23. Állampolgárság erősítése

Feladat
Állampolgári ismeretek elsajátítását, az állampolgárok önszerveződését, jogérvényesítését, valamint a közösségek együttműködését elősegítő szolgáltatások és módszerek kialakítása, bevezetése, fejlesztése.

A program a Türr István Képző- és Kutatóintézet regionális igazgatóságának bevonásával tervezendő.

Célja
Minél tudatosabb polgár valaki, minél jobban tisztában van saját jogaival és kötelességeivel, annál kisebb az esélye, hogy információ hiány miatt bizonyos szolgáltatásokból, ellátásokból kiszoruljunk. emellett különös jelentősége van a biztonságérzet és felelősségtudat kialakításában is.

Célcsoport
A kistérségben élők összessége.

Eszközök
 • Tréningek,
 • Előadások
 • Bemutatók
 • Segédanyagok, szemléltetőeszközök vásárlása
 • Tapasztalatcsere
 • Tanulmányutak
 • Közösségszervező szakember
 • Közösségi alkalmak szervezése Tér biztosítása az önszerveződő, önsegítő közösségek találkozóihoz
Problémacsomaghoz javasolt tevékenységek

(HA)
Jellemző szükséglet
(AKKOR)
Javasolt tevékenység
A településen működik, informális, alulról jövő kezdeményezés a közösség szervezésreAnnak támogatása a megfelelő ismertek átadásával, valamint a megfelelő tér biztosításával. (közösségi házban is)
Az iskolában nincs ezzel a témával foglakozó óra, vagy szakkörIsmertátadó alkalmak szervezése az iskolákban, közösségi terekben
A szülők sincsenek tisztában saját és gyermekeik jogaivalTájékoztató anyagok összeállítása, tájékoztató alkalmak a szülőknek a közösségi terekben

Fenntarthatóság

Önmagában az egész projekt fenntarthatóságához hozzájárulhat a kistérségben élők tudatosságának növelésével, s amennyiben az ilyen képzéseken, tréningeken keresztül ők maguk is úgy érzik, van lehetőségük saját és gyermekeik helyzetének javítására.

Elszámolható költségek

 • A célcsoport részére a programokhoz, foglalkozásokhoz, képzésekhez, tréningekhez szükséges oktatási segédlet, tankönyv és egyéb eszközök, felszerelések (pl. flipchart, hand-out) beszerzésének költsége, illetve a szükséges anyagjellegű költségek programokhoz szükséges nem eszköz jellegű kellékek költségei (papír, írószer, kellékek, sporteszköz, sportfelszerelés, stb.) (513. sor) 
 • A célcsoport számára biztosított a C1.1 pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja, szakértői díjak (529. sor) 
 • A kistérségi program megvalósításához kapcsolódó szakmai tervek, tanulmányok költsége

Kiírásban
Pályázati útmutató C.1.1. pont Kötelezően választható tevékenységek
23.Állampolgári ismeretek elsajátítását, az állampolgárok önszerveződését, 
jogérvényesítését, valamint a közösségek együttműködését elősegítő szolgáltatások 
és módszerek kialakítása, bevezetése, fejlesztése. 
Comments