỉ lợi ích riêng cho mình mà còn cho cả bao nhiêu người trên hành tinh này; để Thầy còn ở lại chứ còn không khéo thì thôi, Thầy chẳng để lại cho đời. Ở đây mặc kệ ai muốn làm gì thì làm ... Đến đây Thầy dứt lời. Mấy con định hỏi điều gì nữa, không thì thầy sẽ in bài kinh Thánh Cầu, rồi các con sẽ đọc bài kinh Thánh Cầu.

V. TU SINH THƯA HỎI

Tu sinh hỏi: Cái bài kinh Thánh Cầu vừa rồi Thầy giảng, đức Phật dạy bỏ vợ con, bỏ nhà cửa đất đai, tài sản, ruộng vườn. Khi mình hành thì nó lại sâu hơn mình bỏ cái thân thịt của mình… vứt bỏ từng tâm niệm rất chi li, bài kinh thì nó tổng quát quá...

Thầy trả lời: … cho cái đời sống của mình, từng cái tâm niệm của mình, cái cuộc sống của mình, cuộc sống mà mình bị sinh, già, bệnh chết nó tổng quát. Nhưng mà khi mình chấp nhận cái không sanh rồi thì tất cả cái này không chấp nhận, cho nên mặc dù nó bao nhiêu, hàng vạn vô lượng niệm trong cái sanh già bệnh chết nhưng nó không qua mắt mình. Bởi vì khi đó con sẽ đọc cái bài kinh Thánh cầu này rồi con cứ nghiệm từng cái tâm niệm của mình nó nằm trong cái chỗ mà sanh già bệnh chết hay không thì lúc bấy giờ con đã không chấp nhận nó, mà không chấp nhận cái bị sanh bị già bị chết này thì con sẽ chấp nhận cái không già, không bệnh, không chết thì con sẽ thành tựu được chứ.

Vì nó có 2: cái Thánh cầu và cái phi Thánh cầu. Ở trong cái bài Thánh cầu thì đức Phật nêu ra cái Thánh cầu và phi Thánh cầu. Cho nên chúng ta không chấp nhận cái phi Thánh cầu. Cho nên chúng ta đã giác ngộ rồi, đã ngộ được rồi đã ngộ biết cái pháp này. Cho nên vì vậy không chấp nhận là không chấp nhận, ngồi đây chết chứ nhất định không chấp nhận. Thì chúng ta sẽ chứng đạo mấy con. Cho nên mình đã có cái pháp tác ý rõ ràng mà, cái ý thức của mình rõ ràng mà, ý dẫn đầu ý làm chủ ý tạo tác. Cho nên mỗi mỗi cái không chấp nhận nhất định mình không làm, nó sai mình làm sao được.

Ví dụ như bây giờ khởi ý bây giờ muốn đi ra, xét ngay liền đó là ở chỗ cái bị sanh bị già bị chết, cái mình đi ra mình muốn đi ra khỏi thất; nhưng mà cái này là cái bị sanh bị già bị chết. Tại sao vậy, mình muốn đi cho thoải mái chứ gì, có phải không, cho nên dừng lại không được đi, mình lấy cái ý thức làm chủ mình. Ý làm chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp cho nên dừng nó lại liền. Thì như vậy các con thấy sao, nó có làm được không. Như vậy là mình chứng chứ sao, ngay liền mình làm chủ nó mà. Chứ đâu có nghĩa là cái thân này tu chứng tôi không bệnh, không bệnh sao ông Phật cũng bệnh đó. Nhưng mà ông Phật ổng đuổi được bệnh mà, ông Phật chứng rồi tới 80 tuổi gần chết rồi, cái hôm đó là đi về cái nơi để nhập Niết Bàn thôi, cho nên trên đường đi đức Phật đau muốn chết; thì đức Phật dùng cái sức tỉnh thức của mình đẩy lui cái bệnh ra, tất cả những cái bệnh đó không còn. Có nghĩa là ông Phật cũng bệnh chứ, nhưng biết cách để đuổi chứ, chứ đâu có nghĩa là chứng đạo là không còn bị sanh bị già bị chết nữa đâu. Có, nhưng mà nó làm sao làm được. Phải không, chứng đạo, nhưng mà mấy con hiểu chứng đạo là tui không bị bệnh nữa sao, không phải.

