II. Szakmai-, módszertani fejlesztés

Minimum 1 tevékenység megvalósítása kötelező! Lehetőség van egynél több választható tevékenység vállalására is!
A kiválasztott tevékenységek nem lehetnek azonosak a kötelező tevékenységek keretében vállaltakkal.

II. Szakmai-, módszertani fejlesztés
24. Szakemberek képzése
25. Tapasztalatcsere
26. Szakmai szolgáltatások


Kiírásban
Pályázati útmutató C1.1., 18-19. old.
II. Szakmai-módszertani fejlesztés (képzés, tapasztalatcsere, tréning, konzultációs és tanácsadási lehetőségek)
24.A programban résztvevő, valamint a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó helyi szakemberek felkészítése, képzése, továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik körében végzett eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében.
25.Hazai és határmenti* tapasztalatcserék szervezése jó gyakorlatok megismerése, megismertetése és az adott kistérségben való hasznosítása érdekében, különös tekintettel az integrált gyerekesély programot megvalósító kistérségek együttműködésére, tapasztalatcseréjére.
26.A szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést megelőző szolgáltatások (esetmegbeszélés, szupervízió, mestertanár, stb.) a
gyermekekre és családjaikra irányuló szolgáltatásokat megvalósító intézményekben és szervezetekben.

* csak határmenti kistérségek esetében