Αρχική

50 Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

 

Ο Μικροβιόκοσμος στην Τροφική Αλυσίδα –

Από τη Βιοποικιλότητα στις Εφαρμογές

 

Αθήνα,  13-15  Δεκεμβρίου 2012

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Οι μικροοργανισμοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής στη Γη, ενώ η σημασία των μικροβίων για το άνθρωπο έχει καταγραφεί με την φράση «we are themthey are us (Jonathan Eisen, TEDMED 2012). Πρόκειται για τις πρώτες μορφές κυτταρικής ζωής στον πλανήτη μας, που παρουσιάζουν μια ανεκτίμητη πηγή οικολογικής, βιοχημικής και φυλογενετικής ποικιλομορφίας. Η σπουδαιότητα τους για το περιβάλλον και το κλίμα, τη γεωργία, την ενέργεια, τη βιοτεχνολογία, την υγεία και τα  τρόφιμα, που είναι αφιερωμένο το τρέχον συνέδριο του ΜΚΒ, γίνεται συνεχώς και πιο εμφανής σηματοδοτώντας μια αλματώδη πρόοδο σε όλο το φάσμα της Μικροβιολογίας.

Ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Μικροβιακής Οικολογίας των Τροφίμων η οποία βασίζεται κυρίως στα τεχνολογικά άλματα που έχουν λάβει χώρα στους τομείς της Γονιδιωματικής και της Μεταγονιδιωματικής. Η μελέτη της δομής, της ποικιλότητας και της λειτουργίας των μικροβιακών κοινοτήτων στα τρόφιμα,  θα συμβάλλει στην κατανόηση τόσο της ζύμωσης όσο και της αλλοίωσης και ασφάλειας των τροφίμων. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει μια αστείρευτη πηγή λειτουργιών και προϊόντων με σημαντικές Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές στα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία που θα σημάνει και τη μετάβασή μας στην εποχή της ΒιοΟικονομίας.

Το 5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ θα εξετάσει όλες τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στη θεματική ενότητα των τροφίμων ενώ θα υπάρξουν συνεδρίες στις εξής  ενότητες :

 

1.       ΤΡΟΦΙΜΑ

2.       ΓΕΩΡΓΙΑ

3.       ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

6.       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