DOCCU у нашій школі

DOCCU 
у нашій школі
Результат пошуку зображень за запитом "DOCCU"

Керівник проекту:
директор школи Садаєва Ольга Іванівна
Е-адреса olgasadaeva5@gmail.com
Посилання на ел. ресурс проекту http://doccu.in.ua/


План упровадження проекту  "Демократичне врядування в школі"
2019/2020 рр.

1. Проведення занять з педагогами за 24-годинною програмою . 2019/2020 н.р. Тренер Садаєва О.І.
2. Проведення тренінгових занять з педагогами, батьками, учнями. 2019/2020н.р. Педагоги-тренери.
3. Проведення "відкритих столів" з питань проекту (за матеріалами посібників з ОДГ/ОПЛ).  Травень- жовтень 2019 р. СадаєваО.І, педагоги-тренери, рада школи.
4. Висвітлення інформації про впровадження проекту на сайті школи. Постиійно. Глупак Л.Г.
5. Виготовлення інформаційних буклетів з питань ОДГ/ОПЛ для учнів, батьків. До 31.12.2019р. Педагоги-тренери.

Коротка інформація про проект:
Швейцарсько-український освітній проект "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU".
Школа долучилася до впровадження проекту у 2016 році. У рамках загального проекту розроблено шкільний "Демократичне врядування в школі".
Мета проекту: 
створення демократичного середовища, у якому забезпечується формування громадянських якостей особистості школяра, дотримання базових принципів ОДГ/ОПЛ всіма суб'єктами навчально-виховного процесу.
Завдання:
- створення умов для запровадження проекту "Демократичне врядування в школі";
- ознайомлення всіх учасників навчально-виховного процесу з цінностями ОДГ/ОПЛ шляхом навчання "про демократію", "через демократію" та "для демократії";
- сприяння формуванню в учнів усвідомлення цінностей ОДГ/ОПЛ;
- забезпечення існування відкритого плюралістичного шкільного середовища через формування толерантності, взаємоповаги, відповідальності, активності, сприйняття чесного компромісу.

Мележик М.М.
Єфіменко І.В.
Нельга Т.В.
Пасічник Г.І.
Поліщук Г.П.
Ткачук В.В.
Юрченко О.Е.
Результат пошуку зображень за запитом "DOCCU"

Веб-презентація
 Міжнародної платформи "Живемо в демократії"
 у МОН України 13.02.2018р.
Comments