DOCCU у нашій школі

DOCCU 
у нашій школі
Результат пошуку зображень за запитом "DOCCU"

Керівник проекту:
директор школи Садаєва Ольга Іванівна
Е-адреса olgasadaeva5@gmail.com
Посилання на ел. ресурс проекту http://doccu.in.ua/


План упровадження проекту  "Демократичне врядування в школі"
2016-2018 рр.

1. Проведення занять з педагогами за 24-годинною програмою . 2016/2017 н.р. Тренер Садаєва О.І.
2. Проведення тренінгових занять з педагогами, батьками, учнями. 2017/2018н.р. Педагоги-тренери.
3. Проведення "відкритих столів" з питань проекту (за матеріалами посібників з ОДГ/ОПЛ).  Травень- жовтень 2017 р. СадаєваО.І, педагоги-тренери, рада школи.
4. Висвітлення інформації про впровадження проекту на сайті школи. Постиійно. Глупак Л.Г.
5. Виготовлення інформаційних буклетів з питань ОДГ/ОПЛ для учнів, батьків. До 31.12.2017р. Педагоги-тренери.
Коротка інформація про проект:
Швейцарсько-український освітній проект "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU".
Школа долучилася до впровадження проекту у 2016 році. У рамках загального проекту розроблено шкільний "Демократичне врядування в школі".
Мета проекту: 
створення демократичного середовища, у якому забезпечується формування громадянських якостей особистості школяра, дотримання базових принципів ОДГ/ОПЛ всіма суб'єктами навчально-виховного процесу.
Завдання:
- створення умов для запровадження проекту "Демократичне врядування в школі";
- ознайомлення всіх учасників навчально-виховного процесу з цінностями ОДГ/ОПЛ шляхом навчання "про демократію", "через демократію" та "для демократії";
- сприяння формуванню в учнів усвідомлення цінностей ОДГ/ОПЛ;
- забезпечення існування відкритого плюралістичного шкільного середовища через формування толерантності, взаємоповаги, відповідальності, активності, сприйняття чесного компромісу.

Мележик М.М.
Єфіменко І.В.
Нельга Т.В.
Пасічник Г.І.
Поліщук Г.П.
Ткачук В.В.
Юрченко О.Е.
Comments