Cho nên ngay từ cái chỗ hiểu, cho nên sau khi mà chứng pháp nhãn thanh tịnh 5 anh em Kiều Trần Như rồi thì sau một thời gian thì chứng quả A-la-hán. Tại vì suy nghĩ nó rất kĩ trên cái pháp Tứ diệu đế; cái khổ như thế nào, nguyên nhân sanh khổ thế nào, cái trạng thái thoát khổ như thế nào, cái Bát Chánh Đạo - 8 cái nẻo như thế nào. Chánh kiến như thế nào thì thông suốt hết bây giờ con áp dụng. Mà áp dụng vô thì hoàn toàn làm chủ rồi, thì như vậy là chứng đạo. Chứ đâu phải chứng là làm hết đâu; đã làm chủ nó thì nó có cũng làm chủ nó thôi; làm chủ là có bệnh thì mình làm chủ còn không thì thôi.

Thầy đọc câu hỏi của tu sinh: Ở đây có trường hợp nào chỉ thực hiện được 3 ý túc đầu còn Tuệ ý túc thì không thực hiện được, phải thực hiện trong Niết Bàn. Tuệ như ý túc, con muốn hỏi tuệ như ý túc.

Thầy trả lời: Ở đây đức Phật đã triển khai cho chúng ta Tứ diệu đế rồi, đâu có cần gì phải thực hiện Tuệ như ý túc, KHÔNG CẦN ĐÂU CON. Bởi vì mình đã hiểu nó, cái tuệ mình đã hiểu nó, mình đã hiểu nó như vậy rồi. Còn bây giờ Tứ như ý túc là 4 cái Dục như ý túc chứ gì, Tinh tấn như ý túc chứ gì, Định như ý túc như gì, rồi Tuệ như ý túc - đó là Tuệ Tam minh. 

Con hiểu cái chỗ này muốn nói không? Ở đây cái tuệ của Tam minh thì nó có Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh. Mà Lậu tận minh, cái Minh mà cuối cùng đức Phật đã dạy cho mình Tứ diệu đế rồi, mà mình học mình đã hiểu rồi thì cần gì đi tới Tam minh này. Còn bây giờ con muốn có Tam minh để mà thực hiện tuệ Tam minh tức là Tứ như ý túc biết nhiều đời nhiều kiếp mình chứ gì, hay là Thiên nhãn minh để ngồi đây quan sát vũ trụ chứ gì, còn cái Lậu tận minh là biết được cái nguyên nhân đau khổ, biết được Tứ diệu đế. Đức Phật đã nhắc rồi mà, có phải Lậu tận minh là biết Khổ, Tập, Diệt, Đạo không? Bây giờ ông Phật đã khai ngộ cho mình biết Khổ, Tập, Diệt, Đạo chứ hồi ông Phật có ai dạy ông Phật Khổ, Tập, Diệt, Đạo bao giờ, có phải không? Cho nên khi mà tu có tuệ Tam minh rồi - Tuệ như ý túc thì ổng mới biết được cái khổ, còn mình thì bây giờ đã khai ngộ rồi. Cho nên ngay từ cái chỗ Tuệ như ý túc - cái tuệ Tam Minh, cái Lậu tận minh ngay đó đã được khai ngộ rồi. Ngay cuối cùng con thấy rằng cái Tuệ như ý túc thì nó là Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh - cái Lậu tận minh đã được khai ngộ rồi, cho nên chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta chấp. Ngay cả cái Túc mạng minh biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng không cần mà, đâu cần biết nó làm gì; Thiên nhãn minh chúng ta cần biết về cái vũ trụ này làm gì, không cần biết. Chúng ta biết con người chúng ta sanh ra làm sao cho hết đau khổ là được. Cho nên chúng ta không cần tu một cái gì khác hơn hết nhưng chúng ta sẽ có đủ những cái này. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ đủ.

Bây giờ chúng ta sẽ thấy này mỗi mỗi cái ác pháp nó đến; cái bị sanh bị già nó tác động đến thì chúng ta ngăn và diệt không còn cái nào, sau 1 tuần nghiệm xét đúng rồi thì lúc này từ nay về sau hoàn toàn được giải thoát. Đó là cái chứng đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian đủ để cho chúng ta Tứ như ý túc thì khi tâm của chúng ta hoàn toàn không bị chướng ngại tác động nữa, không còn bị chướng ngại vì chúng ta đủ cái thần lực Dục như ý túc của chúng ta, đủ cái ý muốn của chúng ta, thân không đau là không đau, không bệnh là không bệnh. Đó là chúng ta đủ. Thì như vậy sau một thời gian thì chứng quả A-la-hán, sau một thời gian thì chúng ta ngồi nghiệm rồi áp dụng chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chướng ngại gì tác động… nghĩa là chúng ta đã chứng đủ Tứ thần túc, đầy đủ Tam minh, không có cái nào mà chúng ta. Nghĩa là Thầy bảo đảm cho mấy con nếu mà mấy con biết cách sống đúng như kinh Thánh cầu thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị sanh bị già bị chết tác động được con. Bây giờ thân con có bệnh nè nhưng mà con tác ý, con vẫn thấy thản nhiên không còn dao động, bị chướng ngại thì 1 thời gian 1 tuần lễ thôi thì mấy con sẽ đủ Tam Minh, đủ Tứ thần túc. Mấy con đừng có tu cái gì khác lạ hết, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cảnh tưởng này cảnh tưởng kia, đừng có nghĩ ngợi này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chứng đạo bất động tâm, mà bất động tâm đó từ cái ngày thứ 1 cho đến cái ngày thứ 7 mà tất cả các ác pháp này tác động con không được thì con sẽ có đủ Tứ thần túc, cho nên sau thời gian là chứng quả A-la-hán. Còn cái này mấy con tu mà để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia thì cái đó làm sao mấy con chứng được.

Đó, mấy con hiểu chưa? Cho nên con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được Ba ý túc còn Tuệ như ý túc thì không thực hiện được, không có trường hợp đó. Không bao giờ. Tứ như ý túc là nó có 4 cái như ý túc thôi chứ không thể nào 1 cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái Dục như ý túc là có 3 cái kia chứ nó không thể nào thực hiện có 1 cái, thực hiện có 1 cái chỉ nó có ngoại đạo thôi chứ còn, nó thần thông tưởng thôi chứ đối với đạo Phật nó là Tứ như ý túc là 1 cái cục thôi nó không thể nào dịch chuyển.

Cũng như bây giờ nói Tứ niệm xứ không bao giờ con cắt bỏ rời cái Thân niệm xứ con bỏ rời ra được, nó phải hợp Thân Thọ Tâm pháp thì nó phải 1 cục như vậy. Còn cái cụm mà Tứ thần túc này thì nó là 1 cái cụm của nó thôi, cho nên nó không thể nào mà đạt được 3 cái ý túc đầu mà còn cái Tuệ như ý túc thì không đạt. Không được, hễ nó có Tứ thần túc là Tứ thần túc không thể nào tách rời ra được.

“Còn tuệ như ý túc phải thực hiện trong Niết bàn” - khi Niết Bàn rồi đâu cần gì nữa mà thực hiện Tuệ như ý túc, không có cần. Khi vào Niết Bàn nó là trạng thái bất động rồi, không còn bao giờ nó còn có cái dục nào trong đó nữa. Mặc dù là bây giờ một người vào trong Niết Bàn rồi, mình muốn gặp 1 người ở trong Niết bàn, vào cái trạng thái đó thì mình sử dụng còn cái dục như ý túc mình muốn gặp đức Phật Thích Ca thì mình gặp chứ còn ông Phật Thích Ca thì không muốn gặp mình đâu, ổng an ổn ở trong đó rồi, nếu chúng sanh mà ổng còn gặp làm cái gì bây giờ, thực sự ra ổng hông có muốn gặp chúng sanh. Bởi vì ổng nói cái đời ổng chỉ còn cái kiếp này mà thôi nhưng mà chúng ta tưởng tượng đức Phật bao giờ cũng ra để độ chúng sanh, không có đâu. Bởi vì người ta đã đi vào cái chỗ đó rồi vĩnh viễn người ta không còn cái chút gì mà; người ta thương cũng như Thầy thương chúng sanh làm hết cuộc đời của mình… chứ còn sau đó rồi, cái thương đó nói thương thì cũng không thương, ghét thì nó không ghét mà nó cũng không sao hết à, nó cũng thấy bình thường nó không thương không ghét chúng sanh gì hết, nó như là vũ trụ thôi không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu như vậy, đừng có hiểu ông Phật như hồi còn là con người (còn thương còn ghét còn bỉ còn thử). Mục đích mà chúng ta tu tâm từ bi để chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ chứ không phải là cái gì, biến cái lòng thương yêu chúng ta nó rộng rãi ra; đó là tâm từ bi của chúng ta. Chớ còn không khéo thì chúng ta thương trong ích kỷ nhỏ mọn, thương mình thương gia đình mình, thương những người thân của mình còn những người khác kệ họ. Cho nên cái lòng từ bi nó biến chúng ta trở thành cái người…

Đó thì những cái điều con hỏi nó ở ngoài cái vấn đề của sự tu tập, ở đây Thầy không có đề cập ở trong vấn đề Tứ thần túc, Tam minh, Thầy không chấp nhận vấn đề này. Nhưng mà Thầy đảm bảo mấy con mà tu tập mà đúng mấy con thừa sức đủ không thiếu 1 cái gì trong này. Thì mục đích đó cái người tu chứng đảm bảo là phải có đủ.

Tu sinh hỏi: Khi mình tu mà nó bị vào cái ức chế đó. Không cần phải tu nó nữa mà nó chui vào trong(…) là như thế nào, bạch Thầy?

Thầy trả lời: À, nó cứ nhốt ở trong cái chỗ ức chế con phải không? À, thì bắt đầu con thay đổi oai nghi, thay đổi.

Tu sinh hỏi: Ngồi vô là nó nhiếp mà đứng nó cũng bị, thưa Thầy.

Thầy trả lời: Đứng thì con đừng có giữ yên.

Tu sinh hỏi: Không có hướng tâm mà nó cũng vô à.

Thầy trả lời:  À, vậy thì con cứ tác ý hướng tâm. Con tác ý con xả cái trạng thái đó vậy: Ra ở đây không phải chỗ mày đứng.

Tu sinh hỏi: Bạch Thầy, con ức chế nó rồi phải luyện tập 1 thời gian nó mới…

Thầy trả lời: À, con tập tác ý xả ra cho hết rồi mình tập lại bình thường, chứ đừng có vô. Bị vì hồi nào tới giờ con hay ức chế nó vô cái trạng thái đó cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường. Bởi vì ở đây dùng cái tri kiến giải thoát, cái hiểu biết của con, rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh bị già bị già bị chết này. Từng cái tâm niệm niệm bị sanh bị già bị chết này không chấp nhận nó thì các con sẽ đạt. Ngồi chơi thôi đâu có làm gì cho nó cực khổ, mà hễ nó nhiếp nhiếp vô, nó ôm vô cái trạng thái nào đó thì xả nó ra đi, rồi mấy con để tự nhiên nó tự, chứ đừng để nó nhiếp nhiếp rồi nhiếp vô đó, vô trong đó rồi bắt đầu nó lặng. Nó lặng thì cái kia nó thay thế cái tưởng của con mới biết. Bởi vì cái biết tưởng với cái biết của ý thức nó gần kề. Cái này cái ý thức nó im lặng một lúc thì cái tưởng thức nó xen vô nó làm, thành ra các con thấy im lặng. Nhưng mà rồi khi nó có hiện tượng đó xảy ra thì mình mới biết là mình bị tưởng, còn chưa có gì thì chưa có biết tưởng, hoặc là nó lải nhải nó nói cái gì trong đầu con mới biết được pháp tưởng; còn nó im lặng như thóc thì nó rớt trong không, trong không vô biên xứ thì mấy con cũng hổng biết; chừng hỏi mấy con tỉnh lại hồi nãy giờ cũng mất, đó là rớt trong không vô biên xứ. Cho nên những cái này đều là tưởng, cố gắng mà xả ra bởi vì đã lỡ rồi. Nghĩa là những người nào bị tưởng đã lỡ rồi.

Còn bây giờ còn hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Cố gắng xả ra hết các tưởng, mấy con hiện giờ cố gắng xả ra hết thì nó mới hết. Còn gì nữa không? Rồi, bắt đầu…

...

Cô Thích Nữ Thiện Ngọc, con muốn hụi tóc phải không?

Dạ!

Hãy xả tâm đi rồi Thầy cho hụi. Còn có 5 tháng nữa, con đến trễ, còn có 5 tháng nữa, làm cho xong. Biết không? Biết cách xả không?

Được rồi, nếu mà xả tâm thì Thầy, có 5 tháng nữa, xả tâm thì xuống tóc được. Rồi, phải không. Bây giờ thì mấy con còn hỏi gì, bên nam mấy con còn hỏi gì, còn muốn hụi tóc nữa không? Còn ai nữa không? Thôi, bên nam để vậy tu cho sướng. Thôi được rồi, thà là để tóc nhưng mà mình vẫn giải thoát ở tâm mình mà, đâu cần gì phải cạo đầu. Còn con, tại vì mấy con bên nữ để tóc dài mất công gội, khổ cực. Đó, thấy chưa, Thầy biết mà, cho nên vì vậy mà cạo tóc khỏe hơn, thoải mái hơn, thì cũng được không có gì đâu. Thì ráng mà nỗ lực tu, còn có thời gian nữa Thầy xuống tóc.

Rồi bây giờ còn gì nữa không con, mấy con có hỏi Thầy điều gì nữa? Còn thầy Chơn Thành có nói gì không? Con có nói gì không con?

- Dạ, không có gì.

Không có gì phải không con. Thôi, ráng, còn có 5 tháng nữa. Mà xin quý thầy đừng có đóng cửa mạnh như vậy, thầy Chơn Thành động đó, tội.  Ông ráng nỗ lực lắm đó. Nhưng mà Thầy khuyên ráng cố gắng mấy con giữ thứ nhất là cái oai nghi đi đứng của mình đừng có khòm khòm xuống, nó theo cái kiểu khòm xuống không có trực hạnh, do nó không trực hạnh thì cái định tưởng nó dễ vô, cho nên mình đi thì mình nhìn thẳng, mình tập cho nó thành thói quen, cho nên nó thẳng tức là cái trực hạnh của tướng đi, rồi mình ngồi ăn cũng vậy mấy con đừng có ngồi khọm mà ngồi cho thẳng. Vì Thầy chưa có dạy cái lớp Chánh niệm về ăn uống đi đứng mà tới đây thì còn nòng cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó oai nghi chánh hạnh không được rèn luyện nhiều lắm, vì vậy mà mấy con cố gắng tự khắc phục mình đi nhẹ nhàng thanh thản, đừng có đi cái kiểu mà cúi gầm đầu xuống mà đi mà tập trung. Đi nhẹ nhàng, rồi giữ gìn cái cơ thể của mình, khi đi đừng cúi gầm đầu xuống đi, tướng đi như vậy không có tốt. Và khi ăn mấy con ngồi thẳng lưng, để cái bát ở trong lòng mấy con, thì xớt thực phẩm cơm mình múc lên 1 cách chậm chạp, nhẹ nhàng ngay từng miếng cơm tỉnh thức ở trong đó, khi đó mình suy xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái bị sanh bị già nó hiện ra ở đó. Đối với mình hằng phút hằng giây mình tu để cho mình làm chủ được già bệnh chết vì vậy mình phải cố gắng từng cái oai nghi tế hạnh, mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự Ly dục ly ác pháp trong đó. Cho nên từ đây về sau trong 5 tháng này thì mấy con phải cố gắng giữ gìn độc cư trọn vẹn đừng có đi tới đi lui mà ở trong thất, đi tới làm động người khác, đi lui thì động mình cho nên cố gắng nỗ lực cho được.

Thực ra thì trừ có Thanh Quang mà thôi, vì lo công việc, liên hệ, xin phép  cho Thầy cho nên cần đi tới đi lui. Cũng như vừa rồi mười mấy ngày phải đi chỉnh lại cái bộ phim đã quay, nếu mà để quay như vậy thì nó không thành nội dung cho nên phải đi chỉnh, để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu cái khuyết để cho mình còn chỉnh lại cho hoàn thiện, khi chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại đúng thời điểm thì nó phổ biến rộng cho nhiều người biết đây là một hình ảnh linh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của tu viện Chơn Như. Chúng ta cũng cần phải có sự đóng góp nhiều bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những máy quay phim như Thanh Quang có một cái máy quay phim, rồi Thanh Trí. Có những hình ảnh mà Thanh Quang không quay được thì Thanh Trí quay. Có những hình ảnh mà Thanh Trí không quay được, Thanh Quang không quay được mà Nguyên Thanh quay được thì chúng ta cộng tác nhau lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ người nào cũng lo mình làm cho mình thì coi chừng mình bị danh lợi cá nhân.

 

Ċ
Dao Duc Hoc Tap,
Aug 28, 2014, 10:30 PM
Ċ
Dao Duc Hoc Tap,
Aug 30, 2014, 10:13 PM
Comments